Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > กำหนดเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมร้านยา ranyadee หากท่านต้องการพิมพ์เอกสารการขายหรือสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เริ่มต้นให้ท่านกำหนดเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เอกสารต่างๆในระบบก่อน โดยก่อนตั้งค่าให้ติดตั้ง driver สำหรับเครื่องพิมพ์ที่จะใช้งาน แล้วไปกำหนดที่เมนู จัดการระบบ->กำหนดเครื่องเก็บเงิน

เข้าเมนูกำหนดเครื่องเก็บเงิน

ตรวจสอบหมายเลขเครื่องที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างคือเครื่องหมายเลข 1 แล้วคลิ๊กหมายเลขเครื่องนั้นแล้วไปที่แถบรายละเอียด ดังรูปด้านล่าง

กดปุ่มแก้ไข หลังจากนั้นให้ท่านเลือกว่าต้องการกำหนดเครื่องพิมพ์ให้กับการพิมพ์เอกสารอะไร แล้วคลิ๊กเลือกเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับหัวข้อนั้น หากเอกสารใดไม่ต้องการพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเลือกเครื่องพิมพ์ปล่อยว่างไว้ได้เลย

หมายเหตุ** ท่านจะต้องติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ให้พร้อมก่อนมาตั้งค่า จึงจะมา driver เครื่องพิมพ์ปรากฎให้เลือก ถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์หรือติดตั้งไม่ถูกต้องให้ติดตั้งใหม่เสียก่อน

หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้
1.ไม่ต้องการพิมพ์ใบรับเงิน
2.พรีวิวใบรับเงินก่อนพิมพ์ 
(แสดงตัวอย่างเอกสารก่อนกดสั่งพิมพ์)
3.พิมพ์ใบรับเงินทันที (ไม่ต้องแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์)

นอกจากนั้นท่านสามารถกำหนดได้ว่าเครื่องนี้ต้องการให้มีเสียงแจ้งราคา/เงินทอน ตอนรับเงินในการขายหน้าขายด่วนหรือไม่ ถ้าต้องการให้มีเสียงให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องส่งเสียงตอนรับเงินในขาย POS ถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงให้เอาเครื่องหมายถูกออก

**หมายเหตุ** การส่งเสียงแจ้งราคาจะทำให้การขายช้าลงเนื่องจากต้องรอให้เสียงแจ้งจบก่อน ถ้าต้องการความรวดเร็วแนะนำว่าไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกที่ช่องส่งเสียงตอนรับเงินในขายPOS

ท่านสามารถกำหนดค่าให้กับเครื่องคิดเงินหมายเลขนี้ได้ว่าต้องการให้
1.เปลี่ยนราคาตอนขายได้
2.ให้ส่วนลดตอนขายได้
3.แถมฟรีตอนขายได้
ถ้าข้อใดต้องการให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องนั้น

เมื่อกำหนดค่าต่างๆให้กับเครื่องเก็บเงินหมายเลขนั้นเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึกแล้วออกจากฟอร์มเพื่อทดสอบขายและพิมพ์เอกสารได้เลย

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องพิมพ์ของท่านเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ได้ที่เมนูของระบบปฏิบัติการ windows โดยไปที่หน้า Desktop ค้นหา Control Panel แล้วไปที่เมนู Devices and printers หากมีชื่อ driver เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์แสดงสีเข้มแสดงว่าเครื่องพิมพ์น่าจะเชื่อมต่ออยู่ (แต่ถ้าพิมพ์ไม่ได้ลองตรวจสอบกรณีอิ่นๆเพิ่มเติม)

รูปด้านล่างคือเครื่องพิมพ์ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อแต่ติดตั้ง driver แล้ว อาจเป็นเพราะไม่ได้ต่อสาย usb หรือไม่ได้เปิดสวิตซ์เครื่องพิมพ์ สังเกตได้ว่ามีชื่อเครื่องพิมพ์แสดงอยู่แต่รูปปริ้นเตอร์แสดงเป็นสีจางไม่ใช่สีเข้ม