Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > บทความ-กิจกรรม > บทความโปรแกรมหอพัก-ตลาด-drental > อัพเดตฟังชั่นใหม่กำหนดอัตราภาษีค่าบริการ-โปรแกรมหอพัก drental

อัพเดตฟังชั่นใหม่กำหนดอัตราภาษีค่าบริการ-โปรแกรมหอพัก drental

อัพเดตฟังชั่นใหม่กำหนดอัตราภาษีค่าบริการ-โปรแกรมหอพัก drental

 

โปรแกรมหอพัก-ตลาด-drental-เพิ่มฟังก์ชั่นคำนวณภาษีออกใบแจ้งหนี้


อัพเดตฟังก์ชั่นใหม่โปรแกรมหอพัก-ตลาด-อพาร์ทเม้นท์ drental

 

1. ท่านสามารถกำหนดประเภทการคำนวณภาษี (รวมVAT, แยกVAT, ไม่มีภาษี) และอัตราภาษีสำหรับแต่ละสินค้า-บริการ ได้เองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ อาทิ
ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าประกัน, ค่ามัดจำ, และค่าบริการอื่นๆ (เช่น ค่าส่วนกลาง, ค่าที่จอดรถ โดยสามารถเพิ่มค่าบริการใหม่ที่ต้องการได้เอง)
2. ระบบแจ้งหนี้ จะมีการคำนวณยอดแจ้งหนี้และภาษีตามประเภทและอัตราภาษีที่กำหนดไว้
3. สามารถออกใบกำกับภาษี สำหรับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินได้ โดยแสดงรายละเอียด สรุปมูลค่าสินค้า/บริการไม่มีภาษี, มูลค่าสินค้า/บริการมีภาษี ภาษี และ รวมเงินสุทธิ
4. สามารถดูรายงานภาษีขาย แสดงผลตามช่วงวันที่ที่ต้องการ
มีรายละเอียดในรายงานดังนี้
– ใบกำกับภาษี : ลำดับที่, วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับ
– ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ
– สถานประกอบการ : สำนักงานใหญ่ , สาขาที่
– มูลค่าสินค้าหรือบริการ : มูลค่าไม่เสีย Vat, มูลค่าเสีย Vat
– จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
– อัตรา %

และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่ครอบคลุมช่วยบริหารการจัดเก็บค่าเช่าอีกมากมายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโปรแกรมหอพัก-ตลาด-อพาร์ทเม้นท์-drental