Tel: 099-3694654, 063-2498795

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน dmart > วิธีการใช้งาน dmart
วิธีเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart

การเตรียมข้อมูลเพื่อเริ่มใช้งานระบบ

เข้าใช้งานโปรแกรม pos DMART ครั้งแรกให้ท่านใช้
username: system
password: 123
หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มผู้ใช้งานในระบบเพิ่มเติมได้

1.เริ่มต้นก่อนใช้โปรแกรมสต๊อก dmart ท่านต้องทำการล้างข้อมูลตัวอย่างทดลองที่อยู่ในระบบออกก่อน เพื่อเพิ่มข้อมูลจริงในกิจการของท่านเข้าไป ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลทดลองแค่บางประเภทหรือลบทั้งหมดก็ได้ 

2.เตรียมข้อมูลหลักต่างๆก่อนเริ่มใช้งานประจำวัน ประกอบด้วย ข้อมูลกิจการ,คลังสินค้า,สินค้า,ลูกค้า,ผู้จำหน่าย,พนักงานผู้ใช้ระบบ,กำหนดเครื่องเก็บเงิน,พนักงานขาย,ธนาคารและบัตรเครดิต,บัญชีเงินฝากธนาคาร ฯลฯ

วิธีเพิ่มคลังสินค้า(เก็บสินค้าไว้กี่ที่)

2.2 ข้อมูลสินค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสินค้าและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า)
หมายเหตุ: 
ขั้นตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้า

ข้อสังเกตุ:
2.2.1 ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนักขายให้เพิ่มข้อมูลสินค้าเพียงรหัสเดียวแนะนำหน่วยนับที่เล็กที่สุดที่ใช้ในการขาย (เช่น ขีดกับกิโลกรัมให้ใช้หน่วยขีดเพิ่มเป็นสินค้า 1 รหัส) เวลาขายค่อยระบุจำนวน เช่นน็อต 1กิโลกรัม 2 ขีด ตอนขายก็ใส่จำนวน 12 ขีด
หมายเหตุ: สามารถใช้หน่วยใหญ่กว่าก็ได้แต่เวลาขายและดูสินค้าคงเหลือ จำนวนจะเป็นทศนิยม เช่นถ้าใช้รหัสสินค้ากิโลกรัม เวลาขาย 
1กิโลกรัม 2 ขีด ตอนขายต้องใส่จำนวน 1.2 กิโลกรัม

ข้อสังเกตุ:
2.2.2 ถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่มีการขายหลายหน่วยนับและมีบาร์โค้ดไม่เหมือนกันให้เพิ่มรหัสสินค้าเท่ากับจำนวนหน่วยนับที่มี เช่น ชิ้น แพ็ค ลัง ก็ให้เพิ่มสินค้า 3 รหัส และถ้ามีการแตกหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยย่อยบ่อยๆเช่นแตกจากลังมาเป็นชิ้นเพื่อขายให้เก็บสต๊อกเป็นหน่วยย่อยเพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการแตกหน่วยและใช้ฟังก์ชั่นสินค้าชุด ดูวิธีตาม link ด้านล่างนี้

ข้อสังเกตุ:
2.2.3 ถ้าเป็นสินค้าที่เวลาคิดราคาใช้หน่วยนึงแต่ใช้นับสต๊อกอีกหน่วยนึง ยกตัวอย่างเช่น ไก่ จำหน่ายโดยคิดราคาโดยใช้หน่วยกิโลกรัม แต่นับสต๊อกเป็นตัว ให้ตั้งค่าที่ข้อมูลสินค้าดังนี้

ข้อสังเกตุ:
สำหรับสินค้าที่ขายราคาไม่เท่ากันแต่ละลูกค้าจะมีให้เลือกตั้งค่า 2 รูปแบบ
2.2.4 ตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า โดยจะต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าและตั้งระดับราคาตามกลุ่มลูกค้า (โดยให้กำหนดเป็นหมายเลขประจำกลุ่มลูกค้านั้นเพื่อให้สัมพันธ์กับระดับราคาที่อยู่ในข้อมูลสินค้า)

2.2.5 ตั้งราคาขายตาม ราคาที่อยู่ในเอกสารขายครั้งล่าสุดของลูกค้าคนนั้นในกรณีที่ขายราคาไม่เท่ากันและไม่สามารถตั้งระดับลูกค้าได้
(ถ้าไม่เคยทำเอกสารขายลูกค้าคนนั้นมาก่อนระบบจะดึงราคาที่กำหนดในข้อมูลสินค้ามาแสดงในเอกสารขาย)

3. ข้อมูลลูกค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลลูกค้าและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า)

4. ข้อมูลผู้จำหน่าย Supplier-ผู้ที่เราซื้อสินค้ามาขายต่อ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผู้จำหน่ายและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย)

5. ตั้งค่าอุปกรณ์pos ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมpos DMART

การเพิ่มจำนวนสินค้าในระบบครั้งแรก ให้ท่านใช้วิธีนับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกจากการตรวจนับ หากต้องมีการขายทุกวันและไม่สามารถนับจำนวนสินค้าทั้งวันได้ทันก่อนเริ่มการขายให้ทยอยนับสต๊อกทีละหมวดสินค้า (หมวดสินค้าที่ได้นับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกแล้ว ครั้งต่อไปเมื่อมีการซื้อขาย ระบบจะคำนวณสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติ)
หมายเหตุ:
1.ท่านต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนก่อนเริ่มนับสต๊อก 
2.นับสต๊อกจะทำให้กรณีเริ่มใช้ระบบครั้งแรกหรือกรณีสินค้าหายจำนวนไม่ปกติ
3.ครั้งต่อไปให้ใช้วิธีซื้อสินค้าในการเพิ่มจำนวนเข้าสต๊อก

นับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกจากการตรวจนับ

-การนับสต๊อกคือการปรับจำนวนสินค้าให้เท่ากับที่เราระบุว่านับได้ ไม่สนใจยอดคงเหลือในระบบก่อนหน้านี้
-การซื้อสินค้าเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้าจากสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในระบบ

 

ดูประวัติการขายที่เมนูขายด่วน-ดึงสินค้ามาขายซ้ำ

ขายเชื่อฟอร์มเต็มรูปแบบและพิมพ์ใบส่งสินค้า

ขายเชื่อด้วยฟอร์มขายด่วน(เน้นสแกนบาร์โค้ด)

ขายเชื่อโดยตั้งให้ผ่อนชำระเป็นงวดๆ

วางบิลและพิมพ์ใบวางบิล

รับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

การเพิ่มหนี้และพิมพ์ใบเพิ่มหนี้

การลดหนี้และพิมพ์ใบลดหนี้

การปรับแต่งฟอร์มเอกสารต่างๆเช่นใบเสร็จรับเงิน

การทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าถึงจำนวนที่กำหนด,สะสมแต้ม-ตัดแต้ม,แถมฟรี,สินค้าคละ


วิธีกำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละ


วิธีกำหนดแต้มสะสมและตัดแต้มสะสมสำหรับลูกค้าสมาชิก


โปรโมชั่นส่วนลดสินค้า

โปรโมชั่นแถมฟรี