Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > สำรองข้อมูล-ranyadee

หากท่านต้องการสำรองข้อมูลในโปรแกรมร้านยา Ranyadee เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายในกรณีเครื่องเสีย/ windows เสีย สามารถสำรองข้อมูลแล้วบันทึกเก็บไว้ในอุปกรณ์สำรองข้อมูลเช่นแฟรชไดร์ฟหรือ external harddisk ได้
**หมายเหตุ** หากใช้งานหลายเครื่องในวงแลนเดียวกันต้องปิดโปรแกรมเครื่องลูกทุกเครื่องก่อนแล้วค่อยมาสำรองข้อมูลที่เครื่องแม่ (สำรองข้อมูลเฉพาะเครื่องแม่เครื่องเดียว)

ให้ท่านไปที่หน้าหลักของโปรแกรม Ranyadee แล้วไปที่เมนู อื่นๆ-> สำรองข้อมูลดังรูป

เข้าเมนูสำรองข้อมูลร้านยา

เลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล ในตัวอย่างจะเก็บไฟล์สำรองไว้ที่ d:\ranyadee-backup (ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บข้อมูลได้ตามต้องการ) หลังจากนั้นคลิ๊กปุ่มสำรองข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันการสำรองข้อมูล ถ้าต้องการสำรองข้อมูลให้คลื๊ก yes ดังรูป

คลิ๊กปุ่มสำรองข้อมูล

แล้วระบบจะแจ้งว่าจะทำการสำรองข้อมูลไปเก็บไว้ที่ตำแหน่งที่ท่านกำหนด ให้ท่านกด ok หลังจากนั้นรอจนระบบทำการสำรองข้อมูลเสร็จ (ระหว่างที่ระบบสำรองข้อมูลท่านห้ามคลิ๊กที่หน้าจอให้รอจนขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่ม ok)

ยืนยันสำรองฐานข้อมูลร้านยา
รอการสำรองข้อมูล

ท่านสามารถไปดูไฟล์ที่สำรองได้ตามตำแหน่งที่ท่านกำหนดโดยไฟล์จะเป็นนามสกุล .gdb โดยชื่อไฟล์จะเป็น ปีคศ-เดือน-วัน-เวลา ที่สำรองข้อมูล ให้ท่านทำการ save ไว้ที่ external harddisk เพื่อป้องกันเครื่องหรือwindows เสียด้วย