Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่

การล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่ในโปรแกรมร้านยา ranyadee ใช้ได้ในหลายกรณี
– กรณีที่ท่านกำลังทดลองใช้โปรแกรมอยู่แล้วต้องการล้างข้อมูลที่ทดลองอยู่เพื่อเริ่มใช้งาน/บันทึกข้อมูลจริงของกิจการ
– กรณีที่ข้อมูลในระบบมีจำนวนมากจนทำให้การทำงานของโปรแกรมช้าลง ท่านสามารถล้างข้อมูลเพื่อให้ระบบประมวลผลได้เร็วดังเดิม
(สามารถเลือกล้างข้อมูลเฉพาะเอกสารเคลื่อนไหวหรือจะล้างข้อมูลหลักแค่บางอย่างก็ได้)

***หมายเหตุ*** ต้องระมัดระวังควรสำรองข้อมูลก่อนล้างข้อมูลถ้าล้างข้อมูลแล้วไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลเก่าได้ ควรสำรองเก็บไว้ทั้งโฟลเดอร์ Ranyadee

วิธีสำรองข้อมูลก่อนล้างข้อมูล

วิธีล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่
ไปที่เมนู จัดการระบบ -> ล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่ ดังรูป

 

ล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่

กรณีที่ไม่ต้องการล้างข้อมูลหลักต้องการล้างเฉพาะเอกสารต่างๆที่มีในระบบทั้งหมด (ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกข้างหน้าช่องข้อมูลหลัก) กด ok
***หมายเหตุ*** อ่านข้อความในกรอบสีขาวก่อน

เลือกข้อมูลหลักที่ต้องการล้าง

เมื่อล้างข้อมูลแล้วระบบจะแจ้งเตือนข้อความให้กดปุ่ม ok