Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ขายสินค้ายาเงินสดฟอร์มเต็ม

หากท่านต้องการทำการขายแบบรับเงินและตัดสต๊อกสินค้าทันทีโดยต้องการเลือกรูปแบบใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee ให้เข้าไปที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->ขายสดไม่เปิดกะ เมนูนี้เหมาะสำหรับลูกค้าหน้าร้านทั่วไปที่ไม่ขอใบกำกับภาษี แต่ถ้าท่านจดภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีทุกบิลก็สามารถใช้เมนูนี้ได้เลย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเมนูขายสดมีvat-โปรแกรมร้านยาranyadee

เลือกคลังสินค้าที่จะใช้ตัดสต๊อกในการออกบิลขายนี้แล้วกด ok หลังจากนั้นจะเข้าสู่ฟอร์มขายเงินสด(ฟอร์มเต็ม) ให้ท่านคลิ๊กปุ่มเพิ่มเพื่อเริ่มใส่ข้อมูล เริ่มต้นให้กำหนดวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน รูปแบบการคิด vat และเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการเปิดบิลเอกสารขาย ถ้าท่านเคยเพิ่มข้อมูลของลูกค้าท่านนี้แล้วสามารถค้นหาชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบได้เลย โดยกดที่ปุ่ม … แล้วใส่คำค้นหาในช่องโดยสามารถค้นหาด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล เบอร์โทร (สามารถค้นหาข้อมูลด้วยบางส่วนของคำได้) เมื่อเจอรายชื่อลูกค้าแล้วให้คลิ๊กเลือกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

เลือกคลังสินค้าที่ตัดสต๊อกยา
กดปุ่มเพิ่มขายเงินสดฟอร์มเต็ม-โปรแกรมร้านยาranyadee
ราคารวม VAT
กดเลือกค้นหาลูกค้า-โปรแกรมร้านยาranyadee
ใส่คำค้นหาแล้วเลือกวิธีการเรียงข้อมูลลูกค้า
เลือกลูกค้าที่ต้องการแล้วกดok

ถ้าค้นหาแล้วยังไม่มีข้อมูลลูกค้าคนนี้ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ที่เมนูแก้ไขข้อมูล ->แก้ไขข้อมูลลูกค้าได้

แก้ไขข้อมูล-แก้ไขข้อมูลลูกค้า-ขายสด

ท่านสามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สั่งจ่ายยาได้ ผู้สั่งยา ที่อยู่/ที่ทำงาน อาการป่วย/หมายเหตุได้ (ถ้ามี)

ใส่ข้อมูลรายละเอียดผู้จ่ายยา

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการเปิดบิลขายโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการได้หรือใช้วิธีการค้นหาด้วยรหัส/ชื่อสินค้าโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการที่ปุ่ม … สามารถค้นหาโดยใช้บางส่วนของข้อมูลได้ในช่องคำที่ใช้ค้นหา เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok

สแกนรหัสบาร์โค้ดเพื่อขายสด
กดปุ่มรหัสรายการสินค้า
ค้นหาชื่อสินค้ายาแล้วกดok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุจำนวนที่ต้องการขาย ระบบจะดึงราคาขายตามระดับราคามาให้อัตโนมัติถ้าท่านตั้งระดับไว้แต่ถ้าท่านอยากแก้ไขราคาต่อหน่วยก็สามารถแก้ไขได้เลย

ใส่จำนวนและราคาขายสินค้ายา

ท่านสามารถระบุส่วนลดเฉพาะบางรายการสินค้าได้ โดยให้ท่านระบุที่ช่องส่วนลด (สามารถใส่ส่วนลดเป็นจำนวนบาทหรือใส่เป็น % ก็ได้ถ้าต้องการลดเป็น % ให้ท่านใช้เครื่องหมาย + แทนเช่น ลด 5% ใส่ 5+ ตามตัวอย่างในรูป) หลังจากนั้นให้กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเพิ่มรายการสินค้าถัดไป ระบบจะคำนวณจำนวนรวมเงินให้อัตโนมัติ

ใส่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายการ

ให้ท่านบันทึกข้อมูลสินค้าจนกว่าจะครบทุกรายการ หากต้องการเพิ่มสินค้ารายการถัดไปให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ด
หมายเหตุ: เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด

กดลูกศรลงเพิ่มสินค้ายารายการถัดไป
กดปุ่มส่วนลดทั้งบิล-ส่วนลด

ถ้าท่านต้องการให้ส่วนลดทั้งบิลสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มส่วนลดทั้งบิล/คูปองส่วนลด หลังจากนั้นเลือกประเภทส่วนลดที่ต้องการท่านสามารถเพิ่มประเภทส่วนลดเองได้โดยไปที่เมนู สินค้า-> สินค้า/คูปอง ในตัวอย่างจะเลือกส่วนลด PMT แล้วให้ท่านระบุส่วนลดเป็นจำนวนบาทหรือส่วนลดแบบ % (ถ้าจะระบุส่วนลดแบบ% ให้ใช้เครื่องหมาย + แทน เช่นลด 10% ให้ใส่ 10+ในช่องระบุส่วนลด ) ท่านสามารถระบุเลขที่บัตรหรือไม่ก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยัน ระบบจะแสดงยอดส่วนลดทั้งบิลที่หน้าจอ
หมายเหตุ: หากต้องการลบส่วนลดทั้งบิลหรือสินค้าบางรายการออกให้คลิ๊กที่รายการสินค้าหรือส่วนลดทั้งบิลนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ดได้ 

กดปุ่มส่วนลดทั้งบิล-ส่วนลด
เลือกโปรโมชั่นของร้านยาให้ส่วนลด
ใส่จำนวนส่วนลดท้ายบิล
ระบบคำนวณส่วนลดท้ายบิลขึ้นมาโชว์
กดบันทึกใบเสร็จรับเงินขายสินค้ายา

ถ้าท่านรับชำระเงินเต็มจำนวนสามารถกดปุ่มบันทึกและเลือกพิมพ์1 หรือพิมพ์2ได้เลย (สามารถกำหนดแบบฟอร์มใบเสร็จล่วงหน้าได้หลายรูปแบบเพื่อเลือกพิมพ์สำหรับลูกค้าแต่ละคนได้) 

กดบันทึกใบเสร็จรับเงินขายสินค้ายา
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน-โปรแกรมร้านยาranyadee

ถ้าท่านรับชำระเงินด้วยรูปแบบอื่นให้ท่านคลิ๊กที่แถบรายการรับชำระแล้วเลือกประเภทการรับเงินในตัวอย่างเลือกรูปแบบเงินโอน และเลือกธนาคารหลังจากนั้นให้ใส่วันที่และระบุจำนวนเงินที่รับรูปแบบเงินโอนในช่องเงินในเช็ค สามารถใส่ค่าธรรมเนียมได้ที่ช่อง %ส่วนเพิ่มและหมายเหตุได้

กดแถบรายการรับชำระ
เลือกรูปแบบการรับเงิน
เลือกธนาคารที่รับเงิน
จำนวนการรับเงินในรูปแบบอื่นๆ

หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อบันทึกข้อมูลการรับเงินในรูปแบบเงินโอน/รูปแบบอื่นๆ แล้วจะสังเกตเห็นว่าจำนวนเงินจะปรากฏอยู่ที่ช่องชำระโดยอื่นๆ หลังจากนั้นท่านสามารถระบุเลขที่อ้างอิงหรือหมายเหตุของเอกสารที่ด้านบนแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลย หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถเลือกแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องการได้ กดปุ่มพิมพ์1 หรือ พิมพ์2

ขึ้นจำนวนเงินในช่องชำระโดยอื่นๆ
กดบันทึกรับเงินในรูปแบบอื่นๆ

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^