Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เปลี่ยนกลุ่มสินค้า

หากท่านเพิ่มรายการสินค้ายาแล้วต้องการเปลี่ยนกลุ่มสินค้าสามารถทำได้โดยให้ท่านคลิ๊กที่รายการสินค้าดังกล่าว

ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องแก้ไขกลุ่ม หลังจากนั้นเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนที่รายการสินค้านั้น เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก และนำเครื่องหมายถูกที่ช่องแก้ไขกลุ่มออก สามารถดูวิธีการเพิ่มเติมตามคลิปวิดิโอด้านล่างได้เลย
หมายเหตุ:จะสังเกตุเห็นว่าเมื่อนำเครื่องหมายถูกที่ช่องแก้ไขกลุ่มออกแล้วคอลัมข้อมูลกลุ่มสินค้าจะกลายเป็นสีเทาเหมือนเดิม

 

กดแก้ไขข้อมูลยา