Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ลดหนี้และรับคืนสินค้ายา

ลดหนี้และรับคืนสินค้ายา

         หากท่านทำการขายสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใดขายเงินสดหรือขายเงินเชื่อแบบค้างชำระ หากลูกค้าต้องการคืนสินค้าและท่านต้องทำการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในโปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->ลดหนี้และรับคืน โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเมนูลดหนี้ocv

หลังจากนั้นให้เลือกคลังสินค้าที่จะใช้รับคืนสินค้าเข้าสต๊อกแล้วกด ok หลังจากนั้นจะเข้าสู่ฟอร์มลดหนี้/รับคืนสินค้า ให้ท่านคลิ๊กปุ่มเพิ่มเพื่อเริ่มกรอกข้อมูล เริ่มต้นให้กำหนดวันที่ลดหนี้/รับสินค้าคืนสินค้าแล้ว เลือกรูปแบบการคิด vat และเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการลดหนี้/รับคืนสินค้า สามารถค้นหาชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบได้เลย โดยกดที่ปุ่ม … แล้วใส่คำค้นหาในช่องโดยสามารถค้นหาด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล เบอร์โทร (สามารถค้นหาข้อมูลด้วยบางส่วนของคำได้) เมื่อเจอรายชื่อลูกค้าแล้วให้คลิ๊กเลือกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

เลือกคลังสินค้าที่ตัดสต๊อกยา
กดเพิ่มใบลดหนี้-รับคืนสินค้า
ระบุวันที่รับคืนสินค้า
ราคารวม VAT
กดปุ่มค้นหาลูกค้าเพื้อลดหนี้
เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการลดหนี้/รับคืนจากลูกค้าโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการได้หรือใช้วิธีการค้นหาด้วยรหัส/ชื่อสินค้าโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการที่ปุ่ม … สามารถค้นหาโดยใช้บางส่วนของข้อมูลได้ในช่องคำที่ใช้ค้นหา เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok

สแกนบารโค้ดเพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าที่จะลดหนี้
กดปุ่มค้นหาสินค้าที่จะรับคืน
พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาสินค้า
เลือกสินค้าที่ต้องการรับคืนแล้วกดok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุจำนวนที่รับคืนจากลูกค้าระบบจะดึงราคาขายตามระดับราคามาให้อัตโนมัติถ้าท่านตั้งระดับไว้แต่ถ้าท่านอยากแก้ไขราคาต่อหน่วยที่ต้องการลดหนี้ก็สามารถแก้ไขได้เลย

ใส่จำนวนและราคาที่รับคืน

ให้ท่านบันทึกข้อมูลสินค้าจนกว่าจะครบทุกรายการถ้าลูกค้าคืนสินค้ามากกว่า 1 รายการให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการถัดไป
หมายเหตุ: เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการรับคืนถัดไป

ยอดเงินที่จะลดหนี้เริ่มต้นจะไปอยู่ที่ช่องค้างชำระ หากท่านยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าในตอนนี้แต่จะไปหักตอนรับชำระเงินจากการขายเงินเชื่อในครั้งหน้าให้ท่านกดปุ่มบันทึกได้เลย แต่ถ้าท่านคืนเงินให้ลูกค้าทันทีให้ใส่ยอดเงินที่คืนลูกค้าในช่องเงินสดในตัวอย่างคือ 170 บาทแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดให้ยอดเงินในช่องค้างชำระเป็น 0 ดังรูป

จำนวนเงินรวมที่ต้องคืนอยู่ที่ช่องค้างชำระ
ใส่ยอดเงินสดที่ต้องจ่ายคืน

ท่านสามารถใส่เลขที่อ้างอิงเอกสารเช่นเลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้าและหมายเหตุแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลย หากต้องการพิมพ์เอกสารใบลดหนี้/รับคืนสินค้า ท่านสามารถกดปุ่มพิมพ์1หรือพิมพ์2 ได้แล้วแต่ว่าท่านตั้งค่าแบบฟอร์มไว้ที่ฟอร์มหลัก (พิมพ์1) หรือฟอร์มย่อย (พิมพ์2)
หมายเหตุ: แบบฟอร์มในโปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถกำหนดขนาดและการจัดวางข้อความได้ท่านสามารถติดต่อทีมงานเพื่อบริการตั้งค่าให้ได้เลยผ่านอินเตอร์เน็ต

ใส่หมายเหตุแล้วกดบันทึกข้อมูล
กดพิมพ์ใบรับคืนสินค้า
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับคืนสินค้า

ในกรณีที่ท่านต้องการดึงรายการสินค้าที่คืนมาจากบิลขายก็สามารถทำได้โดยเมื่อระบุวันที่และลูกค้าแล้วให้ท่านกดปุ่มดึงข้อมูล->ดึงข้อมูลจากเอกสารแล้วระบุเงื่อนไขที่จะใช้ค้นหาเอกสารขายใบนั้นสามารถระบุบางกรณีได้ ได้แก่ (ประเภทเอกสาร,ลูกค้า,ช่วงวันที่,รหัสเอกสาร) แล้วทำเครื่องหมายถูกหน้าเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงเอกสารที่อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาขึ้นมาให้ท่านเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

กดปุ่มดึงข้อมูลจากบิลขายเพื่อเลือกมาคืนสินค้า
เลือกเมนูดึงข้อมุลจากเอกสาร
ค้นหาเอหสารขายเพื่อดึงมาเลือกสินค้ารับคืน
เลือกเอกขายแล้วกดok

หลังจากนั้นให้ท่านเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้/รับคืนเข้าคลัง โดยสามารถเลือกทุกรายการในบิลโดยกดปุ่มเลือกทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะบางรายการโดยทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok ระบบจะดึงเฉพาะรายการสินค้าที่ท่านเลือกมาไว้ในฟอร์ม ท่านสามารถแก้ไขจำนวนและราคาสินค้าที่ลดหนี้/รับคืนในฟอร์มได้ แล้วเลือกว่าจะจ่ายเงินค่าสินค้าคืนเลยหรือไม่ถ้าจ่ายเลยให้ใส่ยอดเงินที่ช่องเงินสดแต่ถ้าจะนำไปหักลบตอนรับเงินสินค้าที่ขายเงินเชื่อภายหลังก็ปล่อยยอดเงินให้อยู่ที่ช่องค้างชำระแล้วกดปุ่มบันทึกและพิมพ์เอกสารได้ตามลำดับ วิธีบันทึกไฟล์เอกสารเป็น pdf

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการคืนแล้วกดok
แก้ไขจำนวนและราคาสินค้าที่รับคิน
ปล่อยเป็นเป็นค้างชำระแล้วค่อยหักคินตอนซื้อสินค้าครั้งถัดไปได้

ในกรณีที่ท่านยังไม่คืนเงินเพื่อลดหนี้ในทันทีแต่ต้องการไปหักตอนรับชำระเงินจากการขายเชื่อในครั้งหน้าให้ท่านปล่อยยอดเงินไว้ที่ช่องยอดค้างชำระแล้วกดปุ่มบันทึก และเมื่อท่านต้องการหักลบยอดลดหนี้ท่านสามารถเลือกใบลดหนี้รหัส ocv หรือ ocn ขึ้นมาหักลบตอนรับชำระเงินได้เลยที่เมนู การเงิน->รับเงิน->รับชำระหนี้ ดังรูป

เข้าเมนูการเงินรับเงินรับชำระหนี้ทั่วไป
เลือกบิลทั้งหมดตอนรับเงินมาหักหนี้
จะมีบิลรับคืนขึ้นมาให้หักลบกับการค้างชำระหนี้ของลูกค้า
แสดงตัวอย่างการรับเงินที่มีการหักลบการรับคืนสินค้า

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^