Tel: 099-3694654 0632498795

add-line
add-facebook
subscribe-youtube
Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ drental > วิธีใช้งานโปรแกรมหอพัก drental
วิธีใช้งานโปรแกรมหอพัก drental

วิธีใช้งานโปรแกรมหอพัก drental

1.ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม Drental ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูลเริ่มต้นต่างๆให้เรียบร้อยก่อน

– รายละเอียดกิจการ
– ระยะเวลาเช่า/รอบชำระเงิน
– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขณะเช่า
– ประเภททรัพย์สิน (กำหนดราคา)
– ประเภททรัพย์สิน 2
– ทรัพย์สินให้เช่า
– รหัสรายได้ค่าใช้จ่าย
– พนักงาน

2.เพิ่มข้อมูลผู้เช่า,จองและรับเงินรายวัน

3.วิธีการจองและรับเงินรายสัปดาห์

4.วิธีการจอง/ทำสัญญาเช่ารายเดือน

5.การรับเงินมัดจำ จดมิเตอร์และแจ้งหนี้

6.รับชำระเงินรายเดือนและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน – เพิ่มรายรับรายจ่าย – รับแจ้งซ่อม

7.วิธีการสำรองข้อมูล

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^