Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > วิธีทำใบสั่งซื้อ

หากคุณต้องการเพิ่มเอกสารใบสั่งซื้อเพื่อส่งให้ผู้จำหน่ายเพื่อสั่งซื้อสินค้าสามารถเพิ่มเอกสารใบสั่งซื้อในโปรแกรมร้านยา ranyadee ได้เลย โดยเข้าไปที่เมนูซื้อ->ใบสั่งซื้อ ดังรูป

เข้าเมนูใบสั่งซื้อในร้านยา

กดปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกรหัสผู้จำหน่ายที่ต้องการสั่งซื้อสินค้ายา หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบการคิด vat ดังรูป

เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการที่ช่องรหัสรายการโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องนี้ได้หรือจะใช้วิธีค้นหาสินค้าก็ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม … ที่ช่องรหัสรายการค้นหาชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok ดังรูป

ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ราคา (สามารถใส่ 0 ได้ถ้ายังไม่ทราบราคาทุน) หลังจากนั้นในกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการสินค้าตัวต่อไปถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ ระบุข้อมูลจนกว่าจะครบทุกรายการ

หมายเหตุ: ห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้ามิฉะนั้นจะบันทึกเอกสารไม่ได้ ถ้ามีบรรทัดเกินให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด ถ้าต้องการลบสินค้าบางรายการให้ท่านคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่ม ok 

สามารถกำหนดวันที่และใส่หมายเหตุเพิ่มเติมในเอกสารใบสั่งซื้อได้

เมื่อระบุข้อมูลในใบสั่งซื้อจนครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกเอกสาร หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อให้กดปุ่มพิมพ์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์เป็นเอกสารหรือ save เป็นไฟล์ pdf เพื่อส่งต่อ
หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อไม่มีผลกระทบใดๆต่อจำนวนในสต๊อกสินค้าจนกว่าจะมีการรับสินค้าเข้าในเมนูซื้อสินค้า