Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > สะสมและตัดแต้ม

        ถ้าร้านขายยาของท่านต้องการกระตุ้นยอดขายด้วยการทำระบบสะสมแต้มให้กับลูกค้าสมาชิกสามารถใช้โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยจัดการได้เลย ก่อนอื่นให้ท่านเข้าไปกำหนดค่าเริ่มต้นในการสะสมแต้มได้ที่เมนู จัดการระบบ -> ข้อมูลกิจการ คลิ๊กที่แถบ กำหนดค่าสะสมแต้ม ดังรูป

เข้าเมนูข้อมูลกิจการในโปรแกรม dmart
กำหนดค่าสะสมแต้มในโปรแกรมเช็คสต๊อก dmart

กำหนดค่าต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1.การคิดยอดสะสมการขาย
1.1 สะสมตามจำนวนที่ขายจริง (ลูกค้าซื้อ 1 บาทคือ 1 คะแนน)
1.2 คิดเป็นคะแนนๆละ 40 บาท (ลูกค้าซื้อ 40 บาท คือ 1 คะแนน)
1.3 คิดเป็นคะแนนๆละ 50 บาท (ลูกค้าซื้อ 50 บาท คือ 1 คะแนน)
1.4 สะสมตามคะแนนที่กำหนดไว้ในสินค้า (ต้องดูในสินค้าว่าซื้อ 1 หน่วยให้กี่คะแนน)
1.5 ไม่คำนวณยอดสะสมการขาย (ไม่มีการสะสมคะแนน)

2.เริ่มนับยอดสะสม (วันที่เริ่มต้นสะสมแต้ม)

3.ตัดยอดสะสมครั้งละ(บาทหรือคะแนน) -> ค่าเริ่มต้นในการตัดคะแนนเช่นส่วนใหญ่ตัดครั้งละ 10 คะแนน ก็ตั้งช่องนี้เป็น 10 คะแนน สามารถแก้ไขจำนวนคะแนนตอนตัดคะแนนจริงได้ 

เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้วกดปุ่มบันทึกแล้ว กดปุ่ม (คลิ๊กปุ่มนี้เพื่อบันทึกวันเริ่มและคำนวณยอดสะสมใหม่สำหรับทุกราย) ถ้าเริ่มสะสมแต้มให้สมาชิก ดังรูปตัวอย่าง

ถ้าก่อนที่จะมาใช้ระบบร้านยา ranyadee ท่านมียอดสะสมแต้มมาก่อนแล้ว สามารถมายกยอดแต้มสะสมในระบบได้โดยเข้าไปที่เมนู บุคคล->ลูกค้า->กลุ่มการขายและลูกค้า (ซึ่งท่านควรมีข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบก่อนแล้วถ้ายังไม่มี ดูวิธีการเพิ่มข้อมูลลูกค้าคลิ๊ก!!!

เลือกลูกค้าคนที่ต้องการยกยอดแต้มสะสม กดปุ่มแก้ไขไปที่แถบยอดสะสม ใส่ยอดแต้มสะสมก่อนหน้านี้ที่ช่องยอดสะสมยกมาแล้วกดปุ่มบันทึก ในตัวอย่างจะเลือกลูกค้าที่ชื่อ นิอร เชื้อครุฑ ยกยอดสะสมเดิมมา 450 คะแนน ซึ่งแสดงดังรูปตัวอย่าง

เข้าเมนูกลุ่มการขายและลูกค้า

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะแสดงยอดสะสมยอดเหลือดังรูป

วิธีสะสมแต้มให้สมาชิกเพียงท่านเลือกลูกค้าก่อนทำการขายระบบก็จะทำการสะสมแต้มตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนดไว้ให้อัตโนมัติ โดยเข้าไปที่หน้าขายปุ่มลัด (ขายสดหรือขายเชื่อ) แล้วคลิ๊กปุ่มลูกค้าสมาชิก/ปุ่มคีย์ลัด F2 เลือกลูกค้าที่ต้องการก่อนขาย ในตัวอย่าง ได้กำหนด ซื้อ 50 บาทเท่ากับ 1 คะแนน ดังรูป

เข้าเมนูขายยาแบบเงินสด
แสดงยอดสะสมคะแนน450

       ท่านสามารถกำหนดคะแนนสะสมโดยกำหนดที่สินค้าแต่ละตัวไม่เท่ากันได้เลย (หากสินค้าตัวไหนต้องการกระตุ้นยอดขายมากก็ให้คะแนนสะสมต่อหน่วยมาก) เช่นในตัวอย่างจะใช้วิธีสะสมตามคะแนนที่กำหนดไว้ในสินค้าโดยให้กำหนดค่าดังรูป

สะสมแต้มตามที่กำหนดในสินค้า

       หลังจากที่กำหนดรูปแบบการสะสมแต้มแล้วให้ไปกำหนดที่ตัวสินค้าแต่ละตัวด้วยว่าถ้าลูกค้าซื้อ 1 หน่วยจะให้คะแนนสะสมกี่คะแนนโดยเข้าไปที่เมนูสินค้า->กลุ่มสินค้าและสินค้า หลังจากนั้นให้ไปแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ต้องการจะมีช่องคะแนนสะสมให้ใส่คะแนน ในรูปตัวอย่างถ้าซื้อสินค้ารหัส P0000006 1 หน่วยจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน

กำหนดคะแนนสะสมให้สินค้า

วิธีตัดแต้มสะสมลูกค้าเพื่อเอามาแลกส่วนลดหรือของแถมหรืออื่นๆให้เข้าไปที่หน้าขายปุ่มลัด (ขายสดหรือขายเชื่อ) แล้วคลิ๊กเลือกลูกค้าที่ต้องการ แล้วไปที่ปุ่มหน้าที่พิเศษ -> ตัดยอดสะสมของลูกค้า ดังรูป

ใส่จำนวนคะแนนที่ต้องการตัดแล้วกดปุ่มตกลงดังรูป ระบบจะตัดแต้มให้อัตโนมัติเมื่อเลือกลูกค้าคนเดิมขึ้นมาอีกครั้งสามารถตรวจสอบยอดได้ที่ข้อมูลลูกค้าที่แถบยอดสะสมดังรูป

คุณสามารถลบหรือยกเลิกการตัดคะแนนที่เคยตัดไปแล้วได้ หากเกิดข้อผิดพลาดโดยเข้าไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า บุคคล->ลูกค้า->กลุ่มการขายและลูกค้า เข้าไปในกลุ่มลูกค้า เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไขแล้วกดปุ่มแก้ไข ไปที่แถบยอดสะสม เลือกประวัติการตัดแต้มที่ต้องการลบ กดปุ่มลบข้อมูลการตัดยอดสะสม ระบบจะยกเลิกการตัดแต้ม และยอดสะสมคะแนนก่อนหน้านี้จะกลับมาดังรูปตัวอย่าง