Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มข้อมูลสินค้ายา

ข้อมูลเริ่มต้นที่ท่านต้องเตรียมอันดับแรกคือข้อมูลยา (สินค้าที่ไม่ใช่ยาก็เพิ่มได้ โดยเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ตามที่ต้องการ) ซึ่งท่านควรแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าในกิจการให้เรียบร้อยก่อน
(การแบ่งหมวดหมู่สินค้าช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าตามหมวดหมู่ และค้นหาสินค้าหรือดูรายงานการขายแยกตามประเภทสินค้าได้)

การแบ่งหมวดหมู่สินค้า
ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ดังรูป

เมนูล้างข้อมูลpos-dmart

กดปุ่มเพิ่มและบันทึกข้อมูลดังรูป

รหัสสินค้า -> กำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่เกิน 15 ตัว
ชื่อกลุ่มสินค้า -> ตั้งชื่อกลุ่มสินค้าไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เมื่อบันทึกข้อมูลจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูลกลุ่มสินค้าโดยเรียงตามรหัสกลุ่มสินค้าหรือชื่อกลุ่มสินค้าก็ได้

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการยาหรือสินค้าอื่นๆเข้าไปในแต่ละหมวดหมู่สินค้าโดยสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลสินค้ายาเข้าไปทีละรายการสินค้าในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลสินค้าโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบทีละรายการ

1.วิธีเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปทีละรายการ ในระบบโดยตรงโดย
ไปที่เมนู สินค้า-> กลุ่มสินค้าและสินค้า ->เลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มสินค้า ดังรูป

กดปุ่มเพิ่มแล้วบันทึกข้อมูลสินค้าต่างๆจนครบ (สามารถใส่รูปสินค้าและ link ของ website ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้)

ประเภทยา ให้ท่านระบุประเภทยาให้ถูกต้องจะมีผลต่อการออกรายงาน ข.ย.9-ข.ย.13 ซึ่งมีประเภทยาดังนี้
1.ทั่วไป
2.ยาควบคุมพิเศษ
3.ยาอันตราย
4.อย.กำหนดให้รายงาน
หมายเหตุ:ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ยาให้ระบุเป็นประเภทยาเป็นทั่วไป

 

รหัสสินค้า ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้สแกนบาร์โค้ดเข้าไปในช่องนี้ ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถปล่อยเป็น <<>> แล้วให้ระบบรันรหัสสินค้าให้ได้หรือตั้งรหัสเองได้ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับรหัสสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ
(รหัสสินค้าไม่เกิน 25 ตัวอักษร)

บาร์โค้ด ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้สแกนบาร์โค้ดเข้าไปในช่องนี้ ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถปล่อยเป็น <<>> ได้ระบบจะรันรหัสสินค้ามาใส่ในช่องนี้
ซึ่งท่านสามารถกดปุ่มสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้สินค้าตัวนี้ในภายหลังจากที่บันทึกข้อมูลสินค้าแล้วได้
วิธีสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด

 

ชื่อสินค้า ให้ใส่ชื่อสินค้าโดยใส่รายละเอียดสินค้าให้เด่นชัดมากที่สุดเพื่อให้คุณไม่สับสนถ้ามีสินค้าคล้ายกันหลายตัวในร้าน ชื่อสินค้านี้ควรเป็นชื่อทางการเพราะต้องนำไปแสดงตอนออกบิลขาย ชื่ออาจประกอบด้วย ยี่ห้อ+สี+รส+ขนาด รวมกันเป็นต้น (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)

ใช้งาน ให้ทำเครื่องหมายถูก (สามารถเอาเครื่องหมายถูกออกภายหลังได้ถ้าสินค้านั้นไม่ได้ขายแล้วในอนาคต)
ในกรณีที่สินค้าเคยอยู่ในเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารซื้อ-ขาย อื่นๆแล้วจะไม่สามารถลบสินค้านั้นออกไปจากข้อมูลสินค้าได้ให้นำเครื่องหมายถูกที่ใช้งานออกแทน สินค้านั้นก็จะไม่แสดงตอนค้นหาในเอกสารและรายงานต่างๆ

 

ภาษี vat ( Vat / No Vat / Extra ) ให้กำหนดว่าสินค้ามี vat หรือไม่  Extra คือ สินค้าที่ต้องยื่นแต่รับการยกเว้นภาษีเช่นสินค้าการเกษตร ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เป็นต้น

เครื่องชั่งนน. ให้กำหนดว่าไม่ใช้ (ใช้สำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักเช่น เนื้อสัตว์ ผักผลไม้)

นับสต๊อก ให้ทำเครื่องหมายถูกสำหรับสินค้าที่ให้แสดงจำนวนคงเหลือ ถ้าเป็นสินค้าประเภทการบริการเช่นบริการนวด/ค่าขนของ (เป็นสินค้าที่ไม่ต้องแสดงจำนวน) ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกที่ช่องนับสต็อก

รหัสอ้างอิง ถ้าให้สินค้าตัวไหนแสดงยอดคงเหลือสต๊อกสินค้ารวมกันในรายงาน ให้ตั้งรหัสอ้างอิงเดียวกันที่ช่องนี้ ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ (ส่วนใหญ่ใช้กรณีที่แยกรหัสสินค้าที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละผู้จำหน่าย)

แสดงจำนวน 1 ในใบขาย ถ้าให้สินค้าตัวไหนแสดงยอดจำนวนในบิลขายเชื่อหรือขายสด เท่ากับ 1 เสมอไม่ว่าขายเท่าไหร่ก็ตาม ให้ตั้งทำเครื่องหมายถูกที่แสดงจำนวน 1 ในใบขาย

หน่วยนับ เลือกหน่วยนับที่มีอยู่ในระบบ ถ้าไม่มีหน่วยนับที่ต้องการสามารถเพิ่มได้ที่เมนูหน่วยนับ ที่เมนู ข้อมูลหลัก->หน่วยนับ

ผู้จำหน่าย,ยี่ห้อ,ชั้นวาง ระบุเป็นค่าเริ่มต้นไว้ดูเท่านั้น ไม่มีผลใดๆกับเอกสารต่างๆหากต้องการเพิ่มข้อมูลไปที่เมนู ข้อมูลหลัก

ราคาขาย ราคาสำหรับลูกค้าปลีกหน้าร้านทั่วไป หากท่านขายสินค้าหลายระดับราคาสามารถไปกำหนดได้ที่ฟังก์ชั่นระดับราคาเมื่อบันทึกข้อมูลสินค้าและลูกค้าเสร็จ ดูวิธีกำหนดระดับราคาขาย

ราคาขายต่ำสุด (ราคาที่ลดราคาได้ต่ำที่สุด)

ราคาทุน ราคาทุนเริ่มต้น เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อท่านทำเอกสารซื้อสินค้าซึ่งราคาทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำเอกสารแต่ละครั้ง

ทุนมาตรฐาน ไม่ต้องระบุให้ใส่ 0  (ใช้ในกรณีที่ตั้งราคาขายเพิ่มเป็น % เท่ากันทั้งหมวดสินค้าจากราคาทุนมาตรฐาน ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้าส่วนใหญ่มี % กำไรไม่เท่ากัน)

จุดสั่งซื้อ(รวม) จำนวนสินค้าคงเหลือที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนว่าถึงเวลาต้องสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อกแล้ว

จำนวนสั่งซื้อ จำนวนสินค้าเริ่มต้นที่ต้องการสั่งซื้อเพิ่มเมื่อสินค้าคงเหลือที่มีถึงจุดสั่งซื้อ

สินค้าคละ ถ้าท่านต้องทำโปรโมชั่นสินค้าคละ ให้เลือกโปรโมชั่นคละที่ต้องการให้สินค้านี้เข้าร่วม

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึก ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูลสินค้าโดยเรียงตามรหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าก็ได้

***หมายเหตุ***  ข้อมูลอื่นๆท่านสามารถปล่อยว่างหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถใส่ 0 เป็นค่าเริ่มต้นได้