Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > สร้างบาร์โค้ด

หากคุณต้องการสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้ายาที่ไม่มีบาร์โค้ดอาจจะเป็นสินค้าที่จัดชุดเองเช่นชุดสังฆทานหรือสินค้าฝากขายที่ไม่มีบาร์โค้ดมาจากผู้จำหน่าย โดยคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลสินค้ายาเข้าไปในระบบก่อน วิธีเพิ่มข้อมูลยาแล้วสามารถจึงมาสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้ายาในภายหลังได้

วิธีสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้ามีให้เลือก 2 แบบ
1.สร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้ารายการเดียว
2.สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้กับสินค้าทั้งกลุ่ม
โดยเข้าไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า แล้วเข้าไปในกลุ่มสินค้าที่คุณต้องการ ในตัวอย่างจะเลือกหมวดรหัส A02 ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้ายา

1.สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้กับสินค้ารายการเดียว

คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลสินค้ายาให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้คลิ๊กเลือกสินค้ายาที่ต้องการสร้างบาร์โค้ดแล้วกดปุ่มสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติ ระบบจะสร้างบาร์โค้ดรูปแบบ EAN13 ให้อัตโนมัติ ดังรูปตัวอย่าง

2.สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้กับสินค้าทั้งกลุ่ม

คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยก่อนทั้งกลุ่ม แล้วไปที่เมนู หน้าที่พิเศษ – > สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติทั้งกลุ่ม ระบบจะสร้างบาร์โค้ดรูปแบบ EAN13 ให้อัตโนมัติทั้งกลุ่ม ดังรูปตัวอย่าง

วิธีการเลือกสินค้ายาขึ้นมาพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
ในโปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถสร้างรูปแบบฟอร์มบาร์โค้ดได้ถึง 4 รูปแบบ ท่านสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการเองได้วิธีออกแบบฟอร์มบาร์โค้ด
หรือติดต่อทางทีมงานบริการสร้างบาร์โค้ดรูปแบบที่ท่านต้องการโดยในฟอร์มบาร์โค้ดสามารถแสดงข้อมูลได้ดังนี้
– รูปบาร์โค้ดที่ใช้ในการสแกน
– เลขบาร์โค้ด (ถ้าสร้างจากในระบบใช้รูปแบบ EAN13)
– รหัสสินค้า
– ชื่อสินค้า
– ราคาขาย
– ชื่อผู้จำหน่าย
โดยถ้าไม่ต้องการแสดงข้อมูลใดที่มีอยู่สามารถลบออกได้ ก่อนที่ท่านจะเลือกสินค้าขึ้นมาพิมพ์บาร์โค้ดท่านต้องเตรียมแบบฟอร์มบาร์โค้ดให้เรียบร้อยก่อนโดยเริ่มต้นในโปรแกรมจะมีแบบฟอร์มตัวอย่างให้
ฟอร์มที่ 1 เป็นสติ๊กเกอร์ขนาด 3.2*2.5 โดย 1 แถวจะมี 3 ดวง
ฟอร์มที่2 จะเป็นบาร์โค้ดที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ A4 เหมาะกับใช้สแกนสินค้าที่เคาท์เตอร์หรือติดที่ชั้นวางสินค้า

ให้ท่านเข้ามาในหมวดข้อมูลสินค้าหมวดใดก็ได้ แล้วคลิ๊กที่ปุ่มสติ๊กเกอร์

ถ้ามีข้อมูลสินค้าที่เลือกค้างอยู่ในตารางให้ท่านกดปุ่มลบข้อมูลที่เลือกทั้งหมดก่อนเพื่อเตรียมเลือกสินค้าขึ้นมาพิมพ์ใหม่ แต่ถ้าเป็นหน้าว่างที่ไม่มีข้อมูลสินค้าอยู่แล้วไม่ต้องลบ
หมายเหตุ: ถ้าไม่ลบออกระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่ค้างอยู่มาพิมพ์ด้วย

หลังจากนั้นให้กดปุ่มเลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์

ถ้าท่านต้องการเลือกสินค้าที่อยู่คนละหมวดขึ้นมาพิมพ์พร้อมกันให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องแสดงสินค้าทุกประเภท หลังจากนั้นสามารถค้นหาชื่อสินค้าที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดได้โดยพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่องคำที่ใช้ค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา 

ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีส่วนประกอบของคำค้นหาขึ้นมาทั้งหมด ท่านสามารถเลือกให้เรียงข้อมูลตามรหัสสินค้าหรือเรียงตามชื่อก็ได้

เมื่อท่านเจอสินค้าที่ต้องการแล้วให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเลือกหน้ารายการสินค้านั้น ระบบจะแสดงข้อความเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ok จะมีเครื่องหมายถูกปรากฎหน้ารายการและเป็นแถบสีน้ำเงินไฮไลต์ขึ้นมา ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าอื่นถัดไปได้เลยจนกว่าจะครบ เมื่อเลือกรายการสินค้าครบแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

ระบบจะดึงรายการสินค้าที่ท่านเลือกขึ้นมาในฟอร์ม ให้ท่านกำหนดจำนวนดวงสติ๊กเกอร์ให้สินค้าแต่ละรายการ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์จำนวนดวงที่เท่ากันแต่ให้สังเกตุว่าท่านใช้สติ๊กเกอร์แบบใด เช่นถ้าท่านใช้สติ๊กเกอร์ที่มีแถวละ 3 ดวงท่านก็ต้องกำหนดจำนวนที่จะพิมพ์รวมทุกรายการแล้วหาร 3 ลงตัวเพื่อไม่ให้เหลือเศษสติ๊กเกอร์ว่างเวลาพิมพ์ออกมาในตัวอย่างจะรวมกันแล้วได้ 24 ดวงหาร 3 ลงตัวได้ 8 แถวเนื่องจากในตัวอย่างจะใช้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแถวละ 3 ตัว

ถ้ามีรายการสินค้าที่ไม่ต้องการพิมพ์บางรายการสามารถคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดเครื่องหมายลบเพื่อลบออกได้ ระบบจะแสดงข้อความ delete record ให้คุณยืนยันการลบถ้ายืนยันให้กดปุ่ม ok ถ้าไม่ต้องการลบแล้วให้กดปุ่ม cancel

หลังจากนั้นให้เลือกแบบฟอร์มบาร์โค้ดที่ต้องการพิมพ์ด้านขวาโดยในตัวอย่างจะเลือกฟอร์มที่1 โดยฟอร์มที่1 จะเป็นสติ๊กเกอร์ขนาด 3.2*2.5 และมีแถวละ 3 ดวง เมื่อเลือกแบบฟอร์มแล้วให้กดปุ่มพิมพ์สติ๊กเกอร์

ระบบจะแสดงตัวอย่างบาร์โค้ดขึ้นมาให้ท่านตรวจสอบก่อนพิมพ์ ถ้าในกรณีที่ไม่ขึ้นบาร์โค้ดและเป็นข้อความสีแดงแสดงว่าข้อมูลสินค้าที่ช่องบาร์โค้ดรูปแบบไม่ถูกต้องให้ท่านไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะต้องเป็นรูปแบบ EAN13 ซึ่งบาร์โค้ดจะมีตัวเลข 13 ตัว ถ้าสร้างมาจากโปรแกรมจะขึ้นด้วยรหัส 885
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดรูปปริ้นเตอร์ด้านบน แล้วเลือก driver เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องแล้วกด ok
หมายเหตุ: ก่อนจะพิมพ์ให้ตรวจสอบว่าได้ต่อสายเครื่องพิมพ์เปิดสวิตช์ไฟที่เครื่องและใส่กระดาษพร้อมแล้ว

ตัวอย่างการพิมพ์แบบฟอร์มที่2 ซึ่งเป็นรูปแบบ A4 เหมาะสำหรับสินค้าที่จะใช้สแกนที่เคาท์เตอร์หรือแปะที่ชั้นวางของ

เมื่อพิมพ์สติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มลบข้อมูลที่เลือกทั้งหมดเพื่อเคลียร์ฟอร์มในการเลือกสินค้าที่จะพิมพ์บาร์โค้ดครั้งถัดไป

ในกรณีที่ท่านต้องการเลือกพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าทั้งกลุ่มสินค้าหมวดใดหมวดหนึ่ง เมื่อกดปุ่มเลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์แล้วให้ท่านเอาเครื่องหมายถูกที่ช่องแสดงสินค้าทุกประเภทออกแล้วเลือกหมวดสินค้าด้านซ้ายที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดทั้งหมวด

หลังจากนั้นให้กดปุ่มเลือกทั้งหมด ระบบจะทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเลือกและไฮไลต์สีฟ้าที่รายการสินค้าหมวดนั้นทั้งหมวด เสร็จแล้วให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ok เพื่อยืนยันเลือกสินค้าทั้งหมดในหมวดสินค้านั้นเข้ามาในฟอร์ม หลังจากนั้นให้ท่านใส่จำนวนที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดแต่ละรายการสินค้าได้เลย
หมายเหตุ:หากหมวดสินค้านั้นมีรายการสินค้ามาก อาจใช้เวลานานในการดึงรายการสินค้าเข้ามาในฟอร์มท่านควรแบ่งเลือกสินค้าเป็นส่วนๆเพื่อป้องกันเครื่องค้าง