Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมบริหารงานทัวร์ เปิดบริษัททัวร์ TouristAgent

             โปรแกรมบริหารงานทัวร์ TouristAgent เหมาะสำหรับผู้เปิดบริษัททัวร์-ธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว ที่เป็นผู้จัดทัวร์เองหรือเป็นเอเย่นต์ที่รับทัวร์จากผู้จัดทัวร์มาจำหน่ายต่อก็สามารถใช้งานได้ รองรับสินค้าได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทัวร์ท่องเที่ยว,โรงแรม,บริการรับ-ส่ง,เที่ยวบิน,สินค้าอื่นๆ (เพิ่มเองได้ไม่จำกัด) บริหารการจองทัวร์ทั้งจากลูกค้า walk in หรือจากเอเย่นต์ ตั้งระดับราคาสินค้าได้ เมื่อได้รับการจองแล้วสามารถดึงรายการมาบริหารการจัดเรือ จัดคนขับเรือ จัดรถรับ-ส่งแขก จัดคนขับรถ จัดไกด์นำเที่ยวและพิมพ์ใบสั่งงานให้แต่ละฝ่ายทำให้ทำงานได้ตรงเวลา พร้อมสร้างตารางกิจกรรมโปรแกรมเที่ยว itinerary เพื่อพิมพ์ให้กับลูกค้าได้  มีระบบการเงิน บริหารลูกหนี้เอเย่นต์และเจ้าหนี้ (ผู้จัดทัวร์)ให้ไม่ตกหล่น แจ้งเตือนออกใบวางบิลเมื่อถึงกำหนดชำระและเอกสารการเงินครบครัน ใบเสนอราคา ใบจอง ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบมัดจำ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ฯลฯ พร้อมแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เอเย่นต์  บันทึกต้นทุนทัวร์-ค่าใช้จ่าย (เพิ่มประเภทต้นทุน/ค่าใช้จ่ายได้เอง) ที่สำคัญออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆครบครันเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจได้ตามช่วงวันที่ที่ต้องการ       

ท่านสามารถทำงานได้รวดเร็ว ค้นหาและ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ และยังลดค่าใช้จ่ายในการเสียเวลา และสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ดู-แก้ไข-พิมพ์ได้ทุกหัวข้อเมนูเพื่อป้องกันการทุจริตและแบ่งฝ่ายจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ระบบทัวร์ท่องเที่ยว Tourist Agent มีความถูกต้องแม่นยำสูง สร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจทัวร์ของท่านด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว มีบริษัทนำเที่ยวชั้นนำใช้งานอยู่มากมาย
อ่านฟังก์ชั่นระบบทัวร์เพิ่มเติม

โปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist ช่วยธุรกิจรับจัดทัวร์ได้อย่างไร

โปรแกรมบริหารงานทัวร์ Tourist Agent ดีอย่างไร?

ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน
ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง

โปรแกรมบริหารงานทัวร์ Tourist Agent ใช้งานง่าย ช่วยจัดรถ จัดคนขับรถง่าย และจัดเรือ จัดคนขับเรือง่าย บันทึกการจองทัวร์ ออกใบวางบิล รับเงินง่าย จัดไกด์นำทัวร์ง่าย

โปรแกรมธุรกิจท่องเที่ยว บันทึกการจองทัวร์ และแก้ไขข้อมูลได้ง่ายมาก ทำให้คุณทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง อย่างมืออาชีพ และเรียกดูข้อมูลทัวร์ เอเย่นต์ทัวร์ ราคา ได้รวดเร็วเมื่อต้องบันทึกการจอง อีกทั้งเพิ่มข้อมูลเอเย่นต์ทัวร์ โรงแรม เที่ยวบิน รถ เรือ ไกด์ คนขับ ได้ไม่จำกัด และดูสรุปข้อมูลภาพรวมการจองได้ง่าย ทำให้สามารถจัดงานให้ฝ่ายต่างๆ และเตรียมใบสั่งงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

สรุปยอดทัวร์จัดเรือ-คนขับ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist

ผู้ เปิดบริษัททัวร์ สรุปยอดทัวร์ประเภทต่างๆเพื่อจัดเรือ-คนขับ ทำให้คุณบริหารจัดการงาน(เรือ) ในแต่ละวันได้รวดเร็ว พร้อมบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อคำนวณยอดสรุป

พิมพ์ใบสั่งงานคนขับ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist

โปรแกรมธุรกิจทัวร์ จัดรถรับ-ส่งลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากระบบสรุปยอดรับ-ส่งลูกค้าในแต่ละวันให้แล้ว (พร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้คนขับรถได้เลย)

จัดไกด์นำเที่ยวแต่ละทัวร์-ฟังก์ชั่นโปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist

การเปิดบริษัททัวร์ ควรมีระบบจัดการข้อมูลซึ่ง โปรแกรมทัวร์ tourist agent จัดไกด์นำเที่ยวแต่ละทัวร์ได้ง่าย เนื่องจากระบบสรุปยอดจองทัวร์ที่ต้องการไกด์นำเที่ยวแต่ละวันไว้แล้ว (พร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้ไกด์นำเที่ยวได้เลย)

แบ่งเปอร์เซ็นต์ทัวร์ให้แต่ละเอเย่นต์-ฟังก์ชั่นโปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist

ถ้าท่าน ทำบริษัททัวร์ ระบบทัวร์ท่องเที่ยวนี้ช่วยแบ่งเปอร์เซ็นต์ทัวร์ให้แต่ละเอเย่นต์ตามระดับราคาที่ไม่เท่ากันได้ พร้อมออกใบวางบิลเมื่อถึงกำหนดชำระ ทำให้ไม่พลาดการเก็บเงิน สามารถรับเงินได้ทั้งแบบเงินสด, เงินโอน, เช็ค คิดภาษีรูปแบบรวม vat/แยก vat ได้
พิมพ์เอกสารใบวางบิลได้อย่างถูกต้องสวยงาม

รับฝากขายทัวร์-ฟังก์ชั่นโปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist

โปรแกรมบริหารทัวร์ tourist agent สามารถรับฝากขายทัวร์เป็นเอเย่นให้บริษัททัวร์อื่นได้ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้งานระบบ แบ่งงานให้พนักงานแต่ละฝ่าย ป้องกันการทุจริต ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล (เพิ่มผู้ใช้งานระบบได้ไม่จำกัด)

ฟังชั่นระบบทัวร์7-touristagent

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว นี้มีระบบการเงินครบถ้วน พร้อมแบบฟอร์มเอกสารบัญชีที่สวยงาม ทั้ง ใบรับมัดจำ,ใบเพิ่มหนี้,ใบลดหนี้,ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ผ่านเช็ครับ

มีระบบการเงินบัญชี-ฟังก์ชั่นโปรแกรมบริษัททัวร์ the tourist

ระบบบริหารงานทัวร์ tourist agent ยังสามารถออกรายงานได้หลายด้าน เพื่อให้คุณใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อยอด รายงานการจองทัวร์เรียงตามเอเย่นต์และวันที่,รายงานจัดเรือ สรุปกำไรขาดทุน เรียงตามวันที่,รายงานจัดไกด์เรียงตามวันที่,รายงานจัดรถรับ-ส่งลูกค้าเรียงตามวันที่,รายงานสำหรับแผนกบัญชี การจ่ายเปอร์เซ็นต์ค่าน้ำ การเงิน การวางบิล รับเงิน ,รายงานสรุปยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้ตามช่วงวันที่ ยอดค้างชำระ รับเงินเช็ครับ

ฟังชั่นระบบทัวร์9-touristagent

โปรแกรมบริหารงานทัวร์ tourist agent รองรับการใช้งานทั้งแบบ เครื่องเดียวและหลายเครื่องในวงเครื่อข่าย lan

โปรแกรมรองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียวและแลน

ใช้งานแบบเครื่องเดียว (Stand alone)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับร้านธุรกิจทัวร์ขนาดเล็กที่มีลูกค้าไม่มากจึงใช้งานเครื่องเดียว สามารถเพิ่มการใช้งานร่วมกันหลายเครื่องแบบเครือข่าย LAN ได้ถ้าท่านต้องการ

ใช้ร่วมกันหลายเครื่องในเครื่อข่าย (LAN)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องที่กำหนดเป็นเครื่อง Server (ควรเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพสูงสุด) ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้เหมาะกับธุรกิจทัวร์ขนาดใหญ่ที่มีลูกค้ามากต้องการใช้มากกว่า 1 เครื่อง เมื่อบันทึกข้อมูลที่เครื่องใดก็ตามข้อมูลจะอัพเดตอัตโนใมัติทุกเครื่องที่อยู่ในวง LAN ทันที

ทดลองใช้ โปรแกรมบริหารงานทัวร์ ฟรีไม่จำกัดเวลาสามารถเพิ่มข้อมูลจริงแล้วนำไปใช้ต่อเมื่อลงทะเบียนจริงได้เลย

banner ทดลองใช้ระบบทัวร์ TouristAgent
คุณสมบัติระบบทัวร์ touristagent-banner

คุณสมบัติโปรแกรมบริหารงานทัวร์มีอะไรบ้าง

    1.สามารถเพิ่มข้อมูลกิจการ โลโก้ เพื่อใช้ในการออกเอกสารและกำหนดรูปแบบการคิดภาษีได้ Vat / No Vat

    2.สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้แต่ละผู้ใช้ได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล แก้ไขหรือ ลบเพื่อป้องกันการทุจริตและแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายและเพิ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

    3.เพิ่มประเทศ-สัญชาติได้ไม่จำกัดเพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามาจากที่ไหนเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาธุรกิจต่อไป

    4.สามารถรับเงินได้หลายรูปแบบ เช็ค บัตรเครดิต เงินโอน อื่นๆ พร้อมเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนเพื่อรับเงินสกุลอื่นได้ไม่จำกัด

    5.สามารถกำหนดรอบราคาช่วง High Season หรือ Low Season โดยกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการให้กับทัวร์และสินค้าอื่นๆได้

    6.เพิ่มข้อมูลประเภทรถ ข้อมูลรถ จุดรับ-ส่ง เส้นทางเดินรถได้ไม่จำกัดเพื่อใช้ในการจองรับ-ส่งบริการลูกค้า Tranfer

    7.เพิ่มข้อมูลเรือ กัปตันประจำเรือ ความจุผู้โดยสาร และข้อมูลต้นทุนต่างๆเพื่อใช้ในการประมาณการต้นทุนเรือ เพื่อใช้ในการจองทัวร์ที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ

    8.รองรับการจองโรงแรมโดยท่านสามารถเพื่มข้อมูลประเภทห้องและโรงแรมได้ไม่จำกัด โดยสามารถดึงราคาตามสัญญารายปีหรือราคาตามประเภทห้องพักได้

    9.รองรับการจองเที่ยวบินโดยท่านสามารถเพื่มข้อมูลสายการบินและเที่ยวบินได้ไม่จำกัด โดยสามารถดึงราคาขาย-ต้นทุน ของราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น และราคาวันหยุดได้เนื่องจากราคาอาจแตกต่างกัน

    10.เพิ่มข้อมูลประเภททัวร์และแพ็กเกจทัวร์ได้ไม่จำกัดโดยสามารถกำหนดราคาขาย ราคาต้นทุนของ ผู้ใหญ่ เด็ก รวมทั้ง % ที่ให้กับเอเย่นต์ที่ส่งลูกค้ามาได้ คิดภาษีหรือไม่

    11.สามารถกำหนดรายการย่อยในแพ็กเกจทัวร์ได้ไม่จำกัดว่าประกอบไปด้วยทัวร์อะไรบ้าง

    12.เพิ่มข้อมูลสินค้าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องได้เช่นบุฟเฟ่ต์ร้านอาหาร เล่นเครื่องเล่น อื่นๆ

    13.เพิ่มรหัสค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้วดูรายงานตามช่วงวันที่ได้

    14.เพิ่มธนาคารและบัญชีธนาคารได้ไม่จำกัดเพื่อใช้ในการบันทึกรับ-จ่ายได้

    15.เพิ่มข้อมูลเขตการขายและเอเย่นต์ได้ไม่จำกัดโดยกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญได้ ระดับราคาสินค้า,รูปแบบการรับเงิน เงิดสด/เงินเชื่อ,ต้องออกใบกำกับภาษีไหม,ให้ % หรือไม่

    16.เพิ่มข้อมูล Tour Operator(เจ้าของทัวร์) ได้ไม่จำกัดโดยกำหนดข้อมูลสินค้าของแต่ละ Tour Operator และราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ราคาต้นทุน commission หรือราคาทัวร์ตามช่วง High/Low Seasonได้

    17.เพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ไม่จำกัดโดยกำหนดข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ รูปประจำตัว พาสปอร์ต ฯลฯ

    18.เพิ่มข้อมูลรถนอก-เรือนอกได้ไม่จำกัดในกรณีที่พาหนะที่ใช้บริการของท่านไม่พอโดยสามารถกำหนดราคาขาย-ต้นทุนแต่ละเส้นทางโดยแยกราคาผู้ใหญ่และราคาเด็กได้

    19.เพิ่มข้อมูลพนักงานขายแต่ละเอเย่นต์ได้ไม่จำกัดเพื่อใช้เพิ่มในข้อมูลการจองทัวร์

    20.สามารถเพิ่มข้อมูล คนขับรถ ไกด์ กัปตันเรือ ผู้ช่วยกัปตัน ได้ไม่จำกัดเพื่อใช้ในการจัดงานทัวร์ต่างๆ

    21.บันทึกใบเสนอราคาแสดงรายการได้ทุกประเภท ทัวร์ โรงแรม เที่ยวบิน รับ-ส่ง อื่นๆ โดยดึงราคาสำหรับเอเย่นต์และพิมพ์ใบเสนอราคาได้โดยสามารถสร้างใบเสนอราคาได้ถึง 3 รูปแบบ

    22.เพิ่มการจองสินค้าต่างๆ ทัวร์ รับ-ส่ง โรงแรม เที่ยวบิน สินค้าอื่นๆ ได้ในแบบฟอร์มเดียว พร้อมพิมพ์ใบจองได้อย่างสวยงาม

    23.สามารถดูสรุปการจองแยกตามเงื่อนไขต่างๆตามช่วงวันที่ที่ต้องการและออกรายงานได้ทำให้วางแผนจัดงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย

– สรุปตามประเภทสินค้า
– สรุปตามทัวร์
– สรุปตามโรงแรม
– สรุปตามรับ-ส่ง Tranfer
– สรุปตามเที่ยวบิน
– สรุปตามสินค้าอื่นๆ
– สรุปแยกตามเซลล์
– สรุปแยกตาม Agents
– สรุปตามผู้จำหน่าย

    24.สามารถพิมพ์ตารางเที่ยว itinerary โดยระบุรายการเที่ยวรายละเอียดและเวลาให้กับลูกทัวร์ได้อย่างสวยงาม โดยออกแบบฟอร์มได้ถึง 2 รูปแบบ

    25.มีระบบจัดเรือ กัปตันเรือ ลูกเรือสำหรับรับงานทัวร์ที่ต้องใช้เรือโดยสามารถบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบที่วิ่งเรือได้โดยการจัดงานให้กัปตันสามารถดูยอดรวมงานตามวัน สัปดาห์ เดือนเพื่อให้เฉลี่ยงานให้แต่ละคนได้เท่าๆกัน พร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้กัปตันและลูกเรือได้ก่อนเวลาเริ่มงานเพื่อเตรียมพร้อม

    26.มีระบบจัดรถ คนขับรถ สำหรับรับงานรับ-ส่ง โดยสามารถบันทึก เส้นทาง ข้อมูลรถ ค่าเช่ารถ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าคนขับ ในแต่ละรอบที่วิ่งรถได้โดยการจัดงานให้คนขับสามารถดูยอดรวมงานตามวัน สัปดาห์ เดือนเพื่อให้เฉลี่ยงานให้แต่ละคนได้เท่าๆกัน พร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้คนขับได้ก่อนเวลาเริ่มงานเพื่อเตรียมพร้อม

    27.มีระบบจัดไกด์สำหรับการจองที่ต้องการไกด์นำเที่ยว โดยสามารถระบุค่าไกด์ในแต่ละวันได้ โดยการจัดงานให้ไกด์สามารถดูยอดรวมงานตามวัน สัปดาห์ เดือนเพื่อให้เฉลี่ยงานให้แต่ละคนได้เท่าๆกันพร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้ไกด์ได้ก่อนเวลาเริ่มงานเพื่อเตรียมพร้อม

    28.มีระบบลูกหนี้จัดการการเงินและออกเอกสารต่างๆได้อย่างครบถ้วน

-รับเงินมัดจำ
-เพิ่มหนี้
-ลดหนี้
-แจ้งหนี้
-ใบปะหน้าแจ้งหนี้
-รับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
-ผ่านเช็ครับ

    29.มีระบบเจ้าหนี้จัดการการเงินและออกเอกสารต่างๆได้อย่างครบถ้วน

-จ่ายเงินมัดจำ
-เพิ่มหนี้
-ลดหนี้
-รับแจ้งหนี้
-จ่ายชำระเงิน
-ผ่านเช็คจ่าย
-รับเงินคอมมิชชั่น

    30.มีระบบแจ้งเตือนลูหนี้ครบกำหนดชำระ และเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระเพื่อให้ท่านไม่พลาดเรื่องวางบิลและชำระเงิน

    31.ออกรายงานได้หลากหลายกรณีเพื่อใช้วิเคราะห์บริหารกิจการทัวร์ของท่าน

           31.1 การจอง

                 – การจองทัวร์เรียงตามวันที่
                 – การจองทัวร์เรียงตามทัวร์และวันที่-รวมทุกทัวร์
                 – การจองทัวร์เรียงตามทัวร์และวันที่-แยกทัวร์ละหน้า
                 – การจองทัวร์เรียงตามเอเย่นต์และวันที่
                 – สรุปการจองแยกตามพนักงานขาย
                 – ยกเลิกการจอง (No Show)
                 – ยกเลิกการจอง (Cancel)
                 – เลื่อนการจอง (Postpone)
                 – จัดเรือแยกตามวันที่
                 – จัดเรือ-สรุปกำไรขาดทุน
                 – จัดไกด์สรุปตามวันที่
                 – จัดไกด์-รายละเอียดแยกตามวันที่
                 – จัดรถรับแขกสรุปตามวันที่
                 – จัดรถรับแขก-รายละเอียดตามวันที่

          31.2 รายได้

                 – รายได้แยกตามสัญชาติ
                 – รายได้แยกตามเอเย่นต์
                 – รายได้ฝากขายประจำวัน
                 – สรุปรายได้ฝากขาย
                 – รายได้แยกตามทัวร์เรียงตามทัวร์และสัญชาติ
                 – รายได้แยกตามทัวร์เรียงตามทัวร์และเอเย่นต์
                 – รายได้การจองทัวร์แสดงจำนวนเงิน-เรียงตามวันทำทัวร์
                 – รายได้การจองทัวร์แสดงจำนวนเงิน-เรียงตามทัวร์และวันทำทัวร์
                 – รายได้การจองทัวร์แสดงจำนวนเงิน-เรียงตามเอเย่นต์และวันทำทัวร์

          31.3 สำหรับแผนกบัญชี

                 – การจองทัวร์
                 – การจ่ายค่าน้ำ
                 – รับเงินสดประจำวันเรียงตามวันที่
                 – รับเงินสดประจำวันแยกตามทัวร์
                 – ทัวร์Inspection

          31.4 การเงิน (ลูกหนี้)

                 – การจองที่ยังไม่ได้วางบิล-ทุกเอเย่นต์
                 – การจองที่ยังไม่ได้วางบิล-เจาะจงเอเย่นต์
                 – การจองที่วางบิลแล้ว
                 – ตรวจสอบการจอง
                 – วางบิลตามวันที่
                 – วางบิลแยกตามเอเย่นต์
                 – วางบิลที่ยังไม่ได้รับเงิน-สิ้นสุดวันที่
                 – วางบิลที่ยังไม่ได้รับเงิน-ตามช่วงวันที่
                 – วางบิลแยกตามวันที่
                 – วางบิลแยกตามทัวร์
                 – รับเงินตามวันที่
                 – รับเงินตามวันที่-ทุกเอเย่นต์
                 – รับเงินตามวันที่-เจาะจงเอเย่นต์
                 – เช็ครับยังไม่ผ่านบัญชี
                 – เช็ครับผ่านบัญชีแล้ว
                 – สรุปยอดลูกหนี้
                 – สรุปยอดลูกหนี้-ตามช่วงวันที่

          31.5 การเงิน (เจ้าหนี้)

                 – รายการจองยังไม่ชำระหนี้ตามช่วงวันที่ แยกตามผู้จำหน่าย
                 – รายการจองยังไม่ชำระหนี้ตามช่วงวันที่ เจาะจงผู้จำหน่าย
                 – จ่ายชำระเงินตามวันที่
                 – จ่ายชำระเงินตามวันที่-เจาะจงเจ้าหนี้
                 – สรุปยอดเจ้าหนี้
                 – สรุปยอดเจ้าหนี้-แยกตามช่วงวันที่

เลือก version โปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณ-1

เลือกเวอร์ชั่นของโปรแกรมบริหารงานทัวร์ tourist agentที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณ

เปรียบเทียบเวอร์ชั่นระบบทัวร์ tourist agent
ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน
ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง
คำถามที่พบบ่อยเรื่องโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อยใน โปรแกรมบริหารงานทัวร์ tourist agent

จะเริ่มใช้งานโปรแกรมบริหารงานทัวร์ Tourist Agent ได้อย่างไร?

1.Download และติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล firebird

2.ดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมบริหารทัวร์ Tourist Agent

3.เริ่มใช้งานได้เลยโดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจาก vedio /คู่มือ

ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ด้วยตนเองหรือแจ้งทางทีมงานรีโมทบริการติดตั้งฟรีแล้วเริ่มต้นใช้งานระบบได้ดังนี้

How to Records Data (วิธีการการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารงานทัวร์ Tourist Agent)

1.ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลพื้นฐานอาทิ ข้อมูลกิจการ ข้อมูลรถ เรือ โรงแรม คนขับรถ คนขับเรือ ไกด์ ข้อมูลทัวร์ เจ้าหนี้ ลูกหนี้เอเย่นต์ พนักงานขาย ผู้ใช้งาน ฯลฯ

2.กำหนดระดับราคาให้แต่ละเอเย่นต์ทัวร์ 

3.บันทึกการจองทัวร์สามารถรับจองทัวร์ได้ทั้งแบบที่ท่านเป็นเจ้าของทัวร์ และจองทัวร์ที่เจ้าอื่นเป็นผู้จัด พิมพ์ใบจองทัวร์ตามเงื่อนไขที่ต้องการเพื่อเตรียมจัดงาน

4.จัดเรือ จัดรถ จัดไกด์ พิมพ์ใบสั่งงานใหเพนักงานแต่ละฝ่าย พร้อมรายงาน

5.เมื่อถึงเวลาที่จะวางบิล เปิดใบวางบิลเลือกเอเย่นต์ที่ต้องการ และรับชำระเงิน-จ่ายชำระเงิน เมื่อถึงกำหนดครบชำระและดูรายงานตามที่ต้องการ และส่งเอกสารต่างๆให้สำนักงานบัญชี

โปรแกรมชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เมื่อต้องการใช้งานจริงข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

โปรแกรมบริหารงานทัวร์ tourist agent ชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

– ไม่จำกัดเวลาในการทดลองใช้งาน ฟังก์ชั่นในการทดลองเหมือนชุดใช้งานจริงเพื่อให้ท่านสามารถทดลองได้อย่างเต็มที่ แต่จำกัดจำนวนเอกสารที่ทดลองใช้งานได้ 100 เอกสาร (ดังนั้นหากท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองแต่ยังไม่มีเวลาว่าง โปรแกรมก็จะยังไม่หมดเวลาทดลองจนกว่าท่านจะใช้งานครบ 100 เอกสาร )


หากหมดชุดทดลองแต่ต้องการลงทะเบียนใช้งานต่อข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

– ข้อมูลก่อนหน้านี้จะยังอยู่ เนื่องจากข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อแล้วให้ทาง qsofttech รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาบริการลงทะเบียนชุดใช้งานจริงและ ตั้งค่าแบบฟอร์มตามที่ต้องการ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ต่างๆ แล้วใช้งานต่อได้เลยทันที

สเปคคอมพิวเตอร์ที่แนะนำในการใช้งานโปรแกรมบริหารงานทัวร์ tourist agent?

แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ Core i3 Ram 4GB ขึ้นไป รองรับ windows xp, 7, 8,10
โปรแกรมทัวร์ รองรับเครื่องพิมพ์หลายรูปแบบทุกรุ่นที่เป็น port usb ซึ่งท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านที่ท่านสะดวก เผื่อกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาท่านจะได้ติดต่อซ่อมเคลมได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
(qsofttech สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์รุ่นที่ใช้งานดีให้ได้ สอบถามได้ทุกช่องทาง)

 

วิธีสั่งซื้อโปรแกรม?

1.ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทร : 099-3694654
Line id : pangeline
Email: qsofttechcenter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter


2.ชำระเงินผ่านทางการโอน

3.แจ้งการโอนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วให้ทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง ลงทะเบียนได้ทันที

ปุ่มวิธีใช้งาน
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมระบบทัวร์-touristagent

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบริหารงานทัวร์ tourist agent