Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > วิธีใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee

การเตรียมข้อมูลเพื่อเริ่มใช้งานระบบ

เข้าใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee ครั้งแรก
username: system
password: 123
หมายเหตุ:สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้และเพิ่มผู้ใช้ในระบบเพิ่มเติมได้


1.เริ่มต้นก่อนใช้โปรแกรมร้านขายยา Ranyadee  ท่านต้องทำการล้างข้อมูลตัวอย่างทดลองที่อยู่ในระบบออกก่อน เพื่อเพิ่มข้อมูลจริงในกิจการของท่านเข้าไป ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลทดลองแค่บางประเภทหรือลบทั้งหมดก็ได้ 

การล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่


2.เตรียมข้อมูลหลักต่างๆก่อนเริ่มใช้งานประจำวัน ประกอบด้วย ข้อมูลกิจการ,คลังสินค้า,สินค้า,ลูกค้า,ผู้จำหน่าย,พนักงานผู้ใช้ระบบ,กำหนดเครื่องเก็บเงิน,พนักงานขาย,ธนาคารและบัตรเครดิต,บัญชีเงินฝากธนาคาร ฯลฯ


2.1.1 ข้อมูลกิจการ (ใช้ในการออกเอกสารบิล/ใบเสร็จรับเงิน)

วิธีแก้ไขข้อมูลกิจการ


2.1.2 คลังสินค้า (ต้องการดูสต๊อกสินค้าแบ่งเป็นกี่คลัง/เก็บสินค้ากี่ที่)


2.2 ข้อมูลสินค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสินค้าและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า)

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้า

ส่งออกข้อมูลสินค้ายาแบบไฟล์ Excel


ข้อสังเกตุ:

2.2.1 ถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่มีการขายหลายหน่วยนับและมีบาร์โค้ดไม่เหมือนกันให้เพิ่มรหัสสินค้าเท่ากับจำนวนหน่วยนับที่มี เช่น ชิ้น แพ็ค ลัง ก็ให้เพิ่มสินค้า 3 รหัส และถ้ามีการแตกหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยย่อยบ่อยๆเช่นแตกจากลังมาเป็นชิ้นเพื่อขายให้เก็บสต๊อกเป็นหน่วยย่อยเพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการแตกหน่วยและใช้ฟังก์ชั่นสินค้าชุด ดูวิธีตาม link ด้านล่างนี้

 

ข้อสังเกตุ:
สำหรับสินค้าที่ขายราคาไม่เท่ากันแต่ละลูกค้าจะมีให้เลือกตั้งค่า 2 รูปแบบ
2.2.2 ตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า โดยจะต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าและตั้งระดับราคาตามกลุ่มลูกค้า (โดยให้กำหนดเป็นหมายเลขประจำกลุ่มลูกค้านั้นเพื่อให้สัมพันธ์กับระดับราคาที่อยู่ในข้อมูลสินค้า)

 

2.2.3 ตั้งราคาขายตาม ราคาที่อยู่ในเอกสารขายครั้งล่าสุดของลูกค้าคนนั้นในกรณีที่ขายราคาไม่เท่ากันและไม่สามารถตั้งระดับลูกค้าได้
(ถ้าไม่เคยทำเอกสารขายลูกค้าคนนั้นมาก่อนระบบจะดึงราคาที่กำหนดในข้อมูลสินค้ามาแสดงในเอกสารขาย)

 

3. ข้อมูลลูกค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลลูกค้าและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า)

 
 
 

4. ข้อมูลผู้จำหน่าย Supplier-ผู้ที่เราซื้อสินค้ามาขายต่อ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผู้จำหน่ายและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย)

 
 
 

5. ตั้งค่าอุปกรณ์ Pos ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมร้านยา ranyadee 

 
 

การเพิ่มจำนวนสินค้าในระบบครั้งแรก ให้ท่านใช้วิธีนับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกจากการตรวจนับ หากต้องมีการขายทุกวันและไม่สามารถนับจำนวนสินค้าทั้งวันได้ทันก่อนเริ่มการขายให้ทยอยนับสต๊อกทีละหมวดสินค้า (หมวดสินค้าที่ได้นับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกแล้ว ครั้งต่อไปเมื่อมีการซื้อขาย ระบบจะคำนวณสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติ)
หมายเหตุ:
1.ท่านต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนก่อนเริ่มนับสต๊อก
2.นับสต๊อกจะทำให้กรณีเริ่มใช้ระบบครั้งแรกหรือกรณีสินค้าหายจำนวนไม่ปกติ
3.ครั้งต่อไปให้ใช้วิธีซื้อสินค้าในการเพิ่มจำนวนเข้าสต๊อก


-การนับสต๊อกคือการปรับจำนวนสินค้าให้เท่ากับที่เราระบุว่านับได้ ไม่สนใจยอดคงเหลือในระบบก่อนหน้านี้

-การซื้อสินค้าเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้าจากสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในระบบ

การเพิ่มใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มใบเสนอราคา

การขายสินค้าแบบเงินสดและเงินเชื่อและการรับชำระหนี้

วิธีเพิ่มรูปแบบการรับเงิน

ดูประวัติการขายยาที่เมนูขายด่วน-ดึงสินค้ามาขายซ้ำ

ขายยาแบบเงินสดฟอร์มเต็ม (เลือกรูปแบบใบเสร็จก่อนพิมพ์ได้)

ขายเชื่อและพิมพ์ใบส่งสินค้า-ฟอร์มด่วน(เน้นขายเร็วสแกนบาร์โค้ด)

ขายเชื่อและพิมพ์ใบส่งสินค้า-ฟอร์มเต็ม(เลือกรูปแบบใบส่งสินค้าก่อนพิมพ์ได้)

วางบิล-พิมพ์ใบวางบิล

รับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

การทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าถึงจำนวนที่กำหนด,สินค้าคละ,สะสมแต้ม-ตัดแต้ม,แถมฟรี