add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > วิธีใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee
วิธีใช้งานโปรแกรมร้านขายยา-ranydee

วิธีใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee

เตรียมข้อมูลก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee

เข้าใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee ครั้งแรก
username: system
password: 123
หมายเหตุ:สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้และเพิ่มผู้ใช้ในระบบเพิ่มเติมได้

1.เริ่มต้นก่อนใช้โปรแกรมร้านขายยา Ranyadee  ท่านต้องทำการล้างข้อมูลตัวอย่างทดลองที่อยู่ในระบบออกก่อน เพื่อเพิ่มข้อมูลจริงในกิจการของท่านเข้าไป ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลทดลองแค่บางประเภทหรือลบทั้งหมดก็ได้ 

2.เตรียมข้อมูลหลักต่างๆก่อนเริ่มใช้งานประจำวัน ประกอบด้วย ข้อมูลกิจการ,คลังสินค้า,สินค้า,ลูกค้า,ผู้จำหน่าย,พนักงานผู้ใช้ระบบ,กำหนดเครื่องเก็บเงิน,พนักงานขาย,ธนาคารและบัตรเครดิต,บัญชีเงินฝากธนาคาร ฯลฯ

2.1.1 ข้อมูลกิจการ (ใช้ในการออกเอกสารบิล/ใบเสร็จรับเงิน)

2.1.2 คลังสินค้า (ต้องการดูสต๊อกสินค้าแบ่งเป็นกี่คลัง/เก็บสินค้ากี่ที่)

2.2 ข้อมูลสินค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสินค้าและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า)
หมายเหตุ: 
ขั้นตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้า

ข้อสังเกตุ:
2.2.1 ถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่มีการขายหลายหน่วยนับและมีบาร์โค้ดไม่เหมือนกันให้เพิ่มรหัสสินค้าเท่ากับจำนวนหน่วยนับที่มี เช่น ชิ้น แพ็ค ลัง ก็ให้เพิ่มสินค้า 3 รหัส และถ้ามีการแตกหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยย่อยบ่อยๆเช่นแตกจากลังมาเป็นชิ้นเพื่อขายให้เก็บสต๊อกเป็นหน่วยย่อยเพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการแตกหน่วยและใช้ฟังก์ชั่นสินค้าชุด ดูวิธีตาม link ด้านล่างนี้

ข้อสังเกตุ:
สำหรับสินค้าที่ขายราคาไม่เท่ากันแต่ละลูกค้าจะมีให้เลือกตั้งค่า 2 รูปแบบ
2.2.2 ตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า โดยจะต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าและตั้งระดับราคาตามกลุ่มลูกค้า (โดยให้กำหนดเป็นหมายเลขประจำกลุ่มลูกค้านั้นเพื่อให้สัมพันธ์กับระดับราคาที่อยู่ในข้อมูลสินค้า)

2.2.3 ตั้งราคาขายตาม ราคาที่อยู่ในเอกสารขายครั้งล่าสุดของลูกค้าคนนั้นในกรณีที่ขายราคาไม่เท่ากันและไม่สามารถตั้งระดับลูกค้าได้
(ถ้าไม่เคยทำเอกสารขายลูกค้าคนนั้นมาก่อนระบบจะดึงราคาที่กำหนดในข้อมูลสินค้ามาแสดงในเอกสารขาย)

3. ข้อมูลลูกค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลลูกค้าและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า)

4. ข้อมูลผู้จำหน่าย Supplier-ผู้ที่เราซื้อสินค้ามาขายต่อ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผู้จำหน่ายและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย)

5. ตั้งค่าอุปกรณ์ Pos ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมร้านยา ranyadee 

ปรับจำนวนสินค้าในระบบครั้งแรกในโปรแกรมร้านยา ranyadee

การเพิ่มจำนวนสินค้าในระบบครั้งแรก ให้ท่านใช้วิธีนับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกจากการตรวจนับ หากต้องมีการขายทุกวันและไม่สามารถนับจำนวนสินค้าทั้งวันได้ทันก่อนเริ่มการขายให้ทยอยนับสต๊อกทีละหมวดสินค้า (หมวดสินค้าที่ได้นับสต๊อก-ปรับปรุงสต๊อกแล้ว ครั้งต่อไปเมื่อมีการซื้อขาย ระบบจะคำนวณสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติ)
หมายเหตุ:
1.ท่านต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนก่อนเริ่มนับสต๊อก
2.นับสต๊อกจะทำให้กรณีเริ่มใช้ระบบครั้งแรกหรือกรณีสินค้าหายจำนวนไม่ปกติ
3.ครั้งต่อไปให้ใช้วิธีซื้อสินค้าในการเพิ่มจำนวนเข้าสต๊อก

-การนับสต๊อกคือการปรับจำนวนสินค้าให้เท่ากับที่เราระบุว่านับได้ ไม่สนใจยอดคงเหลือในระบบก่อนหน้านี้
-การซื้อสินค้าเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้าจากสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในระบบ

การซื้อสินค้า-เงินสด-เงินเชื่อ การจ่ายชำระหนี้ บันทึกวันหมดอายุสินค้า

วิธีเปิดปิดกะ-กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้แต่ละ User

วิธีรับเงินมัดจำและหักยอดมัดจำในการขายสินค้า

วิธีการขายสินค้าแบบเงินสด-เงินเชื่อ-การรับชำระหนี้

การเพิ่มใบเสนอราคา

การขายสินค้าแบบเงินสดและเงินเชื่อและการรับชำระหนี้

วิธีรับคืนสินค้า-ลดหนี้-เพิ่มหนี้

วิธีการจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้า นำเข้า,เบิก,เบิกใช้สินค้าภายใน,โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง,นับ-ปรับปรุงสต็อก,การดูสต็อกการ์ดสินค้า(ความเคลื่อนไหวของสินค้า)

วิธีใช้ระบบโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย

การทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าถึงจำนวนที่กำหนด,สินค้าคละ,สะสมแต้ม-ตัดแต้ม,แถมฟรี

จัดการเช็ค-ความเคลื่อนไหวธนาคาร

วิธีค้นหา-แก้ไข-ลบ-พิมพ์เอกสารเก่า

วิธีบันทึกไฟล์รายงาน/เอกสารเป็น PDF หรือ EXCEL

การสำรองข้อมูล