Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน dmart >  การบันทึกไฟล์เอกสาร-รายงานเป็น PDF

 การบันทึกไฟล์เอกสาร-รายงานเป็น PDF

        หากท่านต้องการบันทึกเอกสารหรือรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF ในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart หรือ โปรแกรมร้านยา ranyadeeสามารถทำได้โดยให้ท่านกดปุ่มพิมพ์ถ้าเป็นเอกสารถ้าเป็นรายงานให้ท่านเข้าไปในเมนูรายงานนั้น

คลิ๊กปุ่มสัญลักษณ์สีแดงตามรูปตัวอย่าง

วิธีsaveไฟล์ pdf ใน pos dmart-1

ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่มีกรอบสีแดง แล้วกดปุ่ม ok

วิธีsaveไฟล์ pdf ใน pos dmart-2

เลือก directory ที่จะเก็บไฟล์ pdf ที่คุณจะ export ออกมา พร้อมตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม save

ลองเปิดไฟล์ pdf ที่ท่านบันทึกใน directory ที่ท่านเลือก

วิธีsaveไฟล์ pdf ใน pos dmart-4