Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > วิธีการใช้งาน mahalotto

ขั้นตอนการใช้งาน Mahalotto (ฝั่งเจ้ามือและ พนักงานคีย์หวย)

1.ขั้นตอนแรกให้เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ

เข้าเว็บไซต์ mahalotto.com เริ่มใช้งานได้เลยโดยใช้ username password ที่ได้รับ หลังจากนั้นให้ user ระดับสิทธิ์เจ้ามือทำการสมัคร line token ให้แจ้งเตือน password ใหม่ป้องกันการลืม password โดยดูวิธีตามเอกสารนี้ วิธีการสมัคร line token

2.เตรียมข้อมูลหลักต่างๆที่สำคัญต่อการคีย์ยอดรับในทุกงวด

ได้แก่ ค่าเริ่มต้นประจำงวด ผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลผู้ส่งโพย ข้อมูลเจ้ามืออื่นที่ตีเกิน พร้อมกำหนด %ส่วนลดและอัตราการจ่ายรางวัล ตั้งยอดรับทั่วไป ยอดเฉพาะเลข เลขปิด เลขอั้นทั้งฝั่งของท่านและเจ้ามืออื่นๆ

2.1 ตั้งวันที่ประจำงวด วัน-เวลาปิดรับเลขและแจ้งประกาศหน้าแรกสำหรับพนักงานคีย์หวยและ ผู้ส่งโพยที่เป็นผู้ใช้งานระบบ

Play Video

2.2 เพิ่มผู้ใช้งานระบบและกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน มี 3ระดับ ได้แก่ เจ้ามือ, พนักงานป้อน, ผู้ส่งโพย

Play Video

2.3 เพิ่มข้อมูลผู้ส่งโพยและกำหนด%ส่วนลดและ อัตราการจ่ายรางวัลแต่ละคน

Play Video

2.4 เพิ่มข้อมูลเจ้ามืออื่นๆที่ตีเกิน กำหนด%ส่วนลด อัตราการจ่ายรางวัลแต่ละเจ้ามือ

Play Video

2.5 ตั้งยอดรับทั่วไปแต่ละประเภทเลข ยอดรับเฉพาะบางเลข และเลขปิดประจำงวดนี้

Play Video

2.6 กำหนดเลขอั้นเลขปิดของท่านเอง และพิมพ์รายงานเลขอั้นและเลขปิดเพื่อแจ้งให้ลูกค้า/ผู้ส่งโพยทราบ (ฝั่งยอดรับ)

Play Video

2.7 กำหนดเลขอั้นและเลขปิด ฝั่งตีออกของเจ้ามืออื่นๆที่แจ้งแก่ท่านเพื่อใช้ในการคำนวณยอดของฝั่งที่ตีออก

Play Video

3. ขั้นตอนการคีย์ยอดรับ การตรวจสอบยอดรับและ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

3.1 การคีย์ยอดรับฝั่งเจ้ามือหวย และพนักงานป้อนหวย ทุกประเภทเลข

Play Video

3.2 วิธีการค้นหาเบอร์ที่ต้องการหน้าคีย์ยอดรับเพื่อ ดู แก้ไข ลบ

Play Video

3.3 ดูยอดรับและรายงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น ยอดรับทั้งหมด ยอดคงเหลือหลังตีออก ยอดรับเจาะจงผู้ส่งโพย ยอดรับเจาะจงผู้ป้อนโพย ฯลฯ

Play Video

3.4 ตรวจสอบยอดรับจากผู้ส่งโพยที่ป้อนเข้ามาในระบบให้แก่ท่าน และวิธีการตีกลับเล่มจากผู้ส่งโพยที่ไม่ต้องการรับ

Play Video

3.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์ ว่าจะตั้งยอดรับอย่างไร

Play Video

4.ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเกินและตีออกให้เจ้ามืออื่นๆ

4.1 การผันเลขเก็บในมือและการผันเลขแล้วกระจายออกเพื่อเพิ่มโอกาสกำไรมากขึ้น

Play Video

4.2 วิธีการดูยอดเกิน วิธีตีเกินให้เจ้ามืออื่นๆ และออกรายงานเล่มที่ตีเกิน

Play Video

5. ตรวจรางวัลและดูรายงานรายรับกำไรประจำงวด

Play Video

6.ล้างข้อมูลเพื่อเริ่มต้นงวดใหม่

Play Video

ฝั่งผู้ใช้งานระบบระดับสิทธิ์ผู้ส่งโพย

ฝั่งผู้ใช้ที่เป็นผู้ส่งโพย

1.แก้ไขข้อมูลและเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานระดับผู้ส่งโพย

Play Video

2.ดูประกาศจากเจ้ามือ-เลขอั้น-เลขปิด-การคีย์ยอดรับ

Play Video

3.ยืนยันการป้อนให้เจ้ามือและดูรายงานต่างๆ

Play Video

4.ตรวจสอบรางวัลและรายงานรับจ่าย

Play Video