add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > การบันทึกไฟล์เอกสาร-รายงานเป็น Excel

        หากท่านต้องการบันทึกเอกสารหรือรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart หรือ โปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถทำได้โดยให้ท่านกดปุ่มพิมพ์ถ้าเป็นเอกสารถ้าเป็นรายงานให้ท่านเข้าไปในเมนูรายงานนั้น

คลิ๊กปุ่มสัญลักษณ์กระดาษที่มีลูกศรสีเขียวตามรูปตัวอย่าง

บันทึกไฟล์เป็น excel-1

ให้ทำเครื่องหมายถูกให้เหมือนในรูปที่มีกรอบสีแดง แล้วกดปุ่ม ok

บันทึกไฟล์เป็น excel-2

เลือก directory ที่จะเก็บไฟล์ Excel ที่คุณจะ export ออกมา พร้อมตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม save

บันทึกไฟล์เป็น excel-2

ลองเปิดไฟล์ Excel ที่ท่านบันทึกใน directory ที่ท่านเลือก

บันทึกไฟล์เป็น excel-4