Tel: 099-3694654, 0632498795

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > ระบบบริหารอพาร์ทเม้นท์ drental

ระบบจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ Drental ช่วยบริหารจัดการการเก็บค่าเช่าทรัพย์สินให้เช่าได้หลากหลายในระบบเดียว ทั้ง หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า บ้านเช่า แผงตลาดนัด ตลาดสด พื้นที่ตลาดให้เช่า ฯลฯ เป็นระบบจัดการหอพักอพาร์ทเม้นท์แบบสำเร็จรูปซึ่งสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในราคาสุดคุ้ม รองรับการเช่ารายวันและรายเดือน ถ้ารายวันสามารถกำหนดจำนวนวันให้เช่าได้ มีระบบจองทำสัญญาเช่าห้องและเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆเองได้ พิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้อง/แผงตลาด รายวันรายเดือนทุกห้องอัตโนมัติพร้อมออกบิลใบเสร็จค่าเช่าและค่าปรับจ่ายช้าได้ คิดค่าไฟฟ้า-น้ำโดยการจดมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำ พร้อมบัญชีรายรับรายจ่าย ออกรายงานในรูปแบบ pdf และ excelได้ ดาวน์โหลดทดลองฟรี!!

 Drental ช่วยบริหารธุรกิจให้เช่าได้ครบทุกด้าน

เพิ่มประเภทห้องพัก

เพิ่มประเภททรัพย์สินให้เช่าได้

ถ้าคุณทำธุรกิจให้เช่าที่มีมากกว่า1ประเภทไม่ว่าจะเป็น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า บ้านเช่า ตลาดนัด ตลาดสด พื่นที่ตลาด พื้นที่ว่างให้เช่า โกดัง ที่จอดรถ โปรแกรมหอพัก drental ช่วยให้คุณดูแลจัดการเก็บค่าเช่าได้ในระบบเดียวกัน และเพิ่มจำนวนห้องเช่า/แผงไม่ได้จำกัด

กำหนดเวลาเช่ารายวัน-รายเดือน

กำหนดเวลาเช่า รายวัน/รายเดือน

กำหนดจำนวนวันให้เช่าแต่ละห้องเช่า/แต่ละแผงตลาดนัดได้ตามต้องการ ได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และกำหนดวันเริ่มเช่าได้เช่นเริ่มต้นวันจันทร์ และกำหนดอัตราค่าเช่าตามประเภททรัพย์สินให้เช่าและระยะเวลาเช่า

เช็คสถานะห้องเช่าได้ง่าย

สามารถเช็คสถานะห้องเช่าและแผงตลาดสดได้ง่าย ด้วยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้อย่างละเอียด ทั้งประเภททรัพย์สินให้เช่าและเช็คตามพื้นที่ให้เช่า อาทิ โซน/อาคาร/ตึก/ชื่อตลาด ดูสถานะห้องทั้งหมดหรือดูเฉพาะห้องเช่าว่างหรือไม่ว่าง เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้เช่าใหม่

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าหอพัก

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าและค้นหาได้เร็ว

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลผู้เช่าในหอพัก ตลาดนัด อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า ห้องเช่า ด้วยเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดหรือนำเข้าข้อมูลผู้เช่าด้วยไฟล์ excelได้ ทำให้เพิ่มข้อมูลผู้เช่าได้อย่างรวดเร็ว และถ้าห้องเช่ามีผู้เช่าร่วมในระบบเก็บค่าเช่า drental สามารถเพิ่มผู้เช่าร่วมได้ถึง 4คน

จองทำสัญญาเช่าห้องพัก

จอง ทำสัญญาเช่า+ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บันทึกการจองห้องเช่า/แผงตลาดย้อนหลังได้ทั้งแบบรายครั้งและรายเดือน และกำหนดฟอร์มสัญญาเช่าได้ถึง 2 รูปแบบโดยระบุค่าประกัน ค่ามัดจำ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆได้ไม่จำกัดแต่ละสัญญาเช่าให้ต่างกันได้ แจ้งเตือนสัญญาหมดอายุและแจ้งผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่า

จดคำนวณมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำ

คิดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำแบบจดมิเตอร์/เหมา

กำหนดรูปแบบการคิดค่าน้ำค่าไฟฟ้าได้ว่าห้องเช่า/แผงตลาด จะใช้แบบจดมิเตอร์ไฟฟ้า-จดมิเตอร์น้ำหรือคิดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ แบบเหมาจ่ายรายวัน รายเดือนโดยกำหนดราคาเหมาแบบคงที่หรือกำหนดราคาตามจำนวนใช้ก็ได้ แจ้งยอดค่าน้ำ-ไฟฟ้าในใบแจ้งหนี้ค่าเช่าให้อัตโนมัติ

ทำใบแจ้งค่าเช่าห้องค่าประกัน

ใบแจ้งหนี้รายวัน/รายเดือนอัตโนมัติ

แสดงข้อมูลที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่าได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน พร้อมสร้างใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้อง/แผงตลาด และเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ละใบแจ้งหนี้เช่าที่ต้องการ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้รายวันหรือรายเดือนทุกห้องเช่า/แผงอัตโนมัติ ค้นหาใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้องตามวัน/เดือนย้อนหลังได้

รับค่าเช่า-พิมพ์บิลใบเสร็จค่าเช่า

รับเงินค่าเช่าห้องพักแผงตลาดนัด ออกบิลใบเสร็จค่าเช่าตามแบบฟอร์มที่ต้องการ ทั้งรายวันรายเดือน เพิ่มรูปแบบการรับเงินได้ และรับค่าเช่าได้หลายใบแจ้งหนี้พร้อมกัน เพิ่มค่าปรับถ้าผู้เช่าจ่ายช้า เพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรับเงินค่าเช่าไม่เต็มจำนวนโดยปัดยอดไปแจ้งหนี้รอบถัดไปได้

บัญชีรายรับ-รายจ่ายธุรกิจเช่า

เพิ่มรหัสรายได้/รายรับและรายจ่ายเพิ่มเติมในบริษัท/สำนักงานให้เช่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตลาดนัด ตลาดสด พื้นที่ว่างให้เช่า ได้ไม่จำกัด พร้อมดูรายงานรายรับรายจ่ายในธุรกิจให้เช่าของคุณตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

แจ้งซ่อมหอพัก-ห้องเช่า

รับแจ้งซ่อมห้อง/แผง-คิดค่าซ่อม

สามารถบันทึกข้อมูลการรับแจ้งซ่อมห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ แผงตลาดนัด ตลาดสด โดยสามารถระบุรายละเอียด วันที่เริ่มซ่อม วันที่ซ่อมเสร็จ รายละเอียดการซ่อม ค่าวัสดุในการซ่อม ค่าแรง ต้นทุนค่าซ่อม หมายเหตุ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่แจ้งกับลูกค้าได้ และค้นหาการแจ้งซ่อมย้อนหลังตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบในสำนักงาน

ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ drental ได้โดยมี 2 สิทธิ์ให้เลือกคือ ผู้ดูแลระบบและแคชเชียร์ ทั้ง2สิทธิ์ทำงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเช่าได้ทุกอย่างแต่ระดับสิทธิ์แคชเชียร์ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลัก/ล้างข้อมูลในระบบของสำนักงานได้เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ดูรายงานวิเคราะห์การเช่ารอบด้าน

ดูรายงานวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกิจให้เช่า หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตลาดนัด ได้อย่างรอบด้าน อาทิลูกหนี้แบบทำสัญญา ยอดค้างชำระ ยอดเช่าประจำเดือน ผู้เช่าที่ย้ายออกแล้วค้างชำระ ยอดค้างชำระลูกหนี้แบบรายวัน รายงานรับเงินประจำเดือน รับเงินค่าเช่า รับเงินอื่นๆ สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย การจ่ายเงิน รายงานภาษีขาย สรุปสถานะทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่กำลังจะหมดอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าติดblacklist ฯลฯ

จุดเด่นที่ผู้ประกอบการให้เช่าโดนใจ 

เพิ่มประเภททรัพย์สินให้เช่าได้

บริหารทรัพย์สินให้เช่าหลายแบบได้ในระบบเดียว

+ หมดกังวัลเรื่องการจัดการดูแลทรัพย์สินให้เช่าถ้าท่านมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า ตลาดนัด ตลาดสด พื้นที่ว่างให้เช่า โกดัง ที่จอดรถและอื่นๆ สามารถบริหารได้ในโปรแกรมหอพัก drental ในระบบเดียวกันได้
+แบ่งโซน/พื้นที่/ตึกของแต่ละประเภททรัพย์สินให้เช่าได้เพิ่มความสะดวกในการค้นหา
+ เพิ่มจำนวนห้องพัก/แผงตลาด/หน่วยให้เช่าแต่ละประเภทได้ไม่จำกัด
+กำหนดค่าเช่าห้อง/แผงแตกต่างกันตามรูปแบบห้อง/แผงได้

กำหนดรอบให้เช่ารายวันรายเดือน

กำหนดระยะเวลาเช่ารายวัน-รายเดือนได้

โปรแกรมเก็บค่าเช่า drental รองรับการเช่าได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน โดยหากเป็นแบบรายวันท่านสามารถกำหนดจำนวนวันให้เช่าได้ว่ากี่วันและกำหนดระยะเวลาให้เช่าแต่ละห้องเช่า/แผงตลาดแตกต่างกันได้ เช่นรายวัน ราย3วัน รายสัปดาห์และกำหนดวันเริ่มต้นของสัปดาห์ได้เช่นเริ่มต้นวันพุธ เป็นต้น ซึ่งค่าเช่าจะคำนวณตามประเภททรัพย์สินและระยะเวลาให้เช่า

คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสัญญาห้องเช่า

เพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ละห้องเช่า/แผงได้ไม่จำกัด

เพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าเช่าในใบแจ้งหนี้ให้แต่ละทรัพย์สินให้เช่าได้เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าจอดรถ ค่าเก็บขยะ ค่าอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
1.สามารถกำหนดรูปแบบการคำนวณเงินแต่ละค่าใช้จ่ายได้ว่าเป็นแบบ ไม่คงที่/คงที่/คิดราคาตามจำนวนที่ใช้ ถ้าราคาคงที่สามารถระบุราคาค่าใช้จ่ายเริ่มต้นได้เลย
2.แต่ละเลขที่สัญญาเช่าสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามการใช้งานของผู้เช่า/ห้องเช่า/แผงตลาดนั้น
3.แต่ละค่าใช้จ่ายกำหนดรูปแบบการคิดภาษีได้ว่า ไม่มีภาษี/รวมภาษี/แยกภาษี และกำหนดอัตราภาษีแต่ละค่าใช้จ่ายได้
4.กำหนดได้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะให้เรียกเก็บทุกใบแจ้งหนี้ไหมเช่นค่าส่วนกลาง

คำนวณภาษีค่าบริการห้องเช่า

กำหนดรูปแบบภาษีแต่ละทรัพย์สินให้เช่าได้

แต่ละประเภททรัพย์สินให้เช่าสามารถกำหนดรูปแบบภาษี
ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเงินประกัน เงินมัดจำได้

+รูปแบบภาษี (ไม่มีภาษี/ รวมvat / แยกvat)
+กำหนดเปอร์เซ็นต์อัตราภาษี
+กำหนดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำขั้นต่ำได้

เพิ่มผู้เช่าร่วมห้องเช่าได้ถึง4คน

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าหอพัก/แผงตลาดร่วมได้ถึง 4 คน

เพิ่มข้อมูลผู้เช่าได้อย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลผู้เช่าง่าย
+เพิ่มข้อมูลผู้เช่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตลาดสด ฯลฯ ด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
+เพิ่มข้อมูลผู้เช่าเข้าในระบบเก็บค่าเช่า drental ด้วยไฟล์ excelได้
+เพิ่มข้อมูลผู้เช่าห้องพักเดียวกันในสัญญาเดียวกันได้ถึง 4 คน
+เช็คข้อมูลผู้เช่าแต่ละคนได้ว่ามีสัญญาเช่าไหนบ้าง ทรัพย์สินที่กำลังเช่า สัญญาที่หมดอายุ สัญญาเช่าที่หมดอายุและทรัพย์สินที่ผู้เช่ารายนี้เคยเช่า

อัพเดตค่าเช่าแต่ละสัญญา

อัพเดตค่าเช่าแต่ละสัญญาเป็นราคาปัจจุบันได้

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นห้องพัก/แผงตลาด สามารถแก้ไขที่ข้อมูลหลักห้องเช่า/แผงตลาดนั้นแล้วอัพเดตราคาเช่าทุกสัญญาเช่าให้เป็นราคาเช่าปัจจุบันทุกสัญญาอัตโนมัติได้เลย

7.meter-electric-drental

กำหนดรูปแบบการคิดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำห้องเช่าได้

สามารถกำหนดรูปแบบการคำนวณค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแต่ละประเภททรัพย์สินให้เช่าแตกต่างกันได้เช่นหอพักและแผงตลาดนัดใช้วิธีคำนวณต่างกันซึ่งสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ
1.แบบจดมิเตอร์ไฟฟ้า/จดมิเตอร์น้ำประปา ซึ่งสามารถกำหนดการจดมิเตอร์ให้กับผู้เช่าได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน
2.แบบเหมาจ่าย รูปแบบนี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับผู้เช่ารายวัน ซึ่งสามารถกำหนดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแบบคงที่แต่ละห้องเช่า/แผงตลาดที่ต้องการได้

ออกแบบแบบฟอร์มเอกสารเช่า

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าเช่ารายเดือนทุกห้องให้อัตโนมัติ

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายวันรายเดือนพร้อมกันทุกห้องได้อัตโนมัติ สามารถเลือกวันหรือเดือนที่ต้องการได้เลย
+ สร้างข้อมูลแจ้งหนี้ค่าเช่าแบบรายวันหรือแบบรายเดือน และเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ได้และสามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้เฉพาะบางห้องเช่า/แผง หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าอัตโนมัติทั้งหมดทุกห้อง/แผงตลาดก็ได้ และค้นหาใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้องพัก-แผงตลาดย้อนหลังได้

ค่าปรับจ่ายค่าเช่าช้า

กำหนดค่าปรับจ่ายค่าเช่าช้าแต่ละห้อง/แผงได้

หากผู้เช่าจ่ายค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ตลาด ห้องเช่า หรือประเภททรัพย์สินให้เช่าอื่นๆ ท่านสามารถกำหนดค่าปรับจ่ายช้าต่อวันแต่ละประเภททรัพย์สินแตกต่างกันได้ โดยระบบจะคำนวณยอดค่าปรับจ่ายค่าเช่าช้าให้เมื่อผู้เช่ามาจ่ายค่าเช่าอัตโนมัติและออกบิลใบเสร็จรับเงินได้ และสามารถแจ้งยอดค่าปรับในใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้องในรอบถัดไปได้ หากผู้เช่าค้างชำระไปถึงรอบหน้า

แจ้งเตือนสัญญาเช่าห้องหมดอายุ

แจ้งเตือนสัญญาเช่าใกล้หมดอายุ

ช่วยให้ท่านแจ้งเตือนต่อสัญญาเช่าแก่ผู้เช่าได้ทันเวลา ในระบบบริหารจัดการหอพัก drental มีรายงานแจ้งเตือนทรัพย์สินให้เช่าที่กำลังจะหมดอายุสัญญา เมื่อผู้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าบริษัท/สำนักงานของท่านก็สามารถบันทึกต่อสัญญาเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการเช่าใหม่ทั้งหมดช่วยให้ต่อสัญญาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถบันทึกย้ายห้องเช่า/แผงตลาดนัดให้ผู้เช่าได้

เช็คค้างจ่ายค่าเช่าห้องเช่า

เช็คสถานะการค้างจ่ายค่าเช่าได้ง่าย

เช็คสถานะการค้างจ่ายค่าเช่าได้ง่ายพร้อมแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เลขที่สัญญา, ปี เดือน กำหนดชำระ ยอดค้างชำระรวม ชำระแล้ว คงเหลือ วันชำระ เพื่อให้สามารถแจ้งเก็บค่าเช่าแก่ผู้เช่าที่ค้างจ่ายได้ไม่ตกหล่น
และมีรายงานเช็คยอดค้างชำระค่าเช่าทั้งหมด รายงานผู้เช่าย้ายออกมีหนี้ค้างชำระ เงินประกันค้างชำระ ยอดค้างชำระตามช่วงวันที่ เพื่อให้มีข้อมูลในการดำเนินงานเก็บค่าเช่าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

รองรับธุรกิจให้เช่าได้หลากหลาย

ธุรกิจบ้านเช่า

ธุรกิจบ้านเช่า ห้องเช่า ห้องพัก รายวันและรายเดือน

รองรับอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

ธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น รายวันและรายเดือน

รองรับเก็บค่าเช่าตลาดสด

ธุรกิจตลาดนัด ตลาดสด แผงให้เช่า บูทให้เช่า คีออส ให้เช่า

รองรับพื้นที่ว่างโกดังให้เช่า

ธุรกิจพื้นที่ว่างให้เช่า โกดังให้เช่า ที่จอดรถ ที่เก็บของให้เช่า ฯลฯ

ใช้งานทั้งเครื่องเดียวและหลายเครื่องแบบ Lan

ใช้โปรแกรมหอพักเครื่องเดียว

ใช้งานโปรแกรมหอพัก แบบเครื่องเดียว
(Stand Alone)

ฐานข้อมูลหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่าเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับจัดการบริหารค่าเช่าขนาดเล็กที่เดียว สามารถเพิ่มการใช้งานร่วมกันหลายเครื่องแบบเครือข่าย LAN ได้ถ้าต้องการในอนาคต

ใช้โปรแกรมหอพักหลายเครื่อง

ใช้งานโปรแกรมหอพัก แบบหลายเครื่อง
(Client-Server LAN)

ฐานข้อมูลหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่าเก็บอยู่ในเครื่องที่กำหนดเป็นเครื่อง Server (ควรเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพสูงสุด) ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับบริหารค่าเช่าที่มีมากกว่า 1บริษัท/สำนักงาน เมื่อบันทึกข้อมูลที่เครื่องใดก็ตามข้อมูลจะอัพเดตอัตโนใมัติทุกเครื่องที่อยู่ในวง LAN ทันที

 รองรับอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าเช่าได้ทุกชนิด

 Drental ราคาโปรโมชั่นสุดคุ้ม

โปรแกรมหอพัก -Drental

เช็คสถานะห้อง/แผง-จอง-ทำสัญญา-แจ้งหนี้-รับเงิน
฿29000
฿ 25,000
 • เพิ่มประเภททรัพย์สินเก็บค่าเช่าได้
 • กำหนดเวลาเช่ารายวัน/รายเดือน
 • ดูสถานะห้องพัก/แผงตลาดได้
 • เพิ่มข้อมูลผู้เช่าด้วยเครื่องอ่านบัตร
 • จองทำสัญญาเช่า-ค่าประกัน-มัดจำ
 • บันทึกจดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า/เหมาจ่าย
 • ออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่าห้องอัตโนมัติ
 • ออกบิลรับเงินค่าเช่า-คิดค่าปรับ
 • บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายธุรกิจเช่า
 • แจ้งซ่อมห้องพัก/แผงตลาด
 • กำหนดสิทธิ์ใช้งาน userระบบเช่า
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเช่า
 •  
ไม่มีรายเดือน

ฟังก์ชั่นระบบบริหารอพาร์ทเม้นท์ Drental 2023 แบบละเอียด

หากท่านต้องการทดลองใช้งานโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า drental สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ด้วยตนเองหรือติดต่อทางทีมงานบริการรีโมทติดตั้ง ดังนี้

1.Download และติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
2.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ตลาด Drental
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม drental คลิ๊ก!!!

3.
เริ่มใช้งานได้เลยโดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจาก vedio /คู่มือ

How to Records Data (วิธีการเริ่มต้นเพิ่มข้อมูลในโปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ drental)

1.ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลหลักได้แก่ รายละเอียดกิจการ,ระยะเวลาเช่า/รอบชำระเงิน,ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขณะเช่า,ประเภททรัพย์สิน,ประเภททรัพย์สิน2,ทรัพย์สินให้เช่า,รหัสรายได้ค่าใช้จ่าย,พนักงาน
2.เพิ่มข้อมูลผู้เช่า ในเมนู งานประจำวัน->ข้อมูลผู้เช่า
3.จอง-ทำสัญญาโดยเลือกรอบระยะเวลาเช่า ทรัพย์สินให้เช่าและผู้เช่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้ว ให้กดรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงินหากรับเงินทันที ถ้าเป็นการเช่าแบบรายเดือนสามารถพิมพ์ใบจอง / สัญญาได้
4.เมื่อถึงรอบสามารถบันทึกการจดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าในระบบ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า
5.เมื่อถึงรอบเดือนให้ดึงข้อมูลมาสร้างใบแจ้งหนี้รายเดือน – พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ดูรายงานการค้างชำระ บันทึกค่าใช้จ่ายหรือรายได้เพิ่มเติม
6.เมื่อถึงรอบรับชำระให้ดึงข้อมูลมารับเงิน – พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดูรายงานการรับเงิน
7 บันทึกการซ่อม (ถ้ามี) เลือกดูรายงานตามหัวข้อที่ต้องการใช้รายงานการค้างชำระค่าเช่าทั้งหมดเป็นต้น

 

– โปรแกรมค่าหอพัก drental ไม่จำกัดเวลาในการทดลองใช้งาน และฟังก์ชั่นในการทดลองเหมือนชุดใช้งานจริงเพื่อให้ท่านสามารถทดลองใช้งานได้อย่างเต็มที่ แต่จำกัดจำนวนทดลองเพิ่มห้องเช่า/แผงให้เช่าได้ 5 หน่วยเช่า(ดังนั้นหากท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองแต่ยังไม่มีเวลาว่าง โปรแกรมก็จะยังไม่หมดเวลาทดลอง)

โปรแกรมเก็บค่าเช่าตลาดสด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ drental สามารถเพิ่มข้อมูลได้ 2 วิธี
1. เพิ่มฐานข้อมูลผู้เช่าเข้าไปที่โปรแกรมหอพัก drental โดยตรง
2. สามารถเพิ่มข้อมูลผู้เช่า ด้วยการนำเข้าไฟล์ excel ข้อมูลลูกค้า
3. เพิ่มข้อมูลผู้เช่าด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน

หมายเหตุ: ข้อมูลในส่วนอื่นต้องเพิ่มเข้าไปในระบบจัดการบริหารเก็บค่าเช่า drental โดยตรง

สเปกคอมพิวเตอร์ที่แนะนำให้ใช้โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ drental
-สามารถใช้ระบบได้บนเครื่อง pc หรือ notebook
-แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ Core i3 Ram 4GB ขึ้นไป รองรับ windows xp, 7, 8,10

โปรแกรมหอพัก drental รองรับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ port usb ทุกชนิด
-เครื่องอ่านบาร์โค้ด 
-เครื่องพิมพ์ใบเสร็จสลิป
-เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
-เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

ซึ่งท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านที่ท่านสะดวก เผื่อกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาท่านจะได้ติดต่อซ่อมเคลมได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
(qsofttech สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์รุ่นที่ใช้งานดีให้ได้ สอบถามได้ทุกช่องทาง)

1.ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทร : 099-3694654, 063-2498795
Line id : @qsofttechteam
Email: qsofttechcenter@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter

2.ชำระเงินผ่านทางการโอน

3.แจ้งการโอนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วให้ทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง ลงทะเบียนได้ทันที

เราบริการดูแลหลังการขายให้ท่านตลอดการใช้งานโปรแกรมหอพัก drental

เงื่อนไขการย้ายเครื่อง/ติดตั้ง windows ใหม่
-ภายใน 2 ปีไม่มีค่าใช้จ่ายในการย้ายเครื่องหรือลงระบบบริหารจัดการหอพัก drental ใหม่หากลงวินโดว์ใหม่ บริการฟรีค่ะ
-ถ้าเกิน 2 ปีแล้วมีการย้ายเครื่อง/ลงทะเบียนใหม่เมื่อลงวินโดว์ใหม่ค่าบริการครั้งละ 4,000 บาท
หมายเหตุ: ท่านต้องให้รีโมทไปถอนคีย์ลงทะเบียนเครื่องที่จะย้าย/เครื่องที่จะติดตั้ง windows ใหม่ก่อนทำการใดๆหากไม่สามารถตรวจสอบได้ต้องสั่งซื้อใหม่ค่ะ