add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > นับสต็อก-ปรับปรุงสต็อก

       การนับสต็อกและปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับจะทำในกรณีที่สต็อกสินค้าในร้านไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำเอกสารทำให้ยอดไม่ตรงหรือสินค้าหายหรือกรณีที่ท่านเปิดกิจการมาก่อนใช้ระบบจึงทำให้มียอดสินค้าในร้านแล้วก็ใช้เมนูนับสต็อกและปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับได้ 

ให้ท่านเข้าไปที่เมนู สินค้า->จัดการสต็อก->ตรวจนับ/ปรับปรุง->ตรวจนับสต็อก หลังจากนั้ยกดปุ่ม เพิ่ม และกดปุ่มเลือกประเภทสินค้า ดังรูป 

เข้าเมนูตรวจนับสต๊อกในโปรแกรม dmart

เลือกหมวดประเภทสินค้าด้านซ้ายแล้วกด ok หลังจากนั้นเลือกคลังสินค้าที่ท่านจะนับสต็อกแล้วกด ok

ใส่ยอดสินค้าที่ช่องนับได้ (ช่องยอดในเครื่อง ราคาทุน ห้ามทำการแก้ไข) 
ถ้าสินค้าตัวไหนไม่มีสินค้าให้ใส่ 0 เมื่อใส่ยอดจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก แล้วจำเลขที่ใบนับสต็อกไว้นำไปใช้ในขั้นตอนการปรับปรุงจากการตรวจนับ
หมายเหตุ: การบันทึกนับสต็อกระบบจะยังไม่ปรับยอดสินค้าคงเหลือจนกว่าจะบันทึกการปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับ

ใส่ยอดนับได้ที่นับสต๊อกในโปรแกรม dmart

เมื่อท่านบันทึกใบนับสต็อกเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับโดยเข้าไปที่เมนู สินค้า->จัดการสต็อก->ตรวจนับ/ปรับปรุง->ปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับ หลังจากนั้นเลือกคลังที่ต้องการปรับสต็อกแล้วกด ok ดังรูป

หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่ม กดปุ่มดึงข้อมูล-> ดึงข้อมูลจากใบนับสต็อกแล้วเลือกช่วงวันที่ที่ทำใบนับสต็อกแล้วกด ok รอให้รายการสินค้าปรากฏในหน้าจอจนครบแล้วกดปุ่มบันทึก(ห้ามแก้ไขใดๆเมื่อรายการสินค้าปรากฏขึ้นมาแล้ว) ตัวอย่างดังรูป

เมื่อบันทึกแล้วระบบจะทำการปรับสต็อกให้อัตโนมัติในคลังที่ท่านเลือก สามารถไปตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าได้ที่รายงานสินค้าคงเหลือ ตัวอย่างดังรูป

รายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ ในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart

โปรแกรม DMART รองรับเครื่องนับสต็อกท่านสามารถดูวิธีการดึงไฟล์จากเครื่องนับสต็อกเข้าเมนูนับสต็อกในโปรแกรมได้ คลิ๊ก!!!