add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > ดาวน์โหลดโปรแกรมคลินิกแล็บ cliniclab

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลินิกแล็บ Cliniclab

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมคลินิกแล็บ the cliniclab ใช้บันทึกผลแล็บสำหรับห้องแล็บเอกชน หรือ ห้องแล็บในโรงพยาบาล สามารถใช้งานเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องโดยเชื่อมต่อด้วยระบบ (LAN)

1. ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน โดยเลือกดาวน์โหลดและติดตั้งให้ตรงกับ System type ของระบบปฏิบัติการ OS Windows ที่ท่านใช้งาน 

+ สำหรับ Windows 32 Bit :Download Firebird Database Server 2.5.8 Win32bit

+ สำหรับ Windows 64 Bit :Download Firebird Database Server 2.5.8 Win64bit

หมายเหตุ :
– Windows XP system type เป็น 32 bit
– Windows อื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบ system type ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยคลิ๊กขวาที่ My computer > เลือก Properties > ดูที่ System Type ดังรูป

2. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมคลินิกแล็บ The ClinicLab (เลือก 1 version)

หากติดปัญหาในการติดตั้ง หรือต้องการให้ทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อไปติดตั้งโปรแกรมทดลองให้ใช้งานได้ (ไม่คิดค่าบริการ)
ติดต่อเราได้ที่ 099-3694654,085-5496395
Line Id : pangeline