Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ขายเชื่อยาด่วน

ก่อนที่ท่านจะบันทึกบิลขายเงินเชื่อสินค้ายา ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้า-คนไข้และกำหนดวงเงินเชื่อก่อน ถ้าท่านไม่กำหนดวงเงินเชื่อเมื่อทำการขาย ระบบจะให้รับเงินรูปแบบเงินสดอัตโนมัติโดยไม่มียอดค้างชำระ  ขั้นตอนการกำหนดวงเงินเชื่อในกรณีที่ได้เพิ่มข้อมูลลูกค้าไว้แล้วให้ท่านไปที่เมนู บุคคล->ลูกค้า->กลุ่มการขายและลูกค้า

เลือกหัวข้อขายเงินเชื่อยาที่ต้องการ

วิธีกำหนดวงเงินสินเชื่อ

ก่อนที่ท่านจะบันทึกบิลขายเงินเชื่อ ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้าและกำหนดวงเงินเชื่อก่อน ถ้าท่านไม่กำหนดวงเงินเชื่อเมื่อทำการขาย ระบบจะให้รับเงินรูปแบบเงินสดอัตโนมัติโดยไม่มียอดค้างชำระ  ขั้นตอนการกำหนดวงเงินเชื่อในกรณีที่ได้เพิ่มข้อมูลลูกค้าไว้แล้วให้ท่านไปที่เมนู บุคคล->ลูกค้า->กลุ่มการขายและลูกค้า

เข้าเมนูกลุ่มการขายและลูกค้า

ให้ท่านเลือกกลุ่มลูกค้า ที่มีลูกค้าคนที่ท่านต้องการขายเงินเชื่อ
ในตัวอย่างคือกลุ่มลูกค้าขายส่ง หลังจากนั้นให้คลิ๊กปุ่มลูกค้าเพื่อเข้าไปในกลุ่มลูกค้า

คลิ๊กเลือกลูกค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไขหลังจากนั้นคลิ๊กแถบวงเงินสินเชื่อ ระบุวงเงินเชื่อ ในตัวอย่างระบุ 500,000 บาท และใส่จำนวนวันที่ให้เครดิตในช่องเครดิต(วัน) ในตัวอย่างระบุ 30 วัน แล้วกดปุ่มบันทึก

เริ่มเข้าขายเชื่อ-กำหนดลูกค้า-เลือกสินค้า

ถ้าต้องการเริ่มขายเชื่อแบบเน้นสแกนบาร์โค้ด ให้ท่านคลิ๊กที่เมนู ขายเชื่อที่อยู่หน้าหลักของโปรแกรม หลังจากนั้นเลือกคลังที่ใช้ตัดสต๊อกสินค้า ในตัวอย่างคือคลังหลักแล้วกดปุ่ม ok

หลังจากนั้นให้ท่านเลือกลูกค้าที่จะเปิดบิลขายเงินเชื่อโดยกดปุ่ม F11 ค้นหา แล้วพิมพ์รหัสลูกค้าหรือชื่อลูกค้าที่ต้องการในช่องคำที่ใช้ค้นหา (สามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อลูกค้าเพื่อใช้ในการค้นหาได้) เสร็จแล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายการลูกค้าที่มีคำที่ใช้ค้นหาขึ้นมาแสดง ให้คลิ๊กเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการแล้วกด ok

ระบบจะแสดงชื่อลูกค้าที่ท่านเลือกขึ้นมาที่หน้าจอให้ท่านตรวจสอบว่าชื่อและวงเงินคงเหลือของลูกค้าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้วเริ่มทำการขายได้เลย

ถ้าสินค้าที่ท่านจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีบาร์โค้ดท่านสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าเข้าไปในช่องบาร์โค้ด/รหัสสินค้าได้เลย หากสแกนซ้ำสินค้าตัวเดียวกันระบบจะเพิ่มจำนวนตามที่สแกนให้อัตโนมัติ
หมายเหตุ: ก่อนสแกนบาร์โค้ดสินค้าให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน ถ้าสินค้าตัวไหนที่ไม่มีบาร์โค้ดท่านสามารถใส่รหัสสินค้าที่ท่านตั้งไว้แทนได้หรือ จะกดปุ่ม F12ค้นหา เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการก็ได้ 

เพิ่มข้อมูลสินค้าเมื่อสแกนแล้วไม่พบ

ถ้าตอนที่ท่านสแกนขายยาแล้วไม่พบข้อมูลสินค้าตัวนั้นในระบบ ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ ค้นหาไม่พบข้อมูลสินค้ารหัส … ท่านต้องการเพิ่มข้อมูลสินค้ายาหรือไม่ ถ้าท่านต้องการให้คลิ๊กปุ่ม Yes ถ้าไม่ต้องการให้คลิ๊กปุ่ม No 

หลังจากนั้นให้ท่านเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ได้เลย โดยสามารถระบุเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นก่อนแล้วไปเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดสินค้าอื่นๆได้ภายหลัง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุได้แก่
-รหัสสินค้า
-ชื่อสินค้า
-หน่วยนับ
-ราคาขาย
-ประเภทการคิด vat
-ทำเครื่องหมายถูกที่ใช้งาน
-ทำเครื่องหมายถูกที่นับสต๊อก
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกได้เลย
ระบบจะดึงรายการสินค้าที่เพิ่มใหม่เข้าไปในหน้าขายให้อัตโนมัติ ท่านสามารถแก้ไขจำนวนและทำรายการอื่นๆต่อไปได้เลย

การแก้ไขจำนวนสินค้า/ราคา

ถ้าท่านต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าหรือราคาสินค้าหรือหมายเหตุ หลังจากที่ท่านสแกนบาร์โค้ดแล้วสามารถทำได้ 2 วิธี
1.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้น
2.คลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด
แล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยัน

หากท่านต้องการกำหนดจำนวนในขณะที่สแกนบาร์โค้ดเลย ให้ท่านใส่จำนวนแล้วตามด้วยเครื่องหมาย * แล้วสแกนบาร์โค้ด
ในตัวอย่าง 4*บาร์โค้ด

การให้ส่วนลดสินค้าบางรายการ

หากท่านต้องการให้ส่วนลดสินค้าบางรายการ ให้ท่านคลิ๊กที่รายการสินค้านั้นแล้วกดปุ่ม F4 ส่วนลด/มัดจำ

หลังจากนั้นให้กำหนดส่วนลดที่ต้องการให้กับสินค้ารายการนั้นโดยสามารถให้ส่วนลดเป็นจำนวนบาทหรือให้เป็น % ก็ได้ ถ้าต้องการให้ส่วนลดเป็น% ให้ใช้เครื่องหมาย + แทนเช่นในตัวอย่างต้องการลด 10% จะใส่ 10+ในช่องระบุส่วนลด/เงินมัดจำ

ถ้าระบบแจ้งเตือนข้อความ “ไม่สามารถลดราคาต่ำกว่าราคาขายต่ำสุดได้” ท่านจะต้องไปแก้ไขข้อมูลราคาขายต่ำสุดในข้อมูลสินค้ารายการนั้นก่อนให้สามารถให้ส่วนลดได้ในตัวอย่างสินค้าราคา 30 บาทลด10% เหลือ 27 บาทท่านจะต้องราคาขายต่ำสุดอย่างน้อยให้เท่ากับ 27 หรือน้อยกว่าเพื่อให้สามารถลดราคาได้ ในตัวอย่างจะตั้งราคาขายต่ำสุด 25 บาท

ตัวอย่างการลดราคาสินค้าราคาปกติชิ้นละ 30 บาทลด 10% เหลือชิ้นละ 27 บาท จำนวน4ชิ้น รวมส่วนลด 12 บาท

การลบสินค้าบางรายการ

ถ้าท่านต้องการลบสินค้าบางรายการให้ท่านคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม F7ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันการลบสินค้ารายการนั้นให้กดปุ่ม Yes

การแถมฟรีสินค้าที่เลือกเอง

ถ้าท่านต้องการแถมฟรีสินค้าที่ท่านเลือกมา ให้ท่านสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่แถมฟรีหรือใช้ปุ่มค้นหาเลือกสินค้าแถมฟรีขึ้นมาก่อนในตัวอย่างจะแถมฟรีสินค้ากล่องใส่ยา 

เมื่อเลือกสินค้าขึ้นมาแสดงในฟอร์มแล้วให้คลิ๊กสินค้าที่ต้องการแถมฟรีแล้วกดปุ่ม F6แถมฟรี ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันว่าต้องการแถมฟรีสินค้าตัวนั้นหรือไม่ถ้ายืนยันคลิ๊กปุ่ม yes

ระบบจะแสดงรายละเอียดบรรทัดสินค้าที่แถมฟรีเป็นสีแดงพร้อมข้อความแถมฟรี และช่องราคาจะกลายเป็น 0

การแทรกการขาย-ดึงบิลแทรก

ถ้าท่านทำการขายลูกค้าคนนึงอยู่แล้ว เกิดลูกค้าคนนั้นต้องการพักบิลขายไว้ก่อนเพื่อไปหยิบสินค้าเพิ่มเติม ท่านสามารถพักบิลขายนี้ไว้ก่อนแล้วขายลูกค้าคนต่อไปได้ โดยกดปุ่ม F3แทรกการขาย ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันการแทรกบิลขายถ้ายืนยันให้คลิ๊ก yes

ระบบจะสร้างหน้าจอขายหน้าใหม่ ท่านสามารถสแกนขายลูกค้าคนต่อไปได้เลย
หมายเหตุ: แนะนำให้ขายบิลลูกค้าคนที่ 2 ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดึงบิลลูกค้าคนก่อนหน้ามาขายต่อ และไม่ควรพักบิลขายเกิน 1 บิล ป้องกันความสับสน

ระบบจะแจ้งข้อความสอบถามว่าต้องการล้างข้อมูลในรายการบิลแทรกออกเลยหรือไม่ ให้ท่านคลิ๊ก yes ยืนยันการล้างข้อมูล

การให้ส่วนลดทั้งบิล-คูปองส่วนลด

ถ้าท่านสแกนสินค้าทุกรายการจนครบแล้ว แล้วต้องการให้ส่วนลดทุกรายการหรือส่วนลดท้ายบิลให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม F5คูปองส่วนลด

ให้ท่านเลือกประเภทส่วนลดโปรโมชั่น สามารถระบุเลขที่บัตร/คูปองโปรโมชั่นส่วนลดที่ท่านให้แก่ลูกค้าได้ (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุก็ได้) หลังจากนั้นให้ระบุส่วนลดท้ายบิล โดยสามารถระบุเป็นจำนวนบาทหรือระบุส่วนลดเป็น % ก็ได้ ถ้าจะระบุเป็น % ให้ใช้เครื่องหมาย + แทน % ในตัวอย่างให้ 5% ให้ใส่ 5+

การบันทึกรับเงินบางส่วน

หากท่านได้เลือกรายการขายและโปรโมชั่นที่ต้องการจนครบแล้วและต้องการที่จะบันทึกเอกสารและบันทึกการรับเงินบางส่วนและตั้งเป็นยอดค้างชำระบางส่วนให้ท่านกดปุ่ม F9 ชำระเงิน

ระบบจะแสดงฟอร์มที่แสดงข้อมูลจำนวนเงินรวมขึ้นมาโดยเริ่มต้นหากท่านได้กำหนดวงเงินเชื่อให้ลูกค้าไว้แล้วยอดเงินทั้งหมดในการขายจะไปโชว์อยู่ที่ช่องตั้งยอดเป็นลูกหนี้ ถ้าลูกค้าต้องการที่จะค้างชำระเต็มจำนวนให้ท่านกดปุ่ม รับชำระเรียบร้อย F9 ไปได้เลยแล้วพิมพ์เอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ต่อไป แต่ถ้าลูกค้าต้องการจ่ายเงินบางส่วนให้ท่านระบุจำนวนเงินและเลือกรูปแบบการชำระได้ดังนี้

ในตัวอย่างจำนวนเงินรวมทั้งหมด 313 บาท หากลูกค้าต้องการชำระด้วยรูปแบบเงินโอน 50 บาท และเงินสด 13 บาท ท่านจะต้องรับชำระด้วยรูปแบบอื่นๆเช่นการโอนก่อนแล้วจึงมารับชำระด้วยเงินสดตามลำดับ

โดยให้ท่านกด dropdown ที่ช่องประเภทเพื่อเลือกรูปแบบหารรับชำระเงิน ในตัวอย่างจะเลือกเป็นเงินโอน

โดยให้ท่านกด dropdown ที่ช่องประเภทเพื่อเลือกรูปแบบหารรับชำระเงิน ในตัวอย่างจะเลือกเป็นเงินโอน แล้วเลือกธนาคารที่รับเงิน ใส่ยอดรับชำระแบบเงินโอนในตัวอย่างคือ 50 บาท หากมีค่าธรรมเนียมสามารถระบุได้ที่ช่องค่าธรรมเนียม% เช่น 5% ใส่ 5 เดี๋ยวระบบจะคำนวณจำนวนค่าธรรมเนียมแบบบาทให้อัตโนมัติในช่อง ค่าธรรมเนียม(บาท) 

หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงและกดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อบันทึกค่าการรับเงินด้วยรูปแบบอื่นๆจะสังเกตุเห็นว่าจำนวนเงินในช่องตั้งยอดเป็นลูกหนี้ได้ลบจำนวนเงินโอนออกแล้วจาก 313 เหลือ 263 บาท

หลังจากนั้นหากลูกค้าต้องการจ่ายเป็นเงินสดด้วยบางส่วนสามารถใส่จำนวนเงินสดที่รับมาที่ช่องชำระเป็นเงินสด F7 ในตัวอย่างรับเป็นเงินสด 13 บาท แล้วให้กดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดให้ขึ้นยอดเงินสดในช่องเงินสดรับมา จะสังเกตุเห็นว่ายอดเงินในช่องตั้งยอดเป็นลูกหนี้ลดลงจากเดิมไป 13 บาท

เมื่อตรวจสอบการใส่ข้อมูลในการรับเงินเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม รับชำระเรียบร้อย F9 ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงยอดค้างและยอดเงินสดที่รับมาอีกครั้ง ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลยโดยกดปุ่ม F5พิมพ์ใบรับเงิน ถ้าต้องการ

ระบบจะแสดงตัวอย่างใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ถ้าท่านต้องการพิมพ์ให้กดปุ่มรูปปริ้นเตอร์แล้วเลือก driver เครื่องพิมพ์ที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์ได้เลย หรือถ้าต้องการบันทึกไฟล์ใบส่งสินค้าในรูปแบบ PDF ก็ได้