Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > ระบบจัดการหอพัก drental
ระบบจัดการหอพัก drental-head

 DRENTAL ระบบจัดการหอพักที่ครอบคลุมกิจการเก็บค่าเช่าในทุกด้าน บริหารทรัพย์สินให้เช่าทุกประเภทได้ในระบบเดียว กำหนดระยะเวลาเช่าได้เอง ทั้งรายวัน รายเดือน เพิ่มค่าใช้จ่ายขณะเช่าได้เอง ออกแบบเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดได้เอง ทำการจองทำสัญญาได้รวดเร็ว ค้นหาห้องว่างที่ผู้เช่าต้องการง่าย กำหนดการคิดภาษีค่าใช้จ่ายได้ทุกค่า มีระบบจดมิเตอร์น้ำไฟฟ้า ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ รับเงินได้รวดเร็ว แก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ ตรวจสอบประวัติย้อนหลังของห้อง/แผง/ผู้เช่าได้ละเอียด ทดลองฟรีไม่จำกัดเวลา!!

คุณกำลังมีปัญหา แบบนี้อยู่ใช่ไหม?

บริหารหอพักแล้วมีปัญหา

x เช็คห้องว่าง ที่จะให้ลูกค้าเลือกจองได้ช้า

x ออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ละห้องค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ใช้เวลาตรวจสอบนาน

x เอกสารสัญญาและข้อมูลผู้เช่าที่เกี่ยวข้องกัน ไม่อัพเดต ทำให้สับสน ไม่รู้ข้อมูลไหนถูก

x ลูกค้าคนไหนค้างค่าเช่าบ้าง ไม่สามารถรู้ในทันที

x รับเงินจากลูกค้าบางส่วนแล้ว แต่คำนวณยอดค้างไม่ถูกต้อง จะแจ้งหนี้ครั้งหน้าต้องเช็คข้อมูลวุ่นวาย

x อยากรู้ข้อมูลที่ต้องใช้ด่วนทันที แต่ทำไม่ได้ ต้องใช้เวลาสรุปรวบรวมข้อมูล ข้อมูลก็ไม่อัพเดต

ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินให้เช่าหลายประเภทแค่ไหน
“ก็บริหารได้ในระบบเดียว”

ให้เช่าทรัพย์สินได้ทุกชนิด
โปรแกรมหอพัก drental

“หมดกังวัล หายห่วง”

ช่วยคุณบริหารเก็บค่าเช่า

ได้อย่างมืออาชีพ

ให้เช่าหลายระยะเวลา
ได้ในระบบเดียว

ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ฯลฯ
ให้เช่าได้ทุกช่วงเวลา

รองรับรายวัน รายเดือน รายปี

เพิ่มข้อมูลผู้เช่า

ได้รวดเร็ว

ลูกค้าไม่ต้องรอนาน

+ เพิ่มผู้เช่าด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน และจองทำสัญญาต่อได้ในทันที

+ นำเข้าข้อมูลผู้เช่าจากไฟล์ excel ได้เลย ถ้าเตรียมไว้แล้ว

+ คีย์ข้อมูลผู้เช่าเข้าไปในระบบโดยตรง เพิ่มรูปผู้เช่าได้

+ ค้นหาผู้เช่าง่ายจาก ชื่อ/เลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี/อีเมล/เบอร์โทร/ไลน์ 

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าได้หลายวิธี
แบ่งประเภททรัพย์สินได้

บริหารทรัพย์สิน

หลายโซน/พื้นที่

ร่วมกันได้ในระบบเดียว

+ กำหนดให้เช่า ห้อง/แผงเดียวกัน ทั้งแบบรายวันและรายเดือนได้

+ ดูสถานะทรัพย์สินแยกตามพื้นที่/ อาคาร/ โซน ทำให้สะดวกตอนให้เลือกจอง แจ้งหนี้ รับเงิน ดูข้อมูล

+ ตั้งประเภททรัพย์สินตามราคาครั้งเดียว แล้วกำหนดให้ห้อง/แผงได้เลยระบบดึงข้อมูลตามประเภทให้อัตโนมัติ

กำหนดค่าบริการ

ทุกห้องล่วงหน้าได้

ดึงค่าอัตโนมัติ

+ ระบบดึงค่าเช่า ค่าน้ำ/ค่าไฟต่อหน่วย ค่าประกัน ค่ามัดจำ ที่กำหนดแต่ละทรัพย์สินให้อัตโนมัติเมื่อทำการจอง

+ แก้ไขค่าบริการตอนจองได้ตามต้องการ

+ สัญญาดึงข้อมูลค่าเช่าและค่าบริการให้อัตโนมัติ

กำหนดค่าเช่าแต่ละทรัพย์สิน

เพิ่มค่าใช้จ่ายขณะเช่า-แรกเข้า

เฉพาะห้องที่ต้องการได้

เพิ่มค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด

เพิ่มรหัสค่าใช้จ่ายขณะเช่า และ ค่าแรกเข้าได้ไม่จำกัด
กำหนดได้ทั้งแบบคิดทุกเดือน คิดเฉพาะครั้งแรกที่เช่าและ คิดเฉพาะบางเดือนก็ได้
กำหนดได้ทั้งแบบกำหนดราคาคงที่/คิดตามจำนวนที่ใช้/ราคาไม่แน่นอนก็ได้
ค่าน้ำค่าไฟกำหนดได้ว่าจะคิดตามจำนวนมิเตอร์หรือคิดแบบเหมาจ่ายก็ได้
สามารถเจาะจงค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกันแต่ละห้องเช่าได้เลย

กำหนดรูปแบบภาษี

ได้ทุกค่าใช้จ่าย

+ กำหนดภาษีได้ทั้ง ค่าเช่า ค่าประกัน ค่ามัดจำ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรกเข้า ค่าใช้จ่ายขณะเช่า ฯลฯ

+ กำหนดได้ทั้งอัตราภาษี และรูปแบบการคิดภาษี (ไม่คิดvat, รวมvat, แยกvat)

+ เวลาทำเอกสารที่เกี่ยวข้องระบบดึงรูปแบบภาษีที่กำหนดให้อัตโนมัติ

กำหนดรูปแบบคิดภาษีค่าใช้จ่ายได้
จองเช่ารายวันให้ผู้เช่าสะดวก

จองเช่า(รายวัน)

ได้ง่ายโดนใจผู้เช่า

เช็คสถานะทุกห้องได้ทันที

+ ส่งไฟล์รูปภาพแสดงห้องว่างแบบรายวันให้ลูกค้าเลือกได้ทันที

+ สามารถดูห้องว่างโดยเลือกตามช่วงวันที่และประเภททรัพย์สินที่ผู้เช่าต้องการได้

+ แสดงสถานะทุกห้องในหน้าเดียวทำให้เห็นภาพรวม จอง-รับเงินได้รวดเร็ว

+ แสดงแถบสีแต่ละทรัพย์สินเพื่อแสดงสถานะ ทำให้ตรวจสอบง่าย (ว่าง/ปิด/ยังไม่ชำระเงิน/ถูกเช่าชำระเงินแล้ว/ถูกเลือก)

ทำสัญญา รายเดือน

เพิ่มค่าใช้จ่ายเฉพาะได้

+ ค้นหาทรัพย์สินว่างให้ลูกค้าเลือก โดยระบุเงื่อนไขที่ผู้เช่าต้องการได้ 

 ค้นด้วย รหัสทรัพย์สิน,ระยะเวลาเช่า,ระยะสัญญา,วันที่เริ่มเช่า,วันเช่าสิ้นสุด, ประเภททรัพย์สิน,โซน/ตึก/ที่อยู่

+ กดเลือกห้อง ระบบจะดึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติและเพิ่มค่าใช้จ่ายเฉพาะห้อง/แผงเองได้

+ เก็บไฟล์รูปสัญญาในรูปแบบรูปภาพ/pdf ฯลฯ ที่มีอยู่เพื่อใช้ตรวจสอบได้

จองทำสัญญาเช่ารายเดือน

ออกใบแจ้งหนี้รายเดือนอัตโนมัติ 

ส่งแจ้งเตือนผู้เช่าผ่านทางไลน์ทันที

แจ้งเตือนค่าเช่าทางไลน์

ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติให้ผู้เช่าทุกคน ได้ทั้งแบบเอกสารและ pdf
ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าผ่านทางไลน์ได้อัตโนมัติ
เลือกแสดงใบแจ้งหนี้ได้หลายเงื่อนไข
(แยกตามทรัพย์สิน/แยกตามผู้เช่า/เฉพาะทรัพย์สินที่เลือก/เฉพาะผู้เช่าที่เลือก) 
คำนวณค่าปรับในกรณีลูกค้าค้างค่าเช่านานเกินกำหนดในใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

รับเงินง่าย ทั้งแบบ

บางส่วน เต็มจำนวน

+ รับเงินค่าเช่า เงินประกัน เงินมัดจำ
“แบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้”

+ ให้ระบบหักมัดจำเป็นค่าเช่าตอนใกล้หมดสัญญาให้ได้

+ ถ้าผู้เช่าคนเดียวมีหลายห้อง เลือกผู้เช่านั้นขึ้นมารับเงินพร้อมกันทุกห้องได้

+ เลือกรูปแบบการรับเงินได้ตามที่ลูกค้าจ่ายจริงเพื่อตรวจสอบภายหลังได้ 

รับเงินง่ายยืดหยุ่น
ดูรายงานเช่าได้รอบด้าน

ดูผลประกอบการ

รายงานครอบคลุม

+ ป้องกันหนี้ค้างชำระ เช็คได้ว่าผู้เช่าใดค้างหนี้ทั้งแบบรายครั้งและรายเดือน

+ ตรวจสอบประวัติการเช่าแต่ละห้องหรือผู้เช่าได้ ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร ทั้งสัญญาปัจจุบัน/หมดอายุแล้วได้ทั้งแบบรายวัน-รายเดือน

+ แจ้งเตือนสัญญาใกล้หมดอายุเพื่อแจ้งผู้เช่าต่อสัญญาได้อย่างรวดเร็ว

+ บันทึกการแจ้งซ่อม, บันทึกรายรับ-รายจ่ายกิจการ, กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

กำหนดรูปแบบเอกสารได้เลย

สัญญา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

กำหนดรูปแบบได้ทั้งข้อความ-ขนาดของเอกสารได้ตามที่ท่านต้องการ

Previous
Next

ใช้งานทั้งเครื่องเดียวและหลายเครื่องแบบ Lan

ใช้โปรแกรมหอพักเครื่องเดียว

ใช้งานแบบเครื่องเดียว
(Stand Alone)

ใช้โปรแกรมหอพักหลายเครื่อง

ใช้งานแบบหลายเครื่อง
(Client-Server LAN)

 รองรับอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าเช่าได้ทุกชนิด

ซื้อขาดราคาสุดคุ้ม

“ดูแล ให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน”

ระบบจัดการหอพัก DRENTAL

เพิ่มห้อง/แผงได้ไม่จำกัด
฿29000
฿ 25,000
 • เพิ่มประเภททรัพย์สินเก็บค่าเช่าได้
 • กำหนดเวลาเช่ารายวัน/รายเดือน
 • ดูสถานะห้องพัก/แผงตลาดได้
 • เพิ่มข้อมูลผู้เช่าด้วยเครื่องอ่านบัตร
 • จองทำสัญญาเช่า-ค่าประกัน-มัดจำ
 • บันทึกจดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า/เหมาจ่าย
 • ออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้องอัตโนมัติ
 • ออกบิลรับเงินค่าเช่า-คิดค่าปรับ
 • บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายธุรกิจเช่า
 • แจ้งซ่อมห้องพัก/แผงตลาด
 • กำหนดสิทธิ์ใช้งาน userระบบเช่า
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเช่า
 •  
ไม่มีรายเดือน
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมหอพัก drental

คำถามที่พบบ่อย

เหมาะกับผู้ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
-หอพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า ตลาดสด ตลาดนัด โกดัง ที่จอดรถ ฯลฯ
-รองรับทั้งแบบรายครั้ง  รายวัน รายปีและทำสัญญารายเดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line @qsofttechteam

ใช้งานได้ ท่านสามารถบริหารหลายประเภททรัพย์สินในระบบนี้
วิธีการตั้งค่า
1.เพิ่มประเภททรัพย์สินที่ท่านมีที่หัวข้อ ข้อมูลหลัก-> ประเภททรัพย์สิน2
2.เพิ่มประเภททรัพย์สินย่อยที่เป็นตัวกำหนดราคาได้ที่ ข้อมูลหลักประเภททรัพย์สินได้เลย วิธีการใช้งานเพิ่มเติม

1.สเปกคอมพิวเตอร์ที่แนะนำให้ใช้ 
-สามารถใช้ระบบได้บนเครื่อง pc หรือ notebook
-แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ Core i3 Ram 4GB ขึ้นไป รองรับ windows xp, 7, 8,10

2.กรณีที่ท่านใช้งานมากกว่า 1 เครื่องให้เตรียมระบบแลนโดยต่อสายแลนทุกเครื่องเชื่อมต่อกันผ่าน router หรือ อุปกรณ์ Hub

3.อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม
-รองรับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ port usb ทุกชนิด อาทิ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
,เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
-เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
-เครื่องอ่านบาร์โค้ด 

ซึ่งท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านที่ท่านสะดวก เผื่อกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาท่านจะได้ติดต่อซ่อมเคลมได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
(qsofttech สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์รุ่นที่ใช้งานดีให้ได้ สอบถามได้ทุกช่องทาง)

ราคาโปรแกรม
โปรแกรม drental ราคา 25000 บาท/เครื่อง
เช่น ใช้งาน 2 เครื่องในวงแลนเดียวกัน 25000*2 = 50,000 บาท

หมายเหตุ: เป็นแบบซื้อขาดไม่มีค่าบริการรายเดือน

กรณีเปลี่ยนเครื่องที่ใช้งาน หรือ ติดตั้งระบบวินโดว์ใหม่

ถ้าการย้ายเครื่องหรือลงทะเบียนใหม่เมื่อลงวินโดว์ใหม่ครั้งละ 4000 บาท/เครื่อง
หมายเหตุ: ต้องให้ทีมงานคิวซอฟต์เทครีโมทไปตรวจสอบถอน licence เครื่องเก่าก่อนที่จะเปลี่ยน/เครื่องก่อนที่จะลง windows ใหม่ก่อน
หากไม่สามารถตรวจสอบ licence ที่เครื่องเก่าได้ต้องสั่งซื้อ licenceใหม่

1.บริการติดตั้งและตั้งค่าแบบฟอร์มเอกสารต่างๆเมื่อสั่งซื้อโปรแกรมโดยรีโมทผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2.ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเว็บไซต์ วิธีการใช้งานแบบละเอียด
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันทำการ 

3.ท่านสามารถอัพเกรดโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันได้โดยมีค่าบริการครั้งละ 4000 บาท/เครื่อง สามารถย้ายข้อมูลได้ต่อเมื่อเวอร์ชั่นใหม่ห่างจากเวอร์ชั่นที่ท่านใช้งานอยู่ไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ: ไม่บังคับการอัพเกรด สามารถใช้งานเวอร์ชั่นเดิมต่อไปเรื่อยๆได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งระบบจัดการหอพัก drental เพื่อทดลองใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือติดต่อให้ทางทีมงานบริการรีโมทติดตั้งให้ท่านได้ฟรี 

1.Download และติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
2.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ตลาด Drental
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

3.
เริ่มใช้งานได้เลยโดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากหน้าเว็บไซต์

 

How to Records Data (วิธีการเริ่มต้นเพิ่มข้อมูลในโปรแกรมหอพัก drental)

1.ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลหลักได้แก่ รายละเอียดกิจการ,ระยะเวลาเช่า/รอบชำระเงิน,ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขณะเช่า,ค่าแรกเข้า,ประเภททรัพย์สิน,ประเภททรัพย์สิน2,ทรัพย์สินให้เช่า,รหัสรายได้ค่าใช้จ่าย,พนักงาน
2.เพิ่มข้อมูลผู้เช่า ในเมนู งานประจำวัน->ข้อมูลผู้เช่า
3.จอง-ทำสัญญาโดยเลือกรอบระยะเวลาเช่า ทรัพย์สินให้เช่าและผู้เช่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้ว ให้กดรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงินหากรับเงินทันที ถ้าเป็นการเช่าแบบรายเดือนสามารถพิมพ์ใบจอง / สัญญาได้
4.เมื่อถึงรอบสามารถบันทึกการจดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าในระบบ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
5.เมื่อถึงรอบเดือนให้ดึงข้อมูลมาสร้างใบแจ้งหนี้รายเดือน – พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ดูรายงานการค้างชำระ บันทึกค่าใช้จ่ายหรือรายได้เพิ่มเติม
6.เมื่อถึงรอบรับชำระให้ดึงข้อมูลมารับเงิน – พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดูรายงานการรับเงิน
7 บันทึกการซ่อม (ถ้ามี) เลือกดูรายงานตามหัวข้อที่ต้องการใช้รายงานการค้างชำระค่าเช่าทั้งหมดเป็นต้น

 

– โปรแกรมชุดทดลองไม่จำกัดเวลาในการทดลอง และฟังก์ชั่นในการทดลองเหมือนชุดใช้งานจริงเพื่อให้ท่านสามารถทดลองใช้งานได้อย่างเต็มที่ แต่จำกัดจำนวนทดลองเพิ่มห้องเช่า/แผงให้เช่าได้ 5 หน่วย (ดังนั้นหากท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองแต่ยังไม่มีเวลาว่าง โปรแกรมก็จะยังไม่หมดเวลาทดลอง)

หมายเหตุ: โปรแกรมชุดใช้งานจริง ท่านสามารถเพิ่มจำนวนห้องและแผงเช่าได้ไม่จำกัด

1.ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทร : 099-3694654, 063-2498795
Line id : @qsofttechteam
Email: qsofttechcenter@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter

2.ชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด

3.แจ้งการโอนผ่านช่องทางไลน์ และแจ้งวันให้ทางทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง ลงทะเบียนได้ทันที