Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ขายสินค้ายาเงินสดฟอร์มด่วน

        โปรแกรมร้านขายยา Ranyadee ช่วยให้ท่านจ่ายยาได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชั่นการขายที่ตอบโจทย์ร้านยาและสามารถค้นหาประวัติคนไข้เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในการจ่ายยาได้ง่ายและยังสามารถดึงรายการยาที่เคยจ่ายก่อนหน้ามาจ่ายยาซ้ำให้กับคนไข้ได้ง่ายพร้อมออกบิลใบเสร็จรับเงินได้อย่างสวยงามตามรูปแบบที่ต้องการตั้งเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบก็ได้

หากท่านต้องการขายเงินสดแบบด่วน(เน้นขายแบบสแกนบาร์โค้ด) ในโปรแกรมร้านยา Ranyadee สามารถกดปุ่มขายสดที่หน้าหลักของโปรแกรมได้เลย ภายในเมนูขายสดจะมีฟังก์ชั่นสนับสนุนการขายมากมายเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย รวมถึงฟังก์ชั่นที่ช่วยทำให้การขายยารวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อนที่ท่านจะบันทึกบิลขายเงินสด หากท่านต้องการเก็บประวัติการขายลูกค้า/คนไข้แบบรายคน ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้า-สุขภาพก่อน
โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อด้านล่างสำหรับเลื่อนไปดูวิธีการใช้งานหัวข้อที่สนใจในการขายสดฟอร์มด่วนได้

เริ่มเข้าขายสด-กำหนดลูกค้า-เลือกสินค้ายา

ถ้าต้องการเริ่มขายสดแบบเน้นสแกนบาร์โค้ดเข้าให้ท่านไปคลิ๊กที่เมนู ขายสดที่อยู่หน้าหลักของโปรแกรม (เหมาะสำหรับร้านยาที่เน้นสแกนบาร์โค้ดในการจ่ายยา) แล้วเลือกคลังสินค้ายาที่ต้องการตัดสต๊อกแล้วกด ok ในกรณีที่ท่านมีคลังเดียวเลือกคลังหลักแล้วกด ok ดังรูป

เข้าเมนูขายสดด่วน
เลือกคลังตัดสต๊อกขายเชื่อ

หลังจากนั้นถ้าท่านต้องการเก็บประวัติการจ่ายยาของคนไข้แต่ละคนด้วยให้ท่านเลือกคนไข้ที่จะเปิดบิลจ่ายยาเงินสดก่อน โดยกดปุ่ม F2 กำหนดลูกค้า/คนไข้ แล้วพิมพ์รหัสลูกค้าหรือชื่อลูกค้าที่ต้องการในช่องคำที่ใช้ค้นหา (สามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อลูกค้าเพื่อใช้ในการค้นหาได้) เสร็จแล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายการลูกค้าที่มีคำที่ใช้ค้นหาขึ้นมาแสดง ให้คลิ๊กเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการแล้วกด ok
หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้องการเก็บประวัติการขายลูกค้าสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย เริ่มต้นระบบไม่ได้ระบุลูกค้าแสดงเป็นลูกค้าทั่วไป ท่านสามารถสแกนขายสินค้าได้เลย

กดเลือกลูกค้าสมาชิกF2
ใส่คำค้นหาชื่อลูกค้าแล้วกดค้นหา
เลือกลูกค้าที่ต้องการขายเชื่อแล้วกด ok

ระบบจะแสดงชื่อลูกค้าที่ท่านเลือกขึ้นมาที่หน้าจอให้ท่านตรวจสอบว่าชื่อของลูกค้าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้วเริ่มทำการขายได้เลย
ถ้าต้องการดูประวัติการจ่ายยาที่ผ่านมาแล้วดึงรายการมาจ่ายซ้ำคลิ๊ก

ปรากฎชื่อลูกค้าที่เลือกหน้าขายสด

ถ้าสินค้าหรือยาที่ท่านจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีบาร์โค้ดท่านสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าเข้าไปในช่องบาร์โค้ด/รหัสสินค้าได้เลย หากสแกนซ้ำสินค้าตัวเดียวกันระบบจะเพิ่มจำนวนตามที่สแกนให้อัตโนมัติ
หมายเหตุ: ก่อนสแกนบาร์โค้ดสินค้าให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน เนื่องจากเครื่องสแกนบาร์โค้ดไม่รองรับภาษาไทย ถ้าสินค้าตัวไหนที่ไม่มีบาร์โค้ดท่านสามารถใส่รหัสสินค้าที่ท่านตั้งไว้แทนได้หรือ จะกดปุ่ม F12ค้นหา เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการก็ได้ 

สแกนบาร์โค้ดที่ช่องขายได้เลย
ขึ้นรายชื่อสินค้าที่สแกนหน้าขายสด

เพิ่มข้อมูลสินค้าเมื่อสแกนแล้วไม่พบ

ถ้าตอนที่ท่านสแกนขายแล้วไม่พบข้อมูลสินค้าในระบบ ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ ค้นหาไม่พบข้อมูลสินค้ารหัส … ท่านต้องการเพิ่มข้อมูลสินค้าหรือไม่ ถ้าท่านต้องการให้คลิ๊กปุ่ม Yes ถ้าไม่ต้องการให้คลิ๊กปุ่ม No 

ยิงบาร์โค้ดเพื่อขายด่วน
ค้นสินค้าไม่พบต้องการเพิ่มรายการใหม่

หลังจากนั้นให้ท่านเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ได้เลย โดยสามารถระบุเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นก่อนแล้วไปเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดสินค้าอื่นๆได้ภายหลัง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุได้แก่
-รหัสสินค้า
-ชื่อสินค้า
-หน่วยนับ
-ราคาขาย
-ประเภทการคิด vat
-ทำเครื่องหมายถูกที่ใช้งาน
-ทำเครื่องหมายถูกที่นับสต๊อก
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกได้เลย
ระบบจะดึงรายการสินค้าที่เพิ่มใหม่เข้าไปในหน้าขายให้อัตโนมัติ ท่านสามารถแก้ไขจำนวนและทำรายการอื่นๆต่อไปได้เลย

เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่หน้าขายถ้าไม่มีได้เลย
สินค้าใหม่ที่เพิ่มจะเข้าไปอยู่ในรายการขาย

การแก้ไขจำนวนสินค้า/ราคา

ถ้าท่านต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าหรือราคาสินค้าหรือหมายเหตุ หลังจากที่ท่านสแกนบาร์โค้ดแล้วสามารถทำได้ 2 วิธี
1.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้น
2.คลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด
แล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยัน

กด f8 หรือดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแก้ไขจำนวน-ราคา

ในตัวอย่างแก้ไขจำนวนเป็น 3
หมายเหตุ:ถ้าท่านต้องการแก้ไขราคาขาย/หน่วย ให้ตรวจสอบก่อนว่าท่านกำหนดราคาต่ำสุดในข้อมูลสินค้าให้ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่ท่านจะขายต่อหน่วยแล้วหรือไม่ (ราคาขายต่ำสุดมีไว้เพื่อป้องกันการขายราคาขาดทุนหรือขายต่ำกว่าราคาที่กำหนด)

ตัวอย่างการแก้ไขจำนวน

หากท่านต้องการกำหนดจำนวนในขณะที่สแกนบาร์โค้ดเลย ให้ท่านใส่จำนวนแล้วตามด้วยเครื่องหมาย * แล้วสแกนบาร์โค้ด
ในตัวอย่าง 4*บาร์โค้ด

ใส่จำนวนตามด้วยดอกจัน
แสดงรายการสินค้าที่ใส่จำนวน

การให้ส่วนลดสินค้าบางรายการ

หากท่านต้องการให้ส่วนลดสินค้าบางรายการ ให้ท่านคลิ๊กที่รายการสินค้านั้นแล้วกดปุ่ม F4 ส่วนลด/มัดจำ

กดปุ่มส่วนลด-มัดจำให้ส่วนลดบางรายการได้

หลังจากนั้นให้กำหนดส่วนลดที่ต้องการให้กับสินค้ารายการนั้นโดยสามารถให้ส่วนลดเป็นจำนวนบาทหรือให้เป็น % ก็ได้ ถ้าต้องการให้ส่วนลดเป็น% ให้ใช้เครื่องหมาย + แทนเช่นในตัวอย่างต้องการลด 10% จะใส่ 10+ในช่องระบุส่วนลด/เงินมัดจำ

ให้ส่วนลดบางรายการ 10เปอร์เซ็นต์

ถ้าระบบแจ้งเตือนข้อความ “ไม่สามารถลดราคาต่ำกว่าราคาขายต่ำสุดได้” ท่านจะต้องไปแก้ไขข้อมูลราคาขายต่ำสุดในข้อมูลสินค้ารายการนั้นก่อนให้สามารถให้ส่วนลดได้ในตัวอย่างสินค้าราคา 30 บาทลด10% เหลือ 27 บาทท่านจะต้องราคาขายต่ำสุดอย่างน้อยให้เท่ากับ 27 หรือน้อยกว่าเพื่อให้สามารถลดราคาได้ ในตัวอย่างจะตั้งราคาขายต่ำสุด 25 บาท

แจ้งเตือนถ้าไม่ได้ตั้งราคาขายต่ำสุดไว้
ตั้งราคาขายต่ำสุดให้ลดได้

ตัวอย่างการลดราคาสินค้าราคาปกติชิ้นละ 30 บาทลด 10% เหลือชิ้นละ 27 บาท จำนวน4ชิ้น รวมส่วนลด 12 บาท

ตัวอย่างการให้ส่วนลดบางรายการ

การลบสินค้าบางรายการ

ถ้าท่านต้องการลบสินค้าบางรายการให้ท่านคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม F7ลบรายการ ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันการลบสินค้ารายการนั้นให้กดปุ่ม Yes

เลือกสินค้าแล้วกดF7เพื่อลบรายการได้
กดyes เพื่อยืนยันการลบสินค้าบางรายการ

การแถมฟรีสินค้าที่เลือกเอง

ถ้าท่านต้องการแถมฟรีสินค้าที่ท่านเลือกมา ให้ท่านสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่แถมฟรีหรือใช้ปุ่มค้นหาเลือกสินค้าแถมฟรีขึ้นมาก่อนในตัวอย่างจะแถมฟรีสินค้ากล่องใส่ยา 

กดค้นหาสินค้าแถมฟรีขึ้นมา
ค้นหาสินค้าที่แถมฟรีขึ้นมา

เมื่อเลือกสินค้าขึ้นมาแสดงในฟอร์มแล้วให้คลิ๊กสินค้าที่ต้องการแถมฟรีแล้วกดปุ่ม F6แถมฟรี ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันว่าต้องการแถมฟรีสินค้าตัวนั้นหรือไม่ถ้ายืนยันคลิ๊กปุ่ม yes

คลิ๊กที่สินค้านั้นแล้วกดปุ่มแถมฟรี
กด yes ยืนยันการแถมฟรีสินค้ายา

ระบบจะแสดงรายละเอียดบรรทัดสินค้าที่แถมฟรีเป็นสีแดงพร้อมข้อความแถมฟรี และช่องราคาจะกลายเป็น 0

ตัวอย่างสินค้าที่แถมฟรีในหน้าขายเชื่อด่วน

หมายเหตุ: ถ้าต้องการสร้างโปรโมชั่นแถมฟรีที่กำหนดสินค้าที่ต้องซื้อตามจำนวนที่กำหนดแล้วให้ระบบแถมสินค้าที่กำหนดรายการไว้อัตโนมัติสามารถดูวิธีสร้างโปรโมชั่นแถมฟรีได้

การแทรกการขาย-ดึงบิลแทรก

ถ้าท่านทำการขายลูกค้าคนนึงอยู่แล้ว เกิดลูกค้าคนนั้นต้องการพักบิลขายไว้ก่อนเพื่อไปหยิบสินค้าเพิ่มเติม ท่านสามารถพักบิลขายนี้ไว้ก่อนแล้วขายลูกค้าคนต่อไปได้ โดยกดปุ่ม F3แทรกการขาย ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันการแทรกบิลขายถ้ายืนยันให้คลิ๊ก yes

กดf3แทรกการขาย
ยืนยันการแทรกการขายคลิ๊ก yes

ระบบจะสร้างหน้าจอขายหน้าใหม่ ท่านสามารถสแกนขายลูกค้าคนต่อไปได้เลย
หมายเหตุ: แนะนำให้ขายบิลลูกค้าคนที่ 2 ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดึงบิลลูกค้าคนก่อนหน้ามาขายต่อ และไม่ควรพักบิลขายเกิน 1 บิล ป้องกันความสับสน

จะปรากฎหน้าต่างให้เริ่มทำการขายใหม่

เมื่อท่านต้องการดึงบิลก่อนหน้าขึ้นมาขายต่อให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มดึงบิลแทรก ระบบจะแสดงรายการบิลที่ขายค้างอยู่ทั้งหมดมาให้ท่านเลือก โดยแสดงตามเวลา ให้ท่านเลือกบิลที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

กดดึงบิลแทรกเพื่อดึงบิลเก่าที่ขายค้างไว้กลับมา
กดเลือกบิลแทรกแล้วคลิ๊กปุ่มok

ระบบจะแจ้งข้อความสอบถามว่าต้องการล้างข้อมูลในรายการบิลแทรกออกเลยหรือไม่ ให้ท่านคลิ๊ก yes ยืนยันการล้างข้อมูล

ยืนยันการดึงบิลแทรก

การให้ส่วนลดทั้งบิล-คูปองส่วนลด

ถ้าท่านสแกนสินค้าทุกรายการจนครบแล้ว แล้วต้องการให้ส่วนลดทุกรายการหรือส่วนลดท้ายบิลให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม F5คูปองส่วนลด

กดf5ให้ส่วนลดทั้งบิล

ให้ท่านเลือกประเภทส่วนลดโปรโมชั่น สามารถระบุเลขที่บัตร/คูปองโปรโมชั่นส่วนลดที่ท่านให้แก่ลูกค้าได้ (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุก็ได้) หลังจากนั้นให้ระบุส่วนลดท้ายบิล โดยสามารถระบุเป็นจำนวนบาทหรือระบุส่วนลดเป็น % ก็ได้ ถ้าจะระบุเป็น % ให้ใช้เครื่องหมาย + แทน % ในตัวอย่างให้ 5% ให้ใส่ 5+

เลือกประเภทส่วนลดทั้งบิล
ระบุจำนวนส่วนลดทั้งบิล
ตัวอย่างหน้าจอแสดงส่วนลดทั้งบิล

การบันทึกรับเงิน

หากท่านได้เลือกรายการขายและโปรโมชั่นที่ต้องการจนครบแล้วและต้องการที่จะบันทึกเอกสารและบันทึกการรับเงินในรูปแบบต่างๆให้ท่านกดปุ่ม F9 ชำระเงิน

กดf9รับชำระเงิน

ระบบจะแสดงฟอร์มที่แสดงข้อมูลจำนวนเงินรวมขึ้นมา โดยเริ่มต้นยอดเงินทั้งหมดในการขายจะไปโชว์อยู่ที่ช่องรับเงินรูปแบบเงินสด ถ้าลูกค้าต้องการที่จะจ่ายชำระเต็มจำนวนแบบเงินสดให้ท่านกดปุ่ม รับชำระเรียบร้อย F9 ไปได้เลยแล้วพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน
ดูวิธีการให้ระบบสร้าง qrcode พร้อมเพย์สำหรับรับชำระเงิน

เริ่มต้นยอดรวมจะไปอยู่ที่เงินสดรับมา
จ่ายพอดีกด F9 ได้เลย

แต่ถ้าลูกค้าต้องการจ่ายเงินบางส่วนเป็นเงินสดแล้วบางส่วนเป็นรูปแบบอื่นๆให้ท่านระบุจำนวนเงินและเลือกรูปแบบการชำระได้ดังนี้
ในตัวอย่างจำนวนเงินรวมทั้งหมด 313 บาท หากลูกค้าต้องการชำระด้วยรูปแบบเงินโอน 300 บาท และเงินสด 13 บาท ท่านจะต้องรับชำระด้วยรูปแบบอื่นๆเช่นการโอนก่อนแล้วจึงมารับชำระด้วยเงินสดตามลำดับ

โดยให้ท่านกด dropdown ที่ช่องประเภทเพื่อเลือกรูปแบบการรับชำระเงิน ในตัวอย่างจะเลือกเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคาร
สามารถดูวิธีการเพิ่มรูปแบบการรับชำระเงินได้

โดยให้ท่านกด dropdown ที่ช่องประเภทเพื่อเลือกรูปแบบการรับชำระเงิน ในตัวอย่างจะเลือกเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แล้วเลือกชื่อธนาคารที่รับเงิน ใส่ยอดรับชำระแบบเงินโอนในตัวอย่างคือ 300 บาท หากมีค่าธรรมเนียมสามารถระบุได้ที่ช่องค่าธรรมเนียม% เช่น 5% ใส่ 5 เดี๋ยวระบบจะคำนวณจำนวนค่าธรรมเนียมแบบบาทให้อัตโนมัติในช่อง ค่าธรรมเนียม(บาท) 

เลือกประเภทโอนเงินเข้าบัญชี
เลือกธนาคาร-จำนวนเงิน-ค่าธรรมเนียม

หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงและกดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อบันทึกค่าการรับเงินด้วยรูปแบบอื่นๆจะสังเกตุเห็นว่าจำนวนเงินในช่องเงินสดได้ลบจำนวนเงินโอนออกแล้วจาก 313 เหลือ 13 บาท

หักยอดเงินโอนในเงินสด

หลังจากนั้นหากที่เหลือลูกค้าต้องการจ่ายเป็นเงินสดด้วยแต่ไม่ได้จ่ายพอดีสามารถใส่จำนวนเงินสดที่รับมาที่ช่องชำระเป็นเงินสด F7 ในตัวอย่างรับมา 20 บาท
(หมายเหตุ: ยอดเงิน 13 บาทแต่รับเป็นแบงค์ 20 บาท ต้องถอน 7 บาท) แล้วให้กดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดให้ขึ้นยอดเงินถอน 7 บาท เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม รับชำระเงินเรียบร้อย F9 ดังรูป

ใส่ยอดเงินสดที่รับมา
กดf9รับชำระเงิน

ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงยอดเงินสดที่รับมาอีกครั้ง ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลยโดยกดปุ่ม F5พิมพ์ใบรับเงิน ถ้าต้องการ

กดf5พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ระบบจะแสดงตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ถ้าท่านต้องการพิมพ์ให้กดปุ่มรูปปริ้นเตอร์แล้วเลือก driver เครื่องพิมพ์ที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์ได้เลย หรือถ้าต้องการบันทึกไฟล์ใบส่งสินค้าในรูปแบบ PDF ก็ได้

ตัวอย่างใบเสร้จรับเงินสด

ถ้าพิมพ์เรียบร้อยร้อยให้กดปิดฟอร์มใบเสร็จแล้วกดปุ่ม F9 เพื่อปิดฟอร์มเตรียมเปิดบิลขายถัดไป

กดf9เสร็จสิ้นการขาย

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^