Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ขายผ่อนชำระเป็นงวด

ในโปรแกรมร้านยา ranyadee หากท่านต้องการทำการขายแบบให้เครดิตลูกค้าค้างชำระเงินและต้องการสร้างงวดให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆสามารถทำได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนการขายยาเงินเชื่อก่อนแล้วค่อยมาสร้างงวดผ่อนชำระในบิลนั้น โดยในการอธิบายนี้จะเน้นอธิบายเฉพาะการสร้างงวดผ่อนชำระโดยท่านควรศึกษาขั้นตอนขายเงินเชื่อก่อน โดยท่านจะต้องไปเพิ่มข้อมูลลูกค้า วงเงินเครดิตและจำนวนวันก่อนแล้วจึงไปเพิ่มเอกสารการขายเชื่อ (ใบส่งสินค้า) ที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->ขายเชื่อไม่เปิดกะ เมนูนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษีถ้าท่านใช้งานโปรแกรมร้านยา Ranyadee เวอร์ชั่น Silver2 แต่ถ้าท่านจดภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีทุกบิลก็สามารถใช้เมนูนี้ได้เลย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเมนูขายเงินเชื่อฟอร์มธรรมดา

เลือกคลังสินค้าที่จะใช้ตัดสต๊อกในการออกบิลขายนี้แล้วกด ok หลังจากนั้นจะเข้าสู่ฟอร์มขายเงินเชื่อให้ท่านคลิ๊กปุ่มเพิ่มเพื่อเริ่มใส่ข้อมูล เริ่มต้นให้กำหนดวันที่ออกใบส่งสินค้า รูปแบบการคิด vat และเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการเปิดบิลเอกสารขายเชื่อ ถ้าท่านเคยเพิ่มข้อมูลของลูกค้าท่านนี้แล้วสามารถค้นหาชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบได้เลย โดยกดที่ปุ่ม … แล้วใส่คำค้นหาในช่องโดยสามารถค้นหาด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล เบอร์โทร (สามารถค้นหาข้อมูลด้วยบางส่วนของคำได้) เมื่อเจอรายชื่อลูกค้าแล้วให้คลิ๊กเลือกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

เลือกคลังสินค้าที่ตัดสต๊อกยา
เพิ่มเอกสารใบขายเชื่อ
เลือกประเภท vat
เลือกรหัสลูกค้าที่จะเปิดใบขายเชื่อ
ค้นหาชื่อลูกค้า
เลือกลูกค้าแล้วกด ok

ถ้าค้นหาแล้วยังไม่มีข้อมูลลูกค้าคนนี้ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ที่เมนูแก้ไขข้อมูล ->แก้ไขข้อมูลลูกค้าได้

เพิ่มข้อมูลลูกค้าที่หน้าขายเงินเชื่อได้

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการเปิดบิลขายโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการได้หรือใช้วิธีการค้นหาด้วยรหัส/ชื่อสินค้าโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการที่ปุ่ม … สามารถค้นหาโดยใช้บางส่วนของข้อมูลได้ในช่องคำที่ใช้ค้นหา เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok

สแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการ
กดเลือกรหัสรายการสินค้า
เลือกสินค้าจากการค้นหาแล้วกดok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุจำนวนที่ต้องการขาย ระบบจะดึงราคาขายตามระดับราคามาให้อัตโนมัติถ้าท่านตั้งระดับไว้แต่ถ้าท่านอยากแก้ไขราคาต่อหน่วยก็สามารถแก้ไขได้เลย

กำหนดจำนวนและราคาขายต่อหน่วย

ให้ท่านบันทึกข้อมูลสินค้าจนกว่าจะครบทุกรายการ เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด แล้วกดปุ่มบันทึก

บันทึกเอกสารการขายเงินเชื่อโปรแกรมร้านยา

ขั้นตอนต่อไปจะสร้างงวดผ่อนชำระ หลังจากที่บันทึกเอกสารการขายเงินเชื่อเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มแก้ไข แล้วใส่ยอดเงินรวมทั้งหมดที่จะให้ลูกค้าผ่อนชำระในช่องยอดผ่อนชำระ ในตัวอย่างยอดเงินรวม 10,625บาท  แล้วกดปุ่มสร้างงวดการผ่อนชำระดังรูปตัวอย่าง

กดปุ่มแก้ไขเอกสารขายยาเงินเชื่อ
ใส่จำนวนเงินรวมที่ต้องการสร้างงวดผ่อนชำระ
กดปุ่มสร้างงวดการผ่อนชำระ

หลังจากนั้นให้ระบุข้อมูลดังนี้
1.จำนวนงวดที่จะให้ลูกค้าผ่อนชำระ
2.วันที่ชำระงวดแรก
3.จำนวนเงินที่จะให้ผ่อนแต่ละงวดที่ช่องงวดละ (ถ้ามีเศษเหลือระบบจะปัดยอดเกินไปที่งวดสุดท้าย ซึ่งท่านสามารถแก้จำนวนเงินแต่ละงวดได้เองอีกครั้ง)
เสร็จแล้วกดปุ่ม ok

ใส่รายละเอียดการสร้างงวดผ่อนชำระ
ใส่รายละเอียดการสร้างงวดผ่อนชำระ

ระบบจะทำการสร้างงวดผ่อนชำระตามที่ท่านกำหนดข้อมูลเอาไว้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลแต่ละงวดเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่แถบงวดการผ่อนชำระ จะสังเกตุเห็นว่าในตัวอย่างมี 3 งวดและเศษที่เกินจะรวมอยู่ที่งวดสุดท้าย จะสังเกตุเห็นว่าถ้าสร้างงวดผ่อนชำระถูกต้องยอดเงินที่ช่องเงินสดจะต้องเป็น 0 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

ไปดูข้อมูลที่แถบงวดการผ่อนชำระ
ระบบสร้างงวดผ่อนชำระให้อัตโนมัติ
กดบันทึกเอกสารการผ่อนชำระ

การรับเงินจากการผ่อนชำระทำเหมือนการรับเงินจากการขายเงินเชื่อทั่วไปแต่ให้เลือกงวดที่ต้องการรับเงินเมื่อถึงกำหนดชำระโดยในระบบร้านยา ranyadee จะสร้างงวดขึ้นมาให้ท่านเลือกตอนรับเงินได้โดยเอกสารการขายเงินเชื่อที่อยู่ในรูปแบบการผ่อนชำระจะขึ้นต้นด้วยรหัส OHP เริ่มต้นให้เข้าไปที่เมนู การเงิน-รับเงิน-รับชำระหนี้-รับชำระหนี้ทั่วไป ดังรูป

เข้าเมนูรับชำระเงิน

กดปุ่มเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่ต้องการรับเงินจากการผ่อนชำระ หลังจากนั้นกดปุ่มบิลทั้งหมด ระบบจะแสดงเอกสารขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ท่านระบุที่ยังไม่ได้รับเงินขึ้นมา โดยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นเอกสารขายที่สร้างงวดผ่อนจะขึ้นต้นด้วยรหัส OHP ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเลือกหน้าเอกสาร OHP งวดที่ท่านต้องการรับชำระแล้วกดปุ่ม ok ระบบจะดึงเอกสารและยอดเงินในงวดนั้นเข้ามาในฟอร์มรับเงิน ถ้ารับเงินด้วยรูปแบบเงินสดสามารถกดบันทึกและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลย

เพิ่มใบรับชำระเงิน
เลือกรหัสลูกค้าเพื่อรับเงิน
กดบิลทั้งหมดเพื่อรับเงิน
ระบบแสดงเอกสารขายผ่อนให้เลือก
เลือกเอกสารOHPงวดที่ต้องการรับชำระ
กดบันทึกรับเงินงวดนั้น
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินงวดผ่อนชำระ

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^