Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มรูปแบบรับชำระเงินยา

หากร้านขายยาของท่านมีการรับเงินจากลูกค้าหลายรูปแบบนอกจากรูปแบบเงินสดแล้ว ท่านสามารถเพิ่มรูปแบบการรับชำระแบบอื่นๆในโปรแกรมร้านยา ranyadee ได้เลย โดยเข้าไปที่เมนูจัดการระบบ -> รูปแบบการรับชำระเงิน

เข้าเมนูรูปแบบการรับชำระเงิน

เมื่อเข้าสู่ฟอร์มรูปแบบการรับชำระเงินแล้วให้กดเพิ่มแล้วเพิ่มข้อมูลดังนี้
1.ตั้งรหัส (ห้ามซ้ำกับที่มีอยู่ ตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ/ตัวเลข 2ตัว)
2.ชื่อรูปแบบการรับชำระเงิน
3.หมายเหตุ (มีหรือไม่ก็ได้)
เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

เพิ่มข้อมูลรูปแบบการรับเงิน
บันทึกรูปแบบการรับชำระเงิน

ตัวอย่างการเลือกรูปแบบการรับชำระเงินตอนขาย สามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินตามที่ท่านเพิ่มข้อมูลได้เลย พร้อมระบุยอดเงิน

ตอนรับเงินสามารถเลือกรูปแบบการรับชำระได้

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^