Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ขายเงินเชื่อสินค้ายา

ในโปรแกรมร้านยา ranyadee หากท่านต้องการทำการขายแบบให้เครดิตลูกค้าค้างชำระเงินไว้ก่อนแล้วค่อยมาวางบิลรับชำระเงินภายหลังเมื่อครบกำหนดชำระสามารถทำได้โดยท่านจะต้องไปเพิ่มข้อมูลลูกค้า วงเงินเครดิตและจำนวนวันก่อนแล้วจึงไปเพิ่มเอกสารการขายเชื่อ (ใบส่งสินค้า) ที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->ขายเชื่อไม่เปิดกะ เมนูนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษีแต่ถ้าท่านจดภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีทุกบิลก็สามารถใช้เมนูนี้ได้เลย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เลือกคลังสินค้าที่จะใช้ตัดสต๊อกในการออกบิลขายนี้แล้วกด ok หลังจากนั้นจะเข้าสู่ฟอร์มขายเงินเชื่อให้ท่านคลิ๊กปุ่มเพิ่มเพื่อเริ่มใส่ข้อมูล เริ่มต้นให้กำหนดวันที่ออกใบส่งสินค้า รูปแบบการคิด vat และเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการเปิดบิลเอกสารขายเชื่อ ถ้าท่านเคยเพิ่มข้อมูลของลูกค้าท่านนี้แล้วสามารถค้นหาชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบได้เลย โดยกดที่ปุ่ม … แล้วใส่คำค้นหาในช่องโดยสามารถค้นหาด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล เบอร์โทร (สามารถค้นหาข้อมูลด้วยบางส่วนของคำได้) เมื่อเจอรายชื่อลูกค้าแล้วให้คลิ๊กเลือกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

ถ้าค้นหาแล้วยังไม่มีข้อมูลลูกค้าคนนี้ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ที่เมนูแก้ไขข้อมูล ->แก้ไขข้อมูลลูกค้าได้

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการเปิดบิลขายโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการได้หรือใช้วิธีการค้นหาด้วยรหัส/ชื่อสินค้าโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการที่ปุ่ม … สามารถค้นหาโดยใช้บางส่วนของข้อมูลได้ในช่องคำที่ใช้ค้นหา เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุจำนวนที่ต้องการขาย ระบบจะดึงราคาขายตามระดับราคามาให้อัตโนมัติถ้าท่านตั้งระดับไว้แต่ถ้าท่านอยากแก้ไขราคาต่อหน่วยก็สามารถแก้ไขได้เลย

ท่านสามารถระบุส่วนลดเฉพาะบางรายการสินค้าได้ โดยให้ท่านระบุที่ช่องส่วนลด (สามารถใส่ส่วนลดเป็นจำนวนบาทหรือใส่เป็น % ก็ได้ถ้าต้องการลดเป็น % ให้ท่านใช้เครื่องหมาย + แทนเช่น ลด 5% ใส่ 5+ ตามตัวอย่างในรูป) หลังจากนั้นให้กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเพิ่มรายการสินค้าถัดไป ระบบจะคำนวณจำนวนรวมเงินให้อัตโนมัติ

ถ้าท่านต้องการให้ส่วนลดทั้งบิลสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มส่วนลดทั้งบิล/คูปองส่วนลด หลังจากนั้นเลือกประเภทส่วนลดที่ต้องการท่านสามารถเพิ่มประเภทส่วนลดเองได้โดยไปที่เมนู สินค้า-> สินค้า/คูปอง ในตัวอย่างจะเลือกส่วนลด PMT แล้วให้ท่านระบุส่วนลดเป็นจำนวนบาทหรือส่วนลดแบบ % (ถ้าจะระบุส่วนลดแบบ% ให้ใช้เครื่องหมาย + แทน เช่นลด 10% ให้ใส่ 10+ในช่องระบุส่วนลด ) ท่านสามารถระบุเลขที่บัตรหรือไม่ก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยัน ระบบจะแสดงยอดส่วนลดทั้งบิลที่หน้าจอ
หมายเหตุ: หากต้องการลบส่วนลดทั้งบิลหรือสินค้าบางรายการออกให้คลิ๊กที่รายการสินค้าหรือส่วนลดทั้งบิลนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ดได้ 

ถ้าท่านให้ลูกค้าค้างชำระเต็มจำนวนสามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยแต่ถ้าท่านรับเงินบางส่วนสามารถบันทึกการรับเงินแบบเงินสดหรือเงินโอนบางส่วนได้ ในตัวอย่างจำนวนเงินทั้งหมดคือ 11,037.37 จะรับเป็นเงินสด 1,037.37 บาทและที่เหลือให้ค้างชำระ สามารถใส่จำนวน 1,037.37 ในช่องเงินสดแล้วกด enter ยอดค้างชำระจะเหลือ 10,000 บาทดังรูปตัวอย่างด้านล่าง เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารให้กดปุ่มพิมพ์ ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์1 (พิมพ์ฟอร์มหลัก) หรือ พิมพ์2 พิมพ์ฟอร์มย่อยก็ได้