Tel: 099-3694654, 0632498795

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > ดาวน์โหลดโปรแกรม-วิธีการใช้งาน

ดาวน์โหลดโปรแกรม-วิธีการใช้งานโปรแกรมธุรกิจจากคิวซอฟต์เทค

***คลิ๊กเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการดาวน์โหลดได้เลย***

do

ดาวน์โหลดโปรแกรมpos ร้านค้าปลีกส่ง DMART

โปรแกรมสต๊อกสินค้า-ขายหน้าร้าน-pos-Dmart
วิธีการติดตั้งโปรแกรม DMART อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมขายหน้าร้าน DMART
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(ติดตั้งได้เครื่องละ 1 version)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

1.ตัวอย่างไฟล์ Excel สำหรับ Import ข้อมูลเข้าโปรแกรม DMART

(ลูกค้าและผู้จำหน่ายใช้รูปแบบไฟล์ Excel นำเข้าเหมือนกัน)

ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านยา RanyaDee

โปรแกรมร้านขายยา-ระบบร้านยา-ranyadee
วิธีการติดตั้งโปรแกรมร้านยา RANYADEE อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมร้านขายยา RanyaDee
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(ติดตั้งได้เครื่องละ 1 version)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

1.ตัวอย่างไฟล์ Excel สำหรับ Import ข้อมูลเข้าโปรแกรม RanyaDee

(ลูกค้าและผู้จำหน่ายใช้รูปแบบไฟล์ Excel นำเข้าเหมือนกัน)

ดาวน์โหลดโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ตลาดสด เพื่อธุรกิจให้เช่า DRental

โปรแกรมหอพัก-อพาร์ทเม้นท์-ตลาด-Drental
วิธีการติดตั้งโปรแกรมอย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมหอพัก/อพาร์ทเม้นท์/ตลาด Drental
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ ห้องแล็บ The ClinicLab

ภาพหลักโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab
วิธีการติดตั้งโปรแกรม CLINIC LAB อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมบริหารคลินิคแล็บ The ClinicLab
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารจัดการทัวร์ท่องเที่ยว Tourist Agent

รูปโปรแกรมบริหารจัดทัวร์ tourist agent
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Tourist Agent อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมบริหารทัวร์ท่องเที่ยว Tourist Agent
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(ติดตั้งได้เครื่องละ 1 version)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมโรงแรม จองห้องพัก High Seasons

ระบบโรงแรม-จองห้องพัก-รีสอร์ท-HighSeasons
วิธีการติดตั้งโปรแกรม HIGH-SEASONS อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมโรงแรม High-Seasons
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Tasty Restaurant

โปรแกรมร้านอาหาร-TastyRestaurant
วิธีการติดตั้งโปรแกรม TASTY อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมร้านอาหาร Tasty Restaurant
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง (น้ำยาง,เศษยาง,ยางแผ่น,สินค้ายาง) BigLatex

หน้าหลักโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex
วิธีการติดตั้งโปรแกรม BIGLATEX อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง (รับซื้อน้ำยาง,เศษยาง,ยางแผ่น) ThaiLatexCoop

โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ThaiLatexCoop
วิธีการติดตั้งโปรแกรม THAI LATEXCOOP อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ThaiLatexCoop
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมหวยlotto สำหรับเจ้ามือหวย Richest

โปรแกรมเจ้ามือหวย-lotto-richest
วิธีการติดตั้งโปรแกรม RICHEST อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมเจ้ามือหวยรัฐบาล lotto Richest
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)

ดาวน์โหลดโปรแกรมหวยหุ้นสำหรับเจ้ามือหวยหุ้น Richy

โปรแกรมหวยหุ้น richy
วิธีการติดตั้งโปรแกรม RICHY อย่างละเอียดคลิ๊ก!!! 
รองรับ: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(32/64 bit) แนะนำเครื่อง intel core i3 Ram 4gb ขึ้นไป
1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
2. ดาวโหลดโปรแกรมเจ้ามือหวยหุ้น Richy
(ตัวติดตั้งนี้ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบ LAN)
(เฉพาะผู้ที่ใช้อุปกรณ์ Hardlock)
addlineหน้าดาวน์โหลด