add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > บทความ-กิจกรรม

โปรแกรมขายหน้าร้าน pos dmart รองรับสินค้าที่มี 2 หน่วยนับได้ ถ้าท่านทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มี 2 หน่วยนับ เช่นกิจการอาหารแช่แข็ง จำหน่ายไก่ เนื้อสัตว์ ข้าวสาร ผ้า ฯลฯ ที่คำนวณราคาสินค้ากับหน่วยหนึ่งแต่เก็บสินค้าเป็นอีกหน่วยหนึ่ง และก็ต้องการทราบจำนวนคงเหลือของทั้ง 2 หน่วยนับ เช่นการจำหน่ายไก่ คำนวณราคาสินค้าจากหน้วยกิโลกรัม แต่นับสต๊อกเป็นตัว และต้องการระบบที่ช่วยบริหารสินค้าได้ทั้งสองหน่วย ทั้งการซื้อสินค้าเข้าสต๊อก การขายสินค้า การรับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกและการดูยอดคงเหลือในสต๊อกสินค้า โปรแกรมขายหน้าร้าน pos dmart ช่วยท่านได้ โดยสามารถตั้งค่าการคำนวณหน่วยนับได้ถึง 3 รูปแบบ 1.สินค้าที่มีหน่วยนับเดียว  2.สินค้าที่มี 2 หน่วยนับ แต่ไม่สามารถกำหนดปริมาณต่อ 1 หน่วยที่ใช้นับสต๊อกได้ เช่นไก่ มี 2 หน่วยนับคือ – กิโลกรัม -> ใช้ในการคิดราคา – ตัว -> ใช้ในการนับสต๊อก  เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า 1 ตัว จะมีกี่กิโลกรัมเพราะแต่ละตัวน้ำหนักไม่เท่ากัน เวลาคิดราคาใช้หน่วยกิโลกรัมแต่ขายเป็นตัว  3.สินค้าที่มี 2 หน่วยนับ และสามารถกำหนดปริมาณต่อ 1 หน่วยที่ใช้นับสต๊อกได้ เช่นข้าวสาร มี 2 หน่วยนับคือ – กิโลกรัม -> ใช้ในการคิดราคา – กระสอบ -> ใช้ในการนับสต๊อก  สามารถรู้ได้ว่า 1 กระสอบมีกี่กิโลกรัมเพราะกำหนดน้ำหนักได้ตายตัวแน่นอนเช่น 1 กระสอบมี 2 กิโลกรัม ให้ใส่ค่าจำนวนเทียบเป็น 2 สามารถออกเอกสาร ใบรับสินค้า เอกสารการขาย ใบเบิกสินค้าเข้า ใบเบิกสินค้าออก และรายงานสินค้าคงเหลือซึ่งแสดงจำนวนทั้ง 2 หน่วยนับได้ด้วย โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบและขนาดของเอกสารได้ตามต้องการ อ่านเพิ่มเติมได้ วิธีการบริหารสินค้า2หน่วยนับในโปรแกรมสต๊อกสินค้าdmart นอกจากนี้โปรแกรมpos dmart ยังมีฟังก์อื่นๆที่ครอบคลุมการบริการสต๊อกสินค้า เก็บข้อมูลลูกค้า การขายสด การขายเชื่อ จัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย บริหารพนักงานแคชเชียร์ ระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของแต่ละ user และสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมขายสินค้าdmartก่อนได้ฟรี อ่านรายละเอียดโปรแกรมpos dmart เพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 099-3694654 (คุณแป้ง) Line id: pangeline Email: qsofttechcenter@gmail.com...

Read More

อัพเดตฟังชั่นใหม่กำหนดอัตราภาษีค่าบริการ-โปรแกรมหอพัก drental   อัพเดตฟังก์ชั่นใหม่โปรแกรมหอพัก-ตลาด-อพาร์ทเม้นท์ drental   1. ท่านสามารถกำหนดประเภทการคำนวณภาษี (รวมVAT, แยกVAT, ไม่มีภาษี) และอัตราภาษีสำหรับแต่ละสินค้า-บริการ ได้เองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ อาทิ ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าประกัน, ค่ามัดจำ, และค่าบริการอื่นๆ (เช่น ค่าส่วนกลาง, ค่าที่จอดรถ โดยสามารถเพิ่มค่าบริการใหม่ที่ต้องการได้เอง) 2. ระบบแจ้งหนี้ จะมีการคำนวณยอดแจ้งหนี้และภาษีตามประเภทและอัตราภาษีที่กำหนดไว้ 3. สามารถออกใบกำกับภาษี สำหรับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินได้ โดยแสดงรายละเอียด สรุปมูลค่าสินค้า/บริการไม่มีภาษี, มูลค่าสินค้า/บริการมีภาษี ภาษี และ รวมเงินสุทธิ 4. สามารถดูรายงานภาษีขาย แสดงผลตามช่วงวันที่ที่ต้องการ มีรายละเอียดในรายงานดังนี้ - ใบกำกับภาษี : ลำดับที่, วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับ - ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ - สถานประกอบการ : สำนักงานใหญ่ , สาขาที่ - มูลค่าสินค้าหรือบริการ : มูลค่าไม่เสีย Vat, มูลค่าเสีย Vat - จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม - อัตรา % และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่ครอบคลุมช่วยบริหารการจัดเก็บค่าเช่าอีกมากมายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโปรแกรมหอพัก-ตลาด-อพาร์ทเม้นท์-drental  ...

Read More

ท่านอยากมีกำไรเพิ่มขึ้นไหม? ถ้าการปรับราคาขายมีผลต่อยอดขาย ท่านก็คงต้องมาพิจารณาราคาทุนแล้ว นอกจากจะเปรียบเทียบราคาผู้จำหน่ายแต่ละเจ้าแล้ว การคำนวณว่าควรสั่งซื้อสินค้ามาสต๊อกในคลังเท่าไหร่คือสิ่งที่ต้องคิด...

Read More