add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง Biglatex

          โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex : พัฒนาเพื่อธุรกิจรับซื้อยางพาราสามารถเพิ่มประเภทสินค้าที่รับซื้อได้ไม่จำกัด อาทิ น้ำยาง ยางแผ่น ยางถ้วย ให้มีระบบจัดการข้อมูลที่ดีเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริหารการเงิน ทำให้การบันทึกข้อมูล และค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาประกาศ ข้อมูลสมาชิก การรับซื้อ การขาย (น้ำยาง/ยางแผ่น/เศษยาง) และคำนวณเปอร์เซ็นต์ยาง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีระบบลูกหนี้ สามารถตรวจสอบการค้างชำระเงินค่าน้ำยาง และออกบิลจ่ายค่าน้ำยางโดยเลือกสมาชิกและบิลที่ต้องการชำระในแต่ละรอบได้อีก(ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินในทันที) ทั้งยังมีระบบบันทึกการเบิกเงินล่วงหน้าของสมาชิก และ ระบบหักหนี้คืน เมื่อสมาชิกมารับเงินค่าน้ำยาง นอกจากนี้ยังสามารถออกรายงานสรุปค่ารับซื้อสินค้า หนี้ค้างชำระแยกตามสมาชิกและช่วงเวลา หรือ สรุปยอดเบิกล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่ต้องการทราบได้อีกด้วย

         ระบบรับซื้อยางพารา BigLatex สามารถแก้ไขรูปแบบของบิลใบรับซื้อและใบจ่ายค่ายางตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการได้ ช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการรับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่น เศษยาง โปรแกรมยังสามารถตั้งค่าสำหรับเพิ่มลดราคาพิเศษตามช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด เมื่อทำงานเสร็จแล้วสามารถดูรายงานต่างๆตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้เลย เช่นรายงานการซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก/วันที่ รายงานการจ้างชำระหนี้ รายงานการขายสินค้า รายงานหนี้ค้างชำระ เรียกได้ว่ามีความสามารถที่ครบครัน สำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจรับซื้อน้ำยางอยู่ ตอบโจทย์การทำงานอย่างมาก ห้ามพลาด!!!

หมายเหตุ : Biglatex มี 2 version ให้ท่านเลือก ซึ่ง BigLatex-Pro แตกต่างจาก BigLatex ตรงที่เพิ่มเติมในส่วนของการเบิกเงินล่วงหน้าให้กับสมาชิก ซึ่งสามารถดูยอดเบิกล่วงหน้าสะสมของแต่ละสมาชิกได้ สามารถตัดยอดหักหนี้เมื่อสมาชิกมารับค่าน้ำยางโดยสามารถแก้ไขจำนวนเงินที่หักชำระได้ พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของการเบิกเงินตามช่วงเวลาที่ต้องการ อ่านเพิ่มเติม

ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง
ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน
โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex ช่วยคุณบริหารงานได้อย่างไร

โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex ดีอย่างไร?

โปรแกรมรับซื้อยางพารา Biglatex สามารถรับซื้อสินค้า ยางแผ่น น้ำยาง ยางถ้วย บริหารการรับซื้อยางพาราอย่างมืออาชีพ

รองรับสินค้ายางพาราได้หลายแบบ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex

ระบบรับซื้อน้ำยาง ช่วยรองรับการรับซื้อ-ขาย ยางพาราหลายรูปแบบ (สามารถเพิ่มเองได้) น้ำยางพารา,ยางแผ่น,ยางก้อนถ้วย และกำหนดสินค้ายางพาราได้เอง

บันทึกราคาประกาศยางประจำวัน-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex

โปรแกรมรับซื้อน้ำยางพารา biglatex บันทึกราคาประกาศยางพาราประจำวันไว้ล่วงหน้าได้เลย ทำให้สะดวกในการบันทึกข้อมูลการรับซื้อน้ำยาง ราคาจะขึ้นเป็นค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติไม่ต้องมาระบุเอง แต่ถ้าบางบิลรับซื้อไม่ต้องการราคาประกาศก็สามารถแก้ไขได้

บันทึกรับซื้อและคำนวณเปอร์เซ็นต์ยาง-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

ระบบรับซื้อน้ำยาง biglatex นี้ช่วยบันทึกการรับซื้อ น้ำยางและคำนวณเปอร์เซ็นต์ยางน้ำหนักได้อย่างง่ายดาย และคำนวณน้ำหนักสด โดยหักน้ำหนักถังให้อัตโนมัติ อีกทั้งคำนวณน้ำหนักแห้ง จากเปอร์เซ็นต์ยางให้อัตโนมัติ และช่วยแสดงราคาประกาศเป็นค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ยังคำนวณราคาสุทธิอัตโนมัติ และแสดงยอดเบิกเงินล่วงหน้า สำหรับ Biglatex รุ่น Pro และค้นหาเอกสารใบรับซื้อเก่ามาแก้ไข/พิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

กำหนดรูปแบบใบรับสินค้าได้-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

ระบบรับซื้อน้ำยาง สามารถพิมพ์เอกสารปะหน้าสรุปการรับซื้อของสมาชิกได้ ทำให้คุณเห็นภาพรวมแต่ละวันได้ง่าย หากสมาชิก 1 คนมีการขายน้ำยางมากกว่า 1 รอบ/วัน กำหนดรูปแบบเอกสารใบปะหน้าเองได้อย่างสวยงาม

มีฟังก์ชันกระตุ้นยอดรับซื้อและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยางจากสมาชิกได้สามารถกำหนดวิธีการให้ราคาเพิ่มได้ 1. ป้อนราคาเพิ่มเอง 2. เพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ยาง,สามารถให้ราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์น้ำยางได้โดยกำหนดช่วงเปอร์เซ็นต์และราคาเพิ่ม,กำหนดตำแหน่งทศนิยมและการปัดเศษ น้ำหนักสดคูณเปอร์เซ็นต์ได้ ,กำหนดตำแหน่งทศนิยมและการปัดเศษ น้ำหนักแห้งคูณราคาได้

พิมพ์ใบปะหน้าสรุปการรับซื้อของสมาชิกได้-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

บันทึกการขาย น้ำยางและคำนวณเปอร์เซ็นต์ยางน้ำหนัก ได้อย่างง่ายดาย คำนวณน้ำหนักแห้ง จากเปอร์เซ็นต์ยางให้อัตโนมัติ และคำนวณราคาสุทธิอัตโนมัติ ทั้งยังบันทึกเลขทะเบียนรถที่บรรทุกยางไปขายได้เพื่อตรวจสอบ และค้นหาเอกสารใบขายเก่ามาแก้ไข/พิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ดูรายงานการขายประจำวัน/ตามช่วงวันที่ตามลูกค้าได้

เพิ่มเปอร์เซ็นต์กระตุ้นการรับซื้อน้ำยางได้-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

ระบบรับซื้อน้ำยาง นี้ช่วยบริหารยอดค้างชำระไม่ให้ตกหล่นด้วย ระบบเจ้าหนี้สำหรับสมาชิกที่คุณรับซื้อยางพารา ทำให้ไม่พลาดจ่ายเงินผิดพลาด สามารถเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการทำบิล/จ่ายเงินได้ ทั้งเงินสดและรูปแบบอื่นๆ พิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ได้อย่างถูกต้องสวยงาม

บันทึกการขายน้ำยางและคำนวณน้ำหนัก-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

biglatex ยังช่วยบันทึกการเบิกเงินล่วงหน้าและเช็คยอดเบิกรวมได้ และแสดงยอดเงินรวมที่เบิกในข้อมูลสมาชิกและหน้ารับซื้อยาง และสามารถหักหนี้การเบิกเงินโดยระบุจำนวนเงินที่หักตอนจ่ายค่ายางได้ (ฟังก์ชันการเบิกเงินมีเฉพาะ Biglatex รุ่น Pro)

บริหารยอดค้างชำระค่าน้ำยาง-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

ออกรายงานได้หลายด้าน เพื่อให้คุณใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อยอด 1.รายงานซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามเลขที่/เรียงตามสมาชิก/เจาะจงสมาชิก, 2.รายงานสรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามวันที่/ตามสมาชิก/เจาะจงสมาชิก, 3.รายงานสรุปการเบิกเงินล่วงหน้าตามช่วงวันที่/เจาะจงลูกค้า, 4.รายงานรายการขายประจำวันที่ แยกตามลูกค้า, 5.รายงานซื้อ-ขาย ตามช่วงวันที่, 6.รายงานการจ่ายชำระหนี้/หนี้ค้างชำระ

บันทึกการเบิกเงินล่วงหน้า-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex pro
ออกรายงานวิเคราะห์ข้อมูล-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex

โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex รองรับการใช้งานทั้งแบบ เครื่องเดียวและหลายเครื่องในวงเครื่อข่าย lan

โปรแกรมรองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียวและแลน

ใช้งานแบบเครื่องเดียว (Stand alone)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับกิจการที่รับซื้อน้ำยางพาราส่วนตัวขนาดเล็ก สามารถเพิ่มการใช้งานร่วมกันหลายเครื่องแบบเครือข่าย LAN ได้ถ้าท่านต้องการ

ใช้ร่วมกันหลายเครื่องในเครื่อข่าย (LAN)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องที่กำหนดเป็นเครื่อง Server (ควรเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพสูงสุด) ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับกิจการรับซื้อน้ำยางที่ต้องการใช้งานมากกว่า 1เครื่อง เมื่อบันทึกข้อมูลที่เครื่องใดก็ตามข้อมูลจะอัพเดตอัตโนใมัติทุกเครื่องที่อยู่ในวง LAN ทันที

ทดลองใช้ โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex ฟรีไม่จำกัดเวลาสามารถเพิ่มข้อมูลจริงแล้วนำไปใช้ต่อเมื่อลงทะเบียนจริงได้เลย

ดาวน์โหลดโปรแกรมรับซื้อน้ำยางพารา biglatex

เลือกเวอร์ชั่นของ โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex ที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณ

เลือก version โปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณ-1
ตารางเปรียบเทียบ version ในโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex
คุณสมบัติโปรแกรมรับซื้อน้ำยางพารา biglatex

คุณสมบัติ โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex

  1.สามารถบันทึกราคาน้ำยางประกาศของทางราชการเพื่อเป็นค่าเริ่มต้นในการรับซื้อแต่ละวันได้

  2.สามารถบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติของลูกค้าที่ส่งน้ำยางมาขายได้

 3.สามารถบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติของลูกค้าที่รับซื้อน้ำยางได้

  4.สามารถกำหนดประเภทยางที่มีการรับซื้อหรือขายได้หลายประเภทเช่น
       – รับซื้อน้ำยางสด
       – รับซื้อยางแผ่น
       – รับซื้อเศษยาง/ยางก้อนถ้วย

   5.มีระบบบันทึกการซื้อน้ำยางสด โดยระบุน้ำหนักรวมถัง,น้ำหนักถัง,%ยาง,บวกเพิ่ม(หากมี) ระบบจะคำนวณราคาสุทธิให้อัตโนมัติ แล้วพิมพ์ใบรับสินค้าให้สมาชิกได้เลย

   5.1 หากสมาชิกหนึ่งคนมีการขายน้ำยางมากกว่า 1 รอบต่อวันสามารถพิมพ์ใบสรุปการขายน้ำยาง/วัน (เอกสารปะหน้า)ได้

  6.ราคาเพิ่มลด คำนวณตามตารางเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  7.ปรับราคาเพิ่มพิเศษได้ เพื่อจูงใจลูกค้าที่ส่งน้ำยางมาขาย

  8.สามารถกำหนดการปัดเศษจำนวนเงินเวลารับซื้อได้

  9.มีระบบบันทึกการขายน้ำยางสดโดยระบุน้ำหนักรวมถัง,น้ำหนักถัง,%ยาง,บวกเพิ่ม(หากมี) ระบบจะคำนวณราคาสุทธิให้อัตโนมัติ (ขายแบบเงินสด)

  10.มีระบบบันทึกการเบิกเงินล่วงหน้าของสมาชิกโดยแสดงยอดเงินสะสมที่เบิกในหน้าข้อมูลสมาชิก

  11.มีระบบจ่ายชำระหนี้โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้(ถ้าคุณไม่ได้จ่ายค่าน้ำยางในทันทีอาจตัดจ่ายทุกวันที่ 15 เป็นต้น) โดยสามารถเลือกสมาชิกและเลือกเฉพาะบางบิลรับซื้อหรือจะเลือกบิลทั้งหมดเพื่อตัดจ่ายในรอบนั้นได้

  12.สามารถหักหนี้การเบิกเงินล่วงหน้าโดยสามารถระบุจำนวนเงินที่หักได้

  13.สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

  14.มีระบบรายงานการรับซื้อ,การชำระหนี้และการเบิกเงินล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และ การตัดสินใจต่างๆ

        – ซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามเลขที่
        – ซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก
        – ซื้อสินค้าประจำวันเจาะจงสมาชิก
        – สรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามวันที่
        – สรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก
        – สรุปซื้อสินค้าประจำวันเจาะจงสมาชิก
        – สรุปการเบิกเงินล่วงหน้าตามช่วงวันที่
        – การเบิกเงินล่วงหน้าเจาะจงลูกค้าตามช่วงวันที่
        – การจ่ายชำระหนี้
        – หนี้ค้างชำระ
        – รายการขายประจำวันที่ แยกตามลูกค้า
        – สรุปขายประจำช่วงวันที่
        – รายงานซื้อ-ขาย ตามช่วงวันที่

ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง
ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อยใน โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex

คำถามที่พบบ่อยเรื่องโปรแกรม

จะเริ่มใช้งานโปรแกรมรับซื้อน้ำยางพารา BigLatex ได้อย่างไร?

1.Download และติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล firebird

2.ดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมรับซื้อน้ำยางพารา BigLatex

3.เริ่มใช้งานได้เลยโดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจาก vedio /คู่มือ

ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ด้วยตนเองหรือแจ้งทางทีมงานบริการฟรี แล้วเริ่มต้นใช้งานระบบดังนี้

How to Records Data (วิธีการการบันทึกข้อมูลของโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex)

  1.ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลหลักได้แก่ ข้อมูลกิจการ, พนักงาน(ชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน),ข้อมูลสมาชิก,ข้อมูลผู้ซื้อ,รายละเอียดสินค้า,กำหนดราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ (หากมี) ฯลฯ

  2.ตั้งราคาประกาศประจำวันโดยเข้าไปที่ งานประจำวัน->ราคาประกาศ โดยสามารถค้นหาราคาประกาศมาแก้ไขได้

  3.ทำการบันทึกซื้อสินค้าเข้าโดยสามารถเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการรับซื้อก่อนเข้าฟอร์มซื้อสินค้าได้(น้ำยาง/ยางแผ่น/เศษยาง) โดยเข้าไปที่เมนู งานประจำวัน-> ซื้อสินค้า เมื่อเข้าฟอร์มเลือกสมาชิก ใส่น้ำหนักรวมถัง,น้ำหนักถัง,%ยาง,บวกเพิ่ม(หากมี) ระบบจะคำนวณราคาสุทธิให้อัตโนมัติ แล้วพิมพ์ใบรับสินค้าให้สมาชิกได้เลย

  4.ทำการบันทึกขายสินค้าออกโดยสามารถเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการขายก่อนเข้าฟอร์มขายสินค้าได้ (น้ำยาง/ยางแผ่น/เศษยาง) โดยเข้าไปที่เมนู งานประจำวัน-> ขายสินค้า เมื่อเข้าฟอร์มเลือกสมาชิก ใส่เลขทะเบียนรถที่บรรทุกสินค้าไป,น้ำหนักสด,%ยาง,ราคา ระบบจะคำนวณราคาสุทธิให้อัตโนมัติ แล้วพิมพ์ใบขายสินค้าให้ผู้ซื้อได้เลย

  5.จ่ายชำระหนี้ให้สมาชิกเมื่อครบกำหนด โดยเข้าไปที่เมนู งานประจำวัน->จ่ายชำระหนี้ กดเพิ่ม ระบุสมาชิก แล้วเลือกบิลซื้อสินค้าที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ได้เลย(เลือกทุกบิล/บางบิลก็ได้) เลือกได้ว่าจ่ายเงินรูปแบบไหน (เงินสด/เช็ค) เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้วสามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่ายให้สมาชิกได้เลย

  6.ถ้าสมาชิกยืมเงินล่วงหน้าสามารถบันทึกการยืมเงินแล้วดูรายงานได้ เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าน้ำยางสามารถหักหนี้การเบิกเงินล่วงหน้าโดยสามารถระบุจำนวนเงินที่หักได้

  7.ดูรายงานที่เกี่ยวข้อง
– ซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามเลขที่
– ซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก

– ซื้อสินค้าประจำวันเจาะจงสมาชิก
– สรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามวันที่
– สรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก
– สรุปซื้อสินค้าประจำวันเจาะจงสมาชิก
– สรุปการเบิกเงินล่วงหน้าตามช่วงวันที่
– การเบิกเงินล่วงหน้าเจาะจงลูกค้าตามช่วงวันที่
– การจ่ายชำระหนี้
– หนี้ค้างชำระ
– รายการขายประจำวันที่ แยกตามลูกค้า
– สรุปขายประจำช่วงวันที่
– รายงานซื้อ-ขาย ตามช่วงวันที่

โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex ชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เมื่อต้องการใช้งานจริงข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

โปรแกรมชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

– ไม่จำกัดเวลาในการทดลองใช้งาน ฟังก์ชั่นในการทดลองเหมือนชุดใช้งานจริงเพื่อให้ท่านสามารถทดลองได้อย่างเต็มที่ แต่จำกัดจำนวนเอกสารที่ทดลองใช้งานได้ 100 เอกสาร (ดังนั้นหากท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองแต่ยังไม่มีเวลาว่าง โปรแกรมก็จะยังไม่หมดเวลาทดลองจนกว่าท่านจะใช้งานครบ 100 เอกสาร )


หากหมดชุดทดลองแต่ต้องการลงทะเบียนใช้งานต่อข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

– ข้อมูลก่อนหน้านี้จะยังอยู่ เนื่องจากข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อแล้วให้ทาง qsofttech รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาบริการลงทะเบียนชุดใช้งานจริงและ ตั้งค่าแบบฟอร์มตามที่ต้องการ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ต่างๆ แล้วใช้งานต่อได้เลยทันที

สเปคคอมพิวเตอร์ที่แนะนำในการใช้งานโปรแกรม?

แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ Core i3 Ram 4GB ขึ้นไป รองรับ windows xp, 7, 8,10

โปรแกรมทัวร์ รองรับเครื่องพิมพ์หลายรูปแบบ
ทุกรุ่นที่เป็น port usb ซึ่งท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านที่ท่านสะดวก เผื่อกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาท่านจะได้ติดต่อซ่อมเคลมได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
(qsofttech สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์รุ่นที่ใช้งานดีให้ได้ สอบถามได้ทุกช่องทาง)

 

วิธีสั่งซื้อโปรแกรม?

1.ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทร : 099-3694654
Line id : pangeline
Email: qsofttechcenter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter

2.ชำระเงินผ่านทางการโอน

3.แจ้งการโอนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วให้ทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง ลงทะเบียนได้ทันที

ปุ่มวิธีใช้งาน

ตัวอย่างหน้าจอ โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมรับซื้อน้ำยางพารา biglatex