Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > การตั้งจอแสดงราคาดิจิตอล2บรรทัด

        โปรแกรมขายหน้าร้าน dmart,โปรแกรมร้านยา Ranyadee,โปรแกรมร้านอาหาร TastyMax รองรับจอแสดงราคาดิจิตอล 2 บรรทัดได้โดยมีวิธีตั้งค่าจอแสดงราคาดังนี้

ไปที่จัดการระบบ->กำหนดเครื่องเก็บเงิน แล้วเลือกหมายเลขเครื่องที่ตรงกับเครื่องของท่าน ในตัวอย่างคือเครื่องที่ 1 แล้วคลิ๊กที่แถบรายละเอียด

เมนูกำหนดเครื่องเก็บเงิน
เลือกเครื่องคลิ๊กที่แถบรายละเอียด

กดปุ่มแก้ไขแล้วเลือกตั้งค่าจอแสดงจำนวนเงินสำหรับลูกค้า

ตั้งจอแสดงราคาในเครื่องเก็บเงิน

ทำตามคำแนะนำที่อยู่ในกรอบสีเขียว ขั้นตอนแรกให้กดปุ่ม setting เพื่อตั้งค่า จอแสดงราคาดิจิตอล 2 บรรทัดที่โปรแกรมรองรับจะมี port 2 แบบ ได้แก่ 1.comport และ 2.usb port

กดปุ่มsettingตั้งจอแสดงราคา

1.ในกรณีที่เป็น com port ให้ท่านตั้งค่า port ในช่องที่ 1 เป็น com1
2.ในกรณีที่เป็นport แบบ usb ให้ท่านตรวจสอบ port ที่ control panel-> device manager->port ขยายเครื่องหมาย > แล้วดู port ที่แสดงตรงอุปกรณ์จอว่าคือ port อะไรเพื่อเอามาตั้งค่าที่ช่อง Port
ค่าอื่นๆตั้งตามคุณสมบัติของเครื่อง แต่ถ้าไม่ทราบให้ปล่อยค่าต่างๆเป็นค่าเริ่มต้นแล้วกดปุ่ม ok

กำหนดportจอแสดงราคา

หลังจากนั้นกดปุ่ม Store และปุ่ม open ตามลำดับ ท่านสามารถทดสอบการแสดงข้อความบนจอแสดงราคาได้โดยทำตามขั้นตอนในหัวข้อ 4-7 ในกรอบสีเขียวแต่ถ้าไม่ต้องการทดสอบสามารถปิดหน้าจอนี้ออกมาได้เลยโดยกดเครื่องหมายกากบาทด้านบนขวา

กดopenและstore

หลังจากนั้นให้กดแก้ไขและทำเครื่องหมายถูกที่ใช้จอแสดงจำนวนเงินสำหรับลูกค้าแล้วกดปุ่มบันทึก หลังจากนั้นลองเปิดหน้าขายด่วนทดสอบจอแสดงราคาได้เลย

กดใช้จอแสดงราคาแล้วกดบันทึก