Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ทะเบียนเช็คจ่าย

หากท่านมีการจ่ายเงินให้ผู้จำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าเข้าร้านในรูปแบบเช็ค แล้วท่านต้องการบันทึกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเช็คจ่ายนั้นมาได้ผ่านเข้าบัญชีผู้จำหน่ายเรียบร้อยแล้วหรือไม่ สามารถบันทึกสถานะเช็คในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายแล้วจ่ายชำระเงินในรูปแบบเช็ค ดูวิธีการซื้อสินค้ายาเพิ่มเติม

จ่ายชำระด้วยเช็ค

ถ้าผู้จำหน่ายได้รับเงินเข้าบัญชีจากเช็คของท่านแล้วสามารถเคลียร์เช็คจ่ายว่าผ่านได้ที่เมนูการเงิน->เช็ค->ผ่านเช็คจ่าย

เข้าเมนูผ่านเช็คจ่าย

ระบบจะแสดงฟอร์มที่มีรายการเช็คที่ท่นจ่ายในการซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้บันทึกผ่านเข้าบัญชีผู้จำหน่ายขึ้นมาทั้งหมด ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องเลือก หน้ารายการเช็คที่ผ่านเข้าบัญชัผู้จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว หากเช็คทุกใบผ่านเข้าบัญชีแล้วท่านไม่ต้องการเลือกทีละใบสามารถกดปุ่มเลือกทั้งหมดได้ เมื่อเลือกเช็คจ่ายที่ผ่านครบแล้วให้ท่านกดปุ่ม ok

ปรากฎหน้าต่างให้เลือกเช็คจ่ายที่ผ่าน
ให้เลือกเช็คจ่ายที่ผ่านแล้วกด ok

ระบบจะแสดงฟอร์มให้ท่านเลือกวันที่ที่เช็คนั้นผ่าน เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok

เลือกวันที่เช็คจ่ายผ่านแล้วกด ok

สามารถตรวจสอบสถานะเช็คจ่ายได้ที่เมนู การเงิน->เช็ค->ทะเบียนเช็คจ่าย ถ้าเช็คจ่ายนั้นผ่านแล้วจะขึ้นสถานะเช็คผ่านและวันที่ผ่านเช็คขึ้นมาแสดงที่รายการเช็คนั้นๆ 

เข้าเมนูทะเบียนเช็คจ่าย
ตรวจสอบสถานะเช็คจ่ายผ่าน

สามารถดูรายงานเช็คที่จ่ายในการซื้อสินค้าได้ที่เมนู รายงาน->รายงานส่งฝ่ายบัญชี->รายงานเช็คจ่าย แล้วเลือกช่วงวันที่ที่จ่ายเช็คแล้วกด ok

เข้าเมนู7.11รายการเช็คจ่าย
เลือกช่วงวันที่แล้วกดปุ่มok
ตัวอย่างรายงานรายการเช็คจ่าย

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^