add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมคลินิกแล็บ ระบบคลินิกแล็บ cliniclab > วิธีการใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ The ClinicLab
วิธีการใช้งาน โปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

วิธีใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

1.ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ The Cliniclab ท่านจะต้องล้างข้อมูลทดลองเพื่อเริ่มระบบใหม่ก่อน (บางท่านอาจไม่ล้างหากรายการตรวจตัวอย่างตรงกับที่ท่านต้องการ)

2.ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูลเริ่มต้นต่างๆให้เรียบร้อยก่อน ดังนี้

– ข้อมูลกิจการ
– อาชีพ
– ข้อมูลผู้ใช้งาน
– ข้อตำแหน่ง
– หมวดการตรวจ
– รายการแล็บ
– ชุดโปรแกรมการตรวจ
– คลินิกที่ส่งตรวจ,ราคาค่าตรวจ
– คำแนะนำ

3.1 วิธีเพิ่มหมวดการตรวจ

3.2 วิธีเพิ่มรายการตรวจและชุดโปรแกรมการตรวจแล็บ

4.การบันทึกประวัติคนไข้และรับเข้าคิวตรวจ

5.การสั่งตรวจแล็บ

6.การบันทึกผลแล็บรายบุคคลและพิมพ์ผลแล็บ

7.การเพิ่มประวัติคนไข้และสั่งตรวจแบบกลุ่มทั้งองค์กร

8.การบันทึกผลตรวจแล็บแบบกลุ่ม(ทั้งคลินิก/ฟาร์มที่ส่งตรวจ)

9.การรับชำระเงินสด

10.วิธีทำใบแจ้งหนี้และรับชำระเงิน

11.วิธีดูประวัติการตรวจ

12.วิธีการจัดเรียงข้อมูลและสำรองข้อมูล

13.วิธีการย้ายเครื่องหรือกรณีลงระบบ windows ใหม่

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^