Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ระบบเปิด-ปิดกะ

หากท่านต้องการใช้ระบบเปิด-ปิดกะสำหรับพนักงานขายแคชเชียร์เพื่อไม่ให้ลบและแก้ไขเอกสารย้อนหลังได้ (ป้องกันการทุจริต) และมีรายงานสรุปยอดขายแต่ละกะที่ดูง่าย เนื่องจากท่านมีแคชเชียร์หลายคน ท่านสามารถเข้าไปกำหนดตั้งค่าใช้ระบบเปิดปิดกะได้ในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee โดยเข้าไปกำหนดค่าเริ่มต้นจะใช้ระบบเปิดปิดกะก่อนที่เมนูจัดการระบบ->ข้อมูลกิจการ แล้วจึงตั้งค่าตามขั้นตอนดังนี้

เข้าเมนูข้อมูลกิจการ

คลิ๊กที่แถบกำหนดค่าทั่วไป กดปุ่มแก้ไขแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องใช้ระบบเปิดปิดกะแล้วกดปุ่มบันทึกหลังจากนั้นปิดออกจากฟอร์ม

คลิ๊กแถบค่าทั่วไปกดแก้ไข
ทำเครื่องหมายถูกที่ใช้ระบบเปิด-ปิดกะแล้วกดบันทึก

หลังจากนั้นให้ท่านกำหนดรอบการทำงานว่าพนักงานแคชเชียร์ของท่านมีการเปลี่ยนกะช่วงเวลาใดบ้างซึ่งแต่ละร้านอาจจะแตกต่างกัน ให้ท่านเพิ่มข้อมูลรอบของท่านโดยเข้าไปที่เมนู จัดการระบบ-> กำหนดรอบทำงานถ้ามีข้อมูลเดิมอยู่ให้กดปุ่มแก้ไข ตั้งชื่อรอบที่ช่องรายละเอียดและกำหนดช่วงเวลาที่ช่องเริ่มเวลา – ถึงเวลา แล้วกดปุ่มบันทึก ถ้าท่านมีรอบเดียวออกจากฟอร์มนี้ได้เลยแต่ถ้ามีหลายรอบให้กดปุ่มเพิ่มแล้วเพิ่มข้อมูลจนครบทุกรอบแล้วกดบันทึกเมื่อใส่ข้อมูลแต่ละรอบเสร็จแล้วออกจากฟอร์ม
หมายเหตุ: รอบที่ และช่วงเวลาเริ่มต้น-ถึงเวลาแต่ละรอบห้ามซ้ำกัน

ไปที่เมนูกำหนดรอบทำงาน
กดแก้ไขรอบการทำงาน
บันทึกรอบที่1แล้วกดบันทึก
เพิ่มรอบการทำงาน
เพิ่มรอบที่2แล้วกดบันทึก

หลังจากนั้นให้ท่านปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ โดยท่านจะต้องกำหนดข้อมูลพนักงานแคชเชียร์ให้ครบทุกคนก่อนแล้วจึงเริ่มใช้ระบบเปิด-ปิดกะได้ เพิ่มข้อมูลพนักงานแคชเชียร์และกำหนดสิทธิ์ 

ปิดโปรแกรมแล้วเข้ามาใหม่

หลังจากนั้นให้พนักงานแคชเชียร์ login เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ที่ท่านกำหนดให้พนักงานแคชเชียร์คนนั้นเพื่อใช้ในการเปิดกะเริ่มทำการเปิดบิลขาย
หมายเหตุ:แต่ละเครื่องที่ใช้งานอยู่ในวงแลนเดียวกันห้ามเปิดกะโดยใช้ username ซ้ำกัน (ต้องใช้คนละ username ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่แต่ละ username สามารถ login เข้าเครื่องไหนก็ได้)

loginเข้าโปรแกรมใหม่

จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเปิดโปรแกรม login เข้าสู่ระบบแล้วจะต้องมีปุ่ม เปิดกะ ปิดกะแสดงอยู่ที่หน้าจอโปรแกรมและด้านล่างที่แถบสถานะโปรแกรมช่องกะ จะต้องแสดงว่ายังไม่เปิด (ถ้ากะเปิดอยู่แสดงว่าท่านยังไม่ได้ปิดกะให้ท่านปิดกะก่อนเริ่มรอบปัจจุบัน)

ปรากฎปุ่มเปิด-ปิดกะในระบบ
แถบด้านล่างแสดงสถานะยังไม่เปิดกะ

ให้พนักงานแคชเชียร์กดปุ่มเปิดกะและเลือกรอบการทำงานและระบุเงินทอนเริ่มต้นในเกะเงิน (ถ้ามี) แล้วกดปุ่มบันทึกแล้วปิดฟอร์มกากบาทออก จะสังเกตเห็นว่าในช่องแคชเชียร์จะขึ้นชื่อของผู้ที่ login เข้าสู่ระบบในขณะนั้น (เป็นผู้เปิดกะนั้น)

 

กดปุ่มเปิดกะ
เข้าหน้าเมนูเปิดกะ
เลือกรอบที่จะเปิดกะ
ระบุเงินทอนแล้วกดบันทึก
กดปุ่มปิดหน้าจอเปิดกะ

หลังจากนั้นให้พนักงานแคชเชียร์เปิดบิลขาย/ใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติตามสิทธิ์ที่กำหนดจนถึงช่วงเวลาปิดกะ (การปิดกะต้องให้ username ผู้ที่เปิดกะเป็นคนปิด) ให้กดปุ่มปิดกะเมื่อพนักงานแคชเชียร์คนนั้นต้องการสรุปยอดปละออกจากรอบการทำงานนั้น กรุณาปิดกะให้ตรงช่วงเวลา

กดปุ่มปิดกะ

ให้พนักงานแคชเชียร์นับจำนวนเงินที่มีอยู่ในลิ้นชักและใส่ข้อมูลจำนวนเงินทั้งหมดรวมเงินทอนในช่องเงินสดในลิ้นชัก(รวมเงินทอน) แล้วกดปุ่มบันทึก ระบบจะแจ้งข้อความ “ระบบจะทำการประมวลเพื่อปิดกะอาจใช้เวลานาน กรุณารอจนงานเสร็จ” ให้ท่านกดปุ่ม ok ระบบจะแสดงใบปิดกะที่มียอดสรุป (พนักงานแคชเชียร์สามารถพิมพ์ใบปิดกะสรุปส่งให้ท่านได้)

ใส่เงินสดในลิ้นชัก
กดokระบบประมวลผลคำนวณปิดกะ
พิมพ์ใบปิดกะ

ท่านสามารถเช็คยอดขายแต่ละกะได้ที่รายงานต่างๆหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับการเปิดกะได้เลยในโปรแกรมร้านยา ranyadee

ดูรายงานสรุปการขายแยกตามกะ
รายงานแยะตามกะ2

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^