Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > โปรโมชั่นแถมฟรียา

หากท่านมีการทำโปรโมชั่นแถมฟรีสินค้าในร้านขายยาของท่านเพื่อกระตุ้นยอดขาย ท่านสามารถมากำหนดค่าได้ในโปรแกรมร้านยา ranyadeeได้ โดยสามารถกำหนดสินค้าที่ร่วมรายการได้ไม่จำกัดพร้อมจำนวนที่ต้องซื้อและกำหนดสินค้าแถมฟรีที่ร่วมรายการและจำนวนที่แถมและกำหนดช่วงเวลาให้โปรโมชั่นแถมฟรีนี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กำหนดโปรโมชั่นแถมฟรี
ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart

เลือกกลุ่มสินค้า แล้วกดปุ่มสินค้าเพื่อเพิ่มโปรโมชั่นแถมฟรี ดังรูป

เลือกกลุ่มสินค้า-แถมฟรี2

ไปที่เมนู โปรโมชั่น->แถมฟรี และเพิ่มข้อมูลดังนี้
-ชื่อโปรโมชั่น (ตั้งชื่อให้สื่อความหมายของโปรโมชั่น)
-จำนวนสินค้า (จำนวนสินค้าขั้นต่ำที่เมื่อซื้อครบแล้วจะได้ของแถม)
-จำนวนแถม 
(จำนวนสินค้าที่จะแถมเมื่อลูกค้าซื้อครบจำนวนที่กำหนด)
-เริ่มวันที่ (วันที่เริ่มโปรโมชั่น)
-สิ้นสุดวันที่ 
(วันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น)
-หมายเหตุ
เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึก

ในตัวอย่าง กำหนดให้เมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการในแถบ (รายการสินค้าร่วมโปรโมชั่น) ตัวใดก็ได้รวม 3 ชิ้น แถมฟรีสินค้าในแถบรายการสินค้าแถมตัวใดก็ได้ฟรี 1 ชิ้น

เข้าเมนูโปรโมชั่นแถมฟรี
กดเพิ่มโปรโมชั่นแถมฟรี-pos-dmart
บันทึกโปรโมชั่นแถมฟรี-pos-dmart

คลิ๊กที่แถบรายการสินค้าร่วมโปรโมชั่นแล้วกดปุ่มเพิ่ม เลือกรหัสสินค้าที่เมื่อซื้อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วจะมีของแถมให้ สามารถเลือกรหัสสินค้าได้มากกว่า 1 รหัส เมื่อเพิ่มรหัสรายการสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

เพิ่มสินค้าร่วมรายการแถม-posDmart
กดเพิ่มสินค้าร่วมรายการ-โปรแกรมขายdmart
เลือกรหัสสินค้าร่วมรายการแถมฟรี
บันทึกรายการสินค้าที่ร่วมรายการแถม-pos-dmart

คลิ๊กที่แถบรายการสินค้าแถมแล้วกดปุ่มเพิ่ม เลือกรหัสสินค้าที่จะแถมเมื่อซื้อครบตามจำนวนที่กำหนด เลือกรหัสสินค้าของแถมได้มากกว่า 1 รหัส เมื่อเพิ่มรหัสรายการสินค้าแถมที่ร่วมโปรโมชั่นครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

คลิ๊กแถบรายการสินค้าแถม
บันทึกรายการสินค้าแถม-dmart

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นแถมฟรีครบตามจำนวนที่กำหนด

กดปุ่มขายสด-โปรแกรมสต๊อกdmart
เลือกคลังสินค้า-โปรแกรมคลังdmart
ขายสินค้า3รายการ-dmart
ระบบแสดงโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขาย
กดปุ่มรายการแถม-dmart
แสดงรายการสินค้าแถมฟรี-dmart
กดชำระเงิน-pos-dmart
ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสินค้าแถม-dmart