Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > วางบิลสินค้ายา

หากท่านให้เครดิตลูกค้าและมีการขายเงินเชื่อจนครบกำหนดที่ลูกค้าต้องชำระเงินแล้ว ท่านสามารถทำใบวางบิลเพื่อแจ้งรายละเอียดและยอดรวมเงินที่ต้องชำระเมื่อถึงกำหนดให้กับลูกค้าได้ในโปรแกรมร้านยา ranyadee ซึ่งการทำใบวางบิลเป็นเพียงเอกสารเพื่อแจ้งยอดรวมที่ลูกค้าค้างชำระเท่านั้น เมื่อบันทึกเอกสารแล้วไม่มีผลต่อรายได้หรือจำนวนในสต๊อกสินค้า โดยไปที่เมนู การเงิน->รับเงิน->วางบิลลูกค้า และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปรับชำระเงินเลยก็ได้ถ้าต้องการบันทึกการรับชำระเงินเลยและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเลย

เข้าเมนูวางบิลลูกค้า

เมื่อเข้าสู่ฟอร์มวางบิลให้ท่านคลิ๊กปุ่มเพิ่มเพื่อเริ่มใส่ข้อมูล เริ่มต้นให้กำหนดวันที่ออกใบวางบิล และวันที่นัดจ่ายเงิน และเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการเปิดเอกสารใบวางบิล โดยกดที่ปุ่ม … แล้วใส่คำค้นหาในช่องโดยสามารถค้นหาด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล เบอร์โทร (สามารถค้นหาข้อมูลด้วยบางส่วนของคำได้) เมื่อเจอรายชื่อลูกค้าแล้วให้คลิ๊กเลือกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

กดปุ่มเพิ่มใบวางบิล
กดปุ่มเลือกลูกค้าที่จะวางบิล
ใส่คำค้นหาลูกค้าเพื่อวางบิล
เลือกลูกค้าที่ค้นหามาเพื่อวางบิลแล้วกดok

หลังจากนั้นให้กดปุ่มเลือกบิลเพื่อเลือกเอกสารทั้งหมดที่ต้องการวางบิล แล้วเลือกช่วงวันที่ของเอกสารขายเงินเชื่อที่ต้องการค้นหาเอกสารมาวางบิลในตัวอย่างจะเลือกเดือน พฤษภาคม เสร็จแล้วกดปุ่มตกลง

กดปุ่มเลือกบิลเพื่อวางบิล
เลือกช่วงวันที่ที่จะวางบิลแล้วกดok

ระบบจะแสดงเอกสารที่อยู่ในช่วงวันที่ที่ท่านระบุ ท่านสามารถเลือกเอกสารทั้งหมดโดยกดปุ่มเลือกทั้งหมดหรือเลือกบางเอกสารโดยทำเครื่องหมายถูกหน้าเอกสารที่ต้องการในช่องเลือกแล้วกดปุ่ม ok 

ระบบแสดงเอกสารตามช่วงวันที่ของลูกค้าขึ้นมาวางบิล
กดเลือกเอกสารที่ต้องการวางบิลแล้วกดok

ระบบจะดึงเอกสารทั้งหมดที่ท่านเลือกเข้ามาอยู่ในฟอร์มวางบิลท่านสามารถแก้ไขข้อมูลวันที่ วันที่นัดจ่ายเงิน หมายเหตุได้แล้วกดปุ่มบันทึก แล้วกดปุ่มพิมพ์1 / พิมพ์2 ถ้าท่านต้องการพิมพ์เอกสารใบวางบิลหรือ saveไฟล์เอกสารในรูปแบบpdf

ระบุวันที่รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกดบันทึกใบวางบิล
กดปุ่มพิมใบวางบิล
ตัวอย่างเอกสารใบวางบิล

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^