Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน dmart > ตั้งค่าเครื่องชั่งน้ำหนักบาร์โค้ด

ตั้งค่าเครื่องชั่งน้ำหนักบาร์โค้ด

        หากท่านต้องการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักบาร์โค้ดร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าง่ายๆในโปรแกรมได้เลยโดยเริ่มต้นท่านจะต้องดูบาร์โค้ดพิมพ์ออกมาจากเครื่องชั่งน้ำหนักก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้มาตั้งค่าในโปรแกรม dmart ให้สอดคล้องกัน 

        โดยในบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกจากเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนใหญ่จะเป็นบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก เราต้องมาดูความหมายของตัวเลขที่อยู่ในบาร์โค้ดก่อนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละที่จะตั้งค่าไว้ไม่เหมือนกัน (ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักและแจ้งความต้องการได้ว่าต้องการให้บาร์โค้ดประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างกี่หลัก)
ข้อมูลในบาร์โค้ดส่วนใหญ่ประกอบด้วย
1.รหัสสินค้า
2.ราคา หรือน้ำหนัก กำหนดจุดทศนิยมได้
3.เลขที่สาขา/เลขอื่นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่ได้จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
– 6 หลักแรก ( 211042 ) คือรหัสสินค้า ในรูปตัวอย่างคือ
– 7 หลักหลัง ( 0028862 ) คือน้ำหนักสินค้าซึ่งมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ตัวอย่างบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ำหนัก

ตั้งค่ารูปแบบสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่ออกมาจากเครื่องชั่งน้ำหนักให้ตรงกับใน dmart
ไปที่เมนูจัดการระบบ -> ข้อมูลกิจการ ดังรูป คลิ๊กไปที่แถบกำหนดค่าทั่วไป

เข้าเมนูข้อมูลกิจการ
เลือกแถบรายละเอียด

กดปุ่มแก้ไข ไปที่ช่อง ประเภทบาร์โค้ดสินค้าให้ท่านเลือกรูปแบบที่ตรงกับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่ปริ้นออกมาจากเครื่องชั่งน้ำหนักบาร์โค้ดของท่าน ในตัวอย่างจะเป็นรหัสสินค้า 6 หลักทศนิยม 3 ตำแหน่ง เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

กดแก้ไข
กำหนดทศนิยมตาชั่ง
บันทึกตั้งค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก

ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ให้ท่านเพิ่มกลุ่มสินค้าให้ครบก่อนแล้วค่อยเพิ่มข้อมูลสินค้าในแต่ละหมวดสินค้า ในตัวอย่างจะเพิ่มข้อมูลสินค้าชิ้นส่วนไก่

เมนูเข้ากลุ่มสินค้า
เลือกกลุ่มสินค้าและกดปุ่มสินค้า

หลังจากนั้นท่าต้องมากำหนดข้อมูลสินค้าได้แก่ รหัสสินค้า,บาร์โค้ด,ชื่อสินค้า,ราคา,ประเภทข้อมูลที่แสดงในบาร์โค้ด ให้ตรงกับบาร์โค้ดจากเครื่องชั่งน้ำหนักที่ท่านใช้งาน โดยถ้าบาร์โค้ดเป็นแบบแสดงน้ำหนักในบาร์โค้ด ราคาสินค้า/หน่วยต้องมากำหนดในโปรแกรมซึ่งกรณีนี้จะสะดวกต่อการแก้ไขราคา (เหมาะกับสินค้าที่ราคามีการขึ้น-ลงบ่อย) เมื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก

เพิ่มสินค้าสินค้าไก่
เลือกใช้น้ำหนักในบาร์โค้ด
กดปุ่มบันทึกข้อมูลสินค้า

ทดสอบขายโดยไปที่เมนูขายสด สแกนบาร์โค้ดและทำการขายสินค้าได้เลย วิธีขายสินค้าเพิ่มเติม

กดเมนูขายสด
ยิงบาร์โค้ดสินค้าจากเครื่องชั่งน้ำหนัก
ผลการยิงบาร์ดค้ดเครื่องชั่ง