Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > โอนย้ายสินค้าระหว่างคลังยา

หากคุณมีคลังสินคัาหลายคลังแล้วต้องการเบิกสินค้าจากคลังนึงไปอีกคลังนึงในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee สามารถทำได้โดยการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังนี้ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและรายได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าไปที่เมนู สินค้า-> จัดการสต๊อก-> โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ดังรูปตัวอย่าง

เข้าเมนูโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

หลังจากนั้นให้เลือกคลังสินค้าต้นทางที่ต้องการนำสินค้าออกในตัวอย่างจะนำสินค้าออกจากคลังหลัก และเลือกคลังสินค้าปลายทางในที่นี้คือคลังหน้าร้าน เมื่อเข้ามาในฟอร์มแล้วให้กดปุ่มเพิ่มและระบุวันที่ที่จะโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง (สามารถระบุวันที่ย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้) ท่านสามารถระบุเลขที่อ้างอิงหรือหมายเหตุได้ถ้ามี

เลือกคลังต้นทางที่จะโอนย้าย
เลือกคลังปลายทางที่จะโอนย้าย
กดเพิ่มใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
ระบุวันที่โอนย้ายสินค้า

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการโอนย้ายระหว่างคลังโดยท่านสามารถคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการแล้วสแกนบาร์โค้ดในช่องหรือจะใช้วิธีกดค้นหาจากข้อมูลสินค้าในระบบก็ได้โดยกดปุ่ม … แล้วใส่รหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าในช่องคำที่ใช้ค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการโดยสามารถใช้คำบางส่วนของข้อมูลยาในการค้นหาได้ ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหา ให้คลิ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

สแกนบารโค้ดเพื่อเพิ่มสินค้าโอนย้าย
กดปุ่มค้นหาสินค้าโอนย้าย
ใส่คำค้นหาในช่องคำที่ใช้ค้นหา
.เลือกสินค้าที่ต้องการเบิกจากคำค้นหาแล้วกดok

ระบบจะดึงรายการสินค้าขึ้นมาในฟอร์ม ให้ท่านระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง (สามารถใส่ราคาได้ถ้าอยากให้ระบบโชว์ยอดรวมเงินแต่ไม่ได้มีผลต่อต้นทุนสินค้าในระบบ) ถ้าต้องการเพิ่มรายการสินค้าถัดไปให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วเพิ่มรายการสินค้าและจำนวนจนกว่าจะครบทุกรายการ

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด
ถ้าต้องการลบข้อมูลสินค้าบางรายการให้คลิ๊กที่รายการสินค้าบรรทัดนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ด จะมีข้อความให้ท่านยืนยันการลบถ้าต้องการลบให้คลิ๊กปุ่ม yes

ระบุจำนวนสินค้าที่โอนย้ายสินค้า
เลือกรายการสินค้าถัดไปที่จะโอนย้าย
เพิ่มรายการสินค้าจนครบทุกรายการที่โอนย้าย

เมื่อเพิ่มรายการสินค้าครบถ้วนแล้วให้ท่านตรวจสอบแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลย ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังให้กดปุ่มพิมพ์1 หรือ พิมพ์2 ขึ้นอยู่กับว่าท่านตั้งค่าแบบฟอร์มที่ไหน 

กดบันทึกใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
พิมพ์ใบโอนย้ายสินค้า
ตัวอย่างใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

หากท่านต้องการดูรายงานการเบิกสินค้าเข้าสามารถคลิ๊กเข้าไปดูที่ รายงาน-> 4.รายงานสินค้าคงเหลือ-> 4.15 โอนย้ายสินค้า-> รายงานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง แล้วให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok ระบบจะแสดงรายงานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังตามช่วงวันที่ที่ท่านระบุขึ้นมาแสดงท่านสามารถดูข้อมูลหรือพิมพ์หรือบันทึกไฟล์เป็น pdf ได้

เข้ารายงานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
เลือกช่วงวันที่ออกรายงานโอนย้ายสินค้า
เลือกคลังสินค้าที่ต้องดูรายงานโอนย้าย
ตัวอย่างรายงานโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^