add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรโมชั่นสินค้าคละ

หากท่านมีการทำโปรโมชั่นสินค้าคละสินค้าในร้านค้าของท่านเพื่อกระตุ้นยอดขายเช่นไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า A หรือ B หรือ C ครบ 3 ชิ้น ปกติจะราคา 105 บาท แต่ลดให้เหลือ 100 บาท หรือกรณีสินค้าคละแบบอื่นๆ สามารถมากำหนดค่าได้ในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart หรือ และโปรแกรมร้านขายยา ranyadeeได้ 

กำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละ
ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart

เลือกกลุ่มสินค้า แล้วกดปุ่มสินค้าเพื่อเพิ่มโปรโมชั่นสินค้าคละ ดังรูป

เลือกกลุ่มสินค้า

ไปที่เมนู โปรโมชั่น->ส่วนลด และคลิ๊กที่แถบส่วนลด กดปุ่มเพิ่ม แล้วระบุข้อมูลดังนี้
-ลำดับ (ตั้งเป็นตัวเลขห้ามซ้ำกับลำดับโปรโมชั่นที่มีอยู่แล้ว)
-ชื่อโปรโมชั่น (ตั้งชื่อให้สื่อความหมายของโปรโมชั่น)
-ราคาคละ (ราคาขายเมื่อลูกค้าซื้อครบจำนวนที่กำหนด)
-จำนวนคละ (จำนวนสินค้าที่เมื่อซื้อครบแล้วจะได้ส่วนลดโปรโมชั่นนี้)
เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึก

เข้าเมนูตั้งโปรโมชั่นสินค้าคละ
คลิ๊กแถบส่วนลด
กดเพิ่มโปรโมชั่นสินค้าคละ

ในตัวอย่างนี้จะสร้างโปรโมชั่นเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการครบ 3 ชิ้น จากราคาปกติจะลดเหลือ 100 บาท 

เพิ่มโปรโมชั่นสินค้าคละและบันทึก

หมายเหตุ: สามารถกำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละได้หลายแบบเท่าที่ต้องการเมื่อเพิ่มครบแล้วให้ออกจากฟอร์มเพื่อมากำหนดว่าสินค้าใดบ้างที่ร่วมโปรโมชั่นสินค้าคละนั้น

ออกจากฟอร์มกำหนดสินค้าคละ

ให้ค้นหาสินค้าที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นสินค้าคละนั้น ในตัวอย่างมีสินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น ซื้อครบ 3ชิ้น 100 บาท 3 รายการ
1.หมูแผ่นรสกระเทียม
2.หมูแผ่นรสลาบ
3.หมุแผ่นรสสไปซี่
หมายเหตุ :สามารถกำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละเดียวกันให้กับสินค้ากี่ตัวก็ได้

ค้นหาสินค้า
เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ
สินค้าที่จะร่วมโปรโมชั่นสินค้าคละ

กดปุ่มแก้ไขด้านบน ไปที่ช่องสินค้าคละ เลือกชื่อโปรโมชั่นสินค้าคละที่ต้องการ ้รียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ทำแบบเดียวกันกับสินค้าทุกตัวที่ร่วมรายการสินค้าคละ

แก้ไขข้อมูลสินค้า
กำหนดโปรโมชั่นสินค้าคละให้สินค้าร่วมรายการ

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นคละครบตามจำนวนที่กำหนด

กดปุ่มขายสด-โปรแกรมสต๊อกdmart
เลือกคลังสินค้า-โปรแกรมคลังdmart

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นคละครบ 3 ชิ้น ระบบจะแสดงโปรโมชั่นพร้อมส่วนลดและคำนวณราคาสินค้ารวมที่หน้าจออัตโนมัติ

ตัวอย่างการซื้อสินค้าคละครบ3

ตัวอย่างการขายสินค้าเมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการโปรโมชั่นคละครบ 6 ชิ้น ระบบจะแสดงโปรโมชั่นพร้อมส่วนลดและคำนวณราคาสินค้ารวมที่หน้าจออัตโนมัติ

ซื้อสินค้าคละครบ6ชิ้น
ตัวอย่างใบเสร็จสินค้าคละ