Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มใบเสนอราคา

หากคุณต้องการเพิ่มเอกสารใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบรายละเอียดสินค้าและราคาที่คุณเสนอ สามารถเพิ่มเอกสารใบเสนอราคาในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee ได้เลย โดยเข้าไปที่เมนูขาย->ใบเสนอราคา ดังรูป

เข้าเมนูใบเสนอราคาร้านยาดี

หลังจากนั้นให้เลือกคลังที่ต้องการ (ในที่นี้จะเลือกคลังหลัก) แล้วกดปุ่ม Ok  ไม่มีผลต่อการตัดสต๊อกสินค้า

กดปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกรหัสลูกค้าที่ต้องการทำใบเสนอสินค้ายา หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบการคิด vat ดังรูป หากยังไม่มีข้อมูลลูกค้าสามารถเพิ่มได้ที่เมนู แก้ไขข้อมูล->ข้อมูลลูกค้า

เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการเสนอให้ลูกค้าโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการ ที่ช่องรหัสรายการสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องนี้ได้หรือจะใช้วิธีค้นหาสินค้าก็ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม … ที่ช่องรหัสรายการค้นหาชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok ดังรูป

ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการเสนอ ราคาขายต่อหน่วย หลังจากนั้นในกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการสินค้าตัวต่อไปถ้าต้องการเสนอสินค้ามากกว่า 1 รายการ ระบุข้อมูลจนกว่าจะครบทุกรายการ

หมายเหตุ: ห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้ามิฉะนั้นจะบันทึกเอกสารไม่ได้ ถ้ามีบรรทัดเกินให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด ถ้าต้องการลบสินค้าบางรายการให้ท่านคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่ม ok 

สามารถกำหนดวันที่และใส่หมายเหตุเพิ่มเติมในเอกสารใบสั่งซื้อได้

เมื่อระบุข้อมูลในใบเสนอราคาจนครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกเอกสาร หากต้องการพิมพ์เอกสารใบเสนอราคาให้กดปุ่มพิมพ์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์เป็นเอกสารหรือ save เป็นไฟล์ pdf เพื่อส่งต่อ
หมายเหตุ: ใบเสนอราคาไม่มีผลกระทบใดๆต่อจำนวนในสต๊อกสินค้าจนกว่าจะมีการขายสินค้า