Tel: 099-3694654, 063-2498795

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน dmart > ตั้งค่าลิ้นชัก port usb

ตั้งค่าลิ้นชักเงินสด port usb

ก่อนตั้งค่าลิ้นชักให้ใช้งานร่วมกับโปรแกรมpos dmart ให้ท่านติดตั้ง driver ที่มากับ trigger ของ port usb ลิ้นชักให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เข้าไปที่เมนู control panel

เข้าcontrol panel

ให้เลือกการแสดงผล view by เป็น small icons และไปที่เมนู Device Manager

view by small icon
เข้าเมนู device maneger

หลังจากนั้นให้ตรวจสอบหมายเลข Port ของลิ้นชักในกรณีที่ท่านติดตั้ง driver และเสียบสายเชื่อมต่อลิ้นชักเรียบร้อยแล้วจะมี port แสดงขึ้นมาให้คลิ๊กเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เมนู port พอร์ต (COM & LPT) ดูที่ในวงเล็บส่วนใหญ่จะเป็น COM3 COM4 COM5 แล้วจำเอาไว้ไปตั้งค่าในโปรแกรมต่อ ในตัวอย่างคือ COM4
หมายเหตุ:
1.ถ้าแสดงหลาย port ต้องดูว่ามี port อะไรที่แสดงบ้างแล้วไปลองตั้งค่าในโปรแกรมว่าลิ้นชักเด้งไหม
2.ถ้าไม่แสดงเลยให้ท่านติดตั้ง driver ลิ้นชักก่อน/ตรวจสอบว่าเสียบสาย usb ลิ้นชักเชื่อมต่อหรือยัง

ขยายพอร์ตลิ้นชัก
ตรวจสอบportลิ้นชัก

เปิดโปรแกรม dmart เข้ามาตั้งค่า port ลิ้นชักที่เมนู อื่นๆ-> กำหนดเครื่องแม่ข่าย 

5.cash drawer-pos dmart

ใส่ port ที่ท่านตรวจสอบมาในช่องดังตัวอย่างแล้วลองกดปุ่มทดสอบเปิดลิ้นชัก ถ้าลิ้นชักเด้งแสดงว่า port นั้นถูกต้องให้กดปุ่มโอเคแล้วปิดโปรแกรม
หมายเหตุ: ถ้าลิ้นชักไม่เด้งลองตรวจสอบว่าหมุนกุญแจลิ้นชักล็อกหรือไม่ หรือลองเปลี่ยน port ในช่องนั้นถ้าตอนตรวจสอบใน device manager แสดงหลาย port เปลี่ยนจนกว่ากดทดสอบลิ้นชักแล้วเกะเด้ง

ระบุportลิ้นชักในโปรแกรม dmart
7.cash drawer-pos dmart

หลังจากที่กำหนด port ลิ้นชักแล้วให้มาตั้งค่าให้ลิ้นชักเด้งหลังบันทึกการขายอัตโนมัติ โดยให้ท่านเช็คหมายเลขเครื่องที่ท่านใช้โปรแกรมก่อน ในตัวอย่างคือเครื่องหมายเลข 1

เช็คหมายเลขเครื่องในระบบ

หลังจากนั้นไปที่เมนู จัดการระบบ กำหนดเครื่องเก็บเงิน

เมนูกำหนดเครื่องเก็บเงิน

คลิ๊กที่เครื่องที่ท่านใช้ลิ้นชักในตัวอย่างคือเครื่องที่ 1 แล้วไปคลิ๊กที่แถบรายละเอียด

เลือกหมายเลขเครื่อง

กดปุ่มแก้ไขแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง เปิดลิ้นชักหลังบันทึกรับเงิน แล้วกดปุ่มบันทึก หลังจากนั้นลองทดสอบขายที่ปุ่มขายสดด่วนได้ว่าลิ้นชักเด้งหลังจากกดปุ่ม F9 บันทึกรับเงินไหม

11.cash drawer-pos dmart
กำหนดให้ลิ้นชักเด้งหลังขาย