Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > นำเข้าข้อมูลลูกค้าexcel

        ข้อมูลเริ่มต้นที่ท่านต้องเตรียมอันดับต่อไปคือข้อมูลลูกค้า ซึ่งท่านควรแบ่งหมวดหมู่ของลูกค้าในกิจการให้เรียบร้อยก่อน
(การแบ่งหมวดหมู่ลูกค้าช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการขายแยกตามกลุ่มลูกค้า และค้นหาลูกค้าหรือดูรายงานการขายแยกตามกลุ่มลูกค้าได้)

การแบ่งหมวดหมู่สินค้า
ไปที่เมนู บุคคล -> 
ลูกค้า ->กลุ่มการขายและลูกค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มการขายและลูกค้า

กดปุ่มเพิ่มและบันทึกข้อมูลดังรูป

รหัสลูกค้า -> กำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว
ชื่อกลุ่มลูกค้า -> ตั้งชื่อกลุ่มสินค้าไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพิ่มกลุ่มลูกค้า

เมื่อบันทึกข้อมูลจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าโดยสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าไปทีละรายการในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลลูกค้าโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยไฟล์ Excel

ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมไฟล์ Excel สินค้าที่จะนำเข้าก่อนซึ่งต้องเป็นไฟล์นามสกุล .xls จึงจะสามารถนำเข้าได้ โดยจะต้องเรียงข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ Excel ลูกค้าตัวอย่างสามารถดาวโหลดได้ที่ ไฟล์Excelลูกค้าตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลในไฟล์ Excel มีดังนี้

1.รหัสลูกค้า (ต้องมีข้อมูล): ให้ท่านตั้งรหัสลูกค้าเองโดยต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือตัวเลขอย่างเดียว ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

2.ชื่อลูกค้า (ต้องมีข้อมูล): ถ้ามีคำนำหน้าเช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่านสามารถเติมด้านหน้าชื่อได้เลย ใส่ชื่อลูกค้าที่เป็นทางการเพื่อใช้ในการออกบิล

3.นามสกุล : ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ข้อมูล

4.ที่อยู่ 1 : ใส่ที่อยู่ลูกค้าที่ใช้ในการออกบิล ไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากเกินให้ไปเพิ่มข้อมูลต่อที่ช่องที่อยู่ 2 (สามารถเว้นว่างได้หากยังไม่ต้องการระบุข้อมูล) 

5.ที่อยู่ 2 : ใส่ที่อยู่ลูกค้าที่ใช้ในการออกบิลต่อจากที่อยู่ 1 ไม่เกิน 50 ตัวอักษร (สามารถเว้นว่างได้หากยังไม่ต้องการระบุข้อมูล) 

6.โทรศัพท์ :  ระบุหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์โทร์ได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร (สามารถเว้นว่างข้อมูลได้)

7.เครดิต(วัน) (ต้องมีข้อมูล) :  กำหนดชำระเงินในกรณีขายเงินเชื่อไม่เกินกี่วันกำหนดเป็นเลขจำนวนวัน ถ้าขายเงินสดให้ใส่ 0

8.วงเงินเครดิต (ต้องมีข้อมูล) :  กำหนดวงเงินเครดิตในกรณีขายเงินเชื่อไม่เกินกี่บาทกำหนดเป็นเลขจำนวนเงิน ถ้าขายเงินสดให้ใส่ 0

9.กลุ่มลูกค้า (ต้องมีข้อมูล) : ให้ใส่รหัสกลุ่มลูกค้าที่กำหนดในระบบ Dmart ซึ่งในตัวอย่างจะนำเข้ากลุ่มลูกค้ารหัส 2 กลุ่มลูกค้า VIP

10.ระดับราคา (ต้องมีข้อมูล): ถ้าตั้งระดับราคาสินค้าไม่เท่ากันให้กำหนดหมายเลขระดับราคาสินค้าที่สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าซึ่งจะมี 5 ระดับสามารถดูวิธีการตั้งระดับราคาสินค้าได้คลิ๊ก  ถ้ากลุ่มลูกค้านี้ขายระดับราคาทั่วไปให้ใส่ 0

เมื่อเตรียมไฟล์ลูกค้าครบทุกกลุ่มแล้วสามารถนำเข้าในโปรแกรม pos DMART โดยเข้าไปที่เมนู บุคคล -> กลุ่มการขายและลูกค้า เลือกกลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าในไฟล์ Excel ที่จะนำเข้า ดังรูปตัวอย่าง
(นำเข้ากลุ่มลูกค้ารหัส 2  กลุ่มลูกค้า vip มี ข้อมูลลูกค้า รายการ)
หมายเหตุ: ก่อนนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel ต้องปิดไฟล์ Excel ก่อนถ้าท่านเปิดไฟล์ค้างอยู่จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้

นามสกุลไฟล์excel .xls
เข้าเมนูกลุ่มการขายและลูกค้า
เข้าไปในกลุ่มลูกค้า vip

กดปุ่มนำเข้าข้อมูล หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอนำเข้าข้อมูลให้ท่านกดปุ่มล้างข้อมูล แล้วกดปุ่มนำเข้าข้อมูล เลือกประเภทไฟล์เป็น MS Excel แล้วกดเลือกไฟล์ Excel ที่เตรียมไว้(ต้องตรงกับกลุ่มลูกค้าที่จะนำเข้า) หลังจากนั้นกดปุ่ม Next จะปรากฏหน้าจอดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel มาแสดง ดังรูป

กดปุ่มนำเข้าข้อมูลลูกค้าในโปรแกรม dmart
ล้างข้อมูลที่ค้างอยู่
เลือกประเภทไฟล์Excelลูกค้าเพื่อนำเข้าข้อมูล
เลือกไฟล์ excelลูกค้าที่นำเข้า
เลือกที่อยู่ไฟล์ excelลูกค้า

ที่ช่อง skip row(s) ให้ใส่เลข 1 -> หมายถึงให้ข้ามช่องที่เป็นชื่อหัวข้อไม่ต้องดึงมาใส่ในข้อมูลลูกค้า หลังจากนั้น กดปุ่ม ctrl ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้พร้อมใช้เมาส์คลิ๊กที่หัวข้อตั้งแต่คอลัม A ถึงคอลัมสุดท้ายที่มีข้อมูลคือ คอลัม J แล้วกดปุ่มลูกศรลงสีน้ำเงินจากนั้นกดปุ่ม Next ด้านล่าง ดังรูปตัวอย่าง

skip row1
เลือกหัวคอลัมท์ไฟล์ excel ลูกค้า
กดปุ่ม next ไปขั้นตอนถัดไป1

จะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดค่าเริ่มต้นหากใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel ถูกต้องตามรูปแบบอยู่แล้วให้กดปุ่ม Next ได้เลย

กดปุ่ม next ไปขั้นตอนถัดไป2

เลือก Insert All ด้านบน หลังจากนั้นคลิ๊กที่ PSCODE ในช่อง Available Columns แล้วกดปุ่มที่ 2 เพื่อย้าย PSCODE ไปอยู่ในช่อง Key Columns หลังจากนั้นกดปุ่ม Execute จะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงข้อความว่าเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฟอร์ม ดังรูป

เลือก insert all แล้วเลือก pscode ย้ายไปฝั่ง key column
กดปุ่ม execute นำเข้าexcelลูกค้า
กดปุ่ม ok เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
ตอบ yes เพื่อปิด

ถ้าท่านทำตามขั้นตอนถูกต้องจะต้องมีข้อมูลปรากฎหลังออกมาจากฟอร์มดังรูป หลังจากนั้นกดปุ่ม สร้างข้อมูลลูกค้า ระบบจะนำเข้าข้อมูลให้เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความให้คุณกดปุ่ม ok แล้วออกจากฟอร์ม ถ้านำเข้าสำเร็จจะมีข้อมูลลูกค้าปรากฎในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นดังรูปตัวอย่าง

กดปุ่มสร้างข้อมูลลูกค้า
กด ok เมื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้าแล้ว
กดปุ่มเลิกงาน