Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > โปรโมชั่นสินค้าคละ

โปรโมชั่นสินค้าคละ

หากท่านมีการทำโปรโมชั่นสินค้าคละสินค้าในร้านยาของท่านเพื่อกระตุ้นยอดขายท่านสามารถตั้งชื่อโปรโมชั่นสินค้าคละ สินค้าที่ร่วมรายการและจำนวนสินค้าคละและราคาลดรวม เช่นไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าใดที่ร่วมรายการ A หรือ B หรือ C ถ้าครบ 2 ชิ้น ปกติรวมแล้วราคา 110 บาท แต่ให้ระบบลดให้เหลือ 100 บาท หรือกรณีสินค้าคละแบบอื่นๆ ก็สามารถมากำหนดค่าได้ในโปรแกรมร้านขายยา ranyadeeได้เลยตามที่ท่านต้องการ

กำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละ
ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ดังรูป

เข้ากลุ่มสินค้าและสินค้า

เลือกกลุ่มสินค้า แล้วกดปุ่มสินค้าเพื่อเพิ่มโปรโมชั่นสินค้าคละ ดังรูป

คลิ๊กปุ่มเข้ากลุ่มสินค้า

ไปที่เมนู โปรโมชั่น->ส่วนลด และคลิ๊กที่แถบแบบคละ แล้วกดปุ่มเพิ่ม และระบุข้อมูลดังนี้
-ลำดับ (ตั้งเป็นตัวเลขห้ามซ้ำกับลำดับโปรโมชั่นที่มีอยู่แล้ว)
-ชื่อโปรโมชั่น (ตั้งชื่อให้สื่อความหมายของโปรโมชั่น)
-ราคาคละ (ราคาขายเมื่อลูกค้าซื้อครบจำนวนที่กำหนด)
-จำนวนคละ (จำนวนสินค้าที่เมื่อซื้อครบแล้วจะได้ส่วนลดโปรโมชั่นนี้)
เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึก

เข้าเมนูโปรโมชั่น-ส่วนลด
เลือกแถบสินค้าคละ
กดปุ่มเพิ่มสินค้าคละ

ในตัวอย่างนี้จะสร้างโปรโมชั่นเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการครบ 2 ชิ้น จากราคาปกติจะลดเหลือ 100 บาท 

ใส่รายละเอียดโปรโมชั่น
กดบันทึกโปรโมชั่นสินค้าคละ

หมายเหตุ: สามารถกำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละได้หลายแบบเท่าที่ต้องการเมื่อเพิ่มครบแล้วให้ออกจากฟอร์มเพื่อมากำหนดว่าสินค้าใดบ้างที่ร่วมโปรโมชั่นสินค้าคละนั้น ในตัวอย่างจะให้มีสินค้าร่วมรายการ 2 รหัส

สินค้าที่จะทำโปรโมชั่น

ให้ค้นหาสินค้าที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นสินค้าคละนั้น ในตัวอย่างมีสินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น ซื้อครบ 2ชิ้น 100 บาท 2 รายการ
1.Sara 250mg สีส้ม รสส้ม 60ml
2.
Sara 250mg สีแดง รสสตอเบอร์รี่ 60ml
หมายเหตุ :สามารถกำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละเดียวกันให้กับสินค้ากี่ตัวก็ได้

คลิ๊กที่สินค้าที่ร่วมรายการแล้วกดปุ่มแก้ไขด้านบน ไปที่ช่องสินค้าคละ เลือกชื่อโปรโมชั่นสินค้าคละที่ต้องการ แล้วให้กดปุ่มบันทึก ทำแบบเดียวกันกับสินค้าทุกตัวที่ร่วมรายการสินค้าคละ

เลือกสินค้าที่ต้องการทำสินค้าคละ
เลือกโปรโมชั่นสินค้าคละให้สินค้าตัวนั้น
กดปุ่มบันทึกข้อมูลสินค้าที่กำหนดโปรโมชั่น

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นคละครบตามจำนวนที่กำหนด

กดปุ่มขายสดด่วนร้านยา
เลือกคลังสินค้า-โปรแกรมคลังdmart

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นคละครบ 2 ชิ้น ระบบจะแสดงโปรโมชั่นพร้อมส่วนลดและคำนวณราคาสินค้ารวมที่หน้าจออัตโนมัติ จากปกติ 110 บาทมีส่วนลดจากสินค้าคละทำให้เหลือ 100 บาท

โชว์ส่วนลดสินค้าคละ2รายการ

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นคละครบ 4 ชิ้น ระบบจะแสดงโปรโมชั่นพร้อมส่วนลดและคำนวณราคาสินค้ารวมที่หน้าจออัตโนมัติ

โชว์ส่วนลดสินค้าคละ4ชิ้น
ตัวอย่างใบเสร็จสินค้าคละ