add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > ดูรายงานการเช่า-คืนสินค้า

        หากท่านต้องการเช็คสถานะต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่า-คืนสินค้าที่ให้เช่า หรือสินค้าให้เช่าคงเหลือเท่าไหร่ สามารถตรวจสอบได้จากเมนูรายงาน->รายงานการเช่ายืม-คืน และเลือกหัวข้อรายงานได้ตามความต้องการ ในตัวอย่างแสดงรายงานเอกสารการเช่า-คืนตามช่วงวันที่แยกตามลูกค้า ดังรูป

รายงานการเช่า-คืนตามช่วงวันที่แยกตามลูกค้า
เลือกช่วงวันที่
เอกสารการเช่า-คืนตามช่วงวันที่แยกตามลูกค้า