Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > ระบบจัดการหอพัก drental > drentaldetails
เพิ่มประเภทห้องพัก

เพิ่มประเภททรัพย์สินให้เช่าได้

ถ้าคุณทำธุรกิจให้เช่าที่มีมากกว่า1ประเภทไม่ว่าจะเป็น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า บ้านเช่า ตลาดนัด ตลาดสด พื่นที่ตลาด พื้นที่ว่างให้เช่า โกดัง ที่จอดรถ โปรแกรมหอพัก drental ช่วยให้คุณดูแลจัดการเก็บค่าเช่าได้ในระบบเดียวกัน และเพิ่มจำนวนห้องเช่า/แผงไม่ได้จำกัด

กำหนดเวลาเช่ารายวัน-รายเดือน

กำหนดเวลาเช่า รายวัน/รายเดือน

กำหนดจำนวนวันให้เช่าแต่ละห้องเช่า/แต่ละแผงตลาดนัดได้ตามต้องการ ได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และกำหนดวันเริ่มเช่าได้เช่นเริ่มต้นวันจันทร์ และกำหนดอัตราค่าเช่าตามประเภททรัพย์สินให้เช่าและระยะเวลาเช่า

เช็คสถานะห้องเช่าได้ง่าย

สามารถเช็คสถานะห้องเช่าและแผงตลาดสดได้ง่าย ด้วยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้อย่างละเอียด ทั้งประเภททรัพย์สินให้เช่าและเช็คตามพื้นที่ให้เช่า อาทิ โซน/อาคาร/ตึก/ชื่อตลาด ดูสถานะห้องทั้งหมดหรือดูเฉพาะห้องเช่าว่างหรือไม่ว่าง เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้เช่าใหม่

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าหอพัก

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าและค้นหาได้เร็ว

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลผู้เช่าในหอพัก ตลาดนัด อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า ห้องเช่า ด้วยเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดหรือนำเข้าข้อมูลผู้เช่าด้วยไฟล์ excelได้ ทำให้เพิ่มข้อมูลผู้เช่าได้อย่างรวดเร็ว และถ้าห้องเช่ามีผู้เช่าร่วมในระบบเก็บค่าเช่า drental สามารถเพิ่มผู้เช่าร่วมได้ถึง 4คน

จองทำสัญญาเช่าห้องพัก

จอง ทำสัญญาเช่า+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บันทึกการจองห้องเช่า/แผงตลาดย้อนหลังได้ทั้งแบบรายครั้งและรายเดือน และกำหนดฟอร์มสัญญาเช่าได้ถึง 2 รูปแบบโดยระบุค่าประกัน ค่ามัดจำ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆได้ไม่จำกัดแต่ละสัญญาเช่าให้ต่างกันได้ แจ้งเตือนสัญญาหมดอายุและแจ้งผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่า

จดคำนวณมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำ

คิดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำแบบจดมิเตอร์/เหมา

กำหนดรูปแบบการคิดค่าน้ำค่าไฟฟ้าได้ว่าห้องเช่า/แผงตลาด จะใช้แบบจดมิเตอร์ไฟฟ้า-จดมิเตอร์น้ำหรือคิดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ แบบเหมาจ่ายรายวัน รายเดือนโดยกำหนดราคาเหมาแบบคงที่หรือกำหนดราคาตามจำนวนใช้ก็ได้ แจ้งยอดค่าน้ำ-ไฟฟ้าในใบแจ้งหนี้ค่าเช่าให้อัตโนมัติ

ทำใบแจ้งค่าเช่าห้องค่าประกัน

ใบแจ้งหนี้รายครั้ง/รายเดือนอัตโนมัติ

แสดงข้อมูลที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่าได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน พร้อมสร้างใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้อง/แผงตลาด และเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ละใบแจ้งหนี้เช่าที่ต้องการ พร้อมพิมพ์ใบแจ้ง,ส่งแบบpdfและแจ้งหนี้ผู้เช่าทางไลน์ได้ทั้งแบบรายวันหรือรายเดือนทุกห้องเช่า/ทุกแผงอัตโนมัติ ค้นหาใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้องตามวัน/เดือนย้อนหลังได้

รับค่าเช่า-พิมพ์บิลใบเสร็จค่าเช่า

รับเงินค่าเช่าห้องพัก/แผงตลาดนัด ออกบิลใบเสร็จค่าเช่าตามรูปแบบฟอร์มที่ต้องการ ทั้งแบบรายวันรายเดือน สามารถรับค่าเช่าได้หลายใบแจ้งหนี้พร้อมกันและเพิ่มค่าปรับถ้าผู้เช่าจ่ายค่าห้องช้า เพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งรับเงินค่าเช่าไม่เต็มจำนวนและปัดยอดไปแจ้งหนี้รอบถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่ายธุรกิจเช่า

เพิ่มรหัสรายได้/รายรับและรายจ่ายเพิ่มเติมในบริษัท/สำนักงานให้เช่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตลาดนัด ตลาดสด พื้นที่ว่างให้เช่า ได้ไม่จำกัด พร้อมดูรายงานรายรับรายจ่ายในธุรกิจให้เช่าของคุณตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

แจ้งซ่อมหอพัก-ห้องเช่า

รับแจ้งซ่อมห้อง/แผง-คิดค่าซ่อม

สามารถบันทึกข้อมูลการรับแจ้งซ่อมห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ แผงตลาดนัด ตลาดสด โดยสามารถระบุรายละเอียด วันที่เริ่มซ่อม วันที่ซ่อมเสร็จ รายละเอียดการซ่อม ค่าวัสดุในการซ่อม ค่าแรง ต้นทุนค่าซ่อม หมายเหตุ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่แจ้งกับลูกค้าได้ และค้นหาการแจ้งซ่อมย้อนหลังตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบในสำนักงาน

ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ drental ได้โดยมี 2 สิทธิ์ให้เลือกคือ ผู้ดูแลระบบและแคชเชียร์ ทั้ง2สิทธิ์ทำงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเช่าได้ทุกอย่างแต่ระดับสิทธิ์แคชเชียร์ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลัก/ล้างข้อมูลในระบบของสำนักงานได้เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ดูรายงานวิเคราะห์การเช่ารอบด้าน

ดูรายงานวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกิจให้เช่า หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตลาดนัด ได้อย่างรอบด้าน อาทิลูกหนี้แบบทำสัญญา ยอดค้างชำระ ยอดเช่าประจำเดือน ผู้เช่าที่ย้ายออกแล้วค้างชำระ ยอดค้างชำระลูกหนี้แบบรายวัน รายงานรับเงินประจำเดือน รับเงินค่าเช่า รับเงินอื่นๆ สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย การจ่ายเงิน รายงานภาษีขาย สรุปสถานะทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่กำลังจะหมดอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าติดblacklist ฯลฯ

ฟังก์ชั่นระบบ Drental แบบละเอียด