Qsofttech โทร. 099-3694654, 085-5496395

add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมสหกรณ์รับซื้อยาง thailatexcoop

โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ThailatexCoop

          โปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง Thailatexcoop พัฒนาเพื่อบริหารสหกรณ์กองทุนสวนยางที่รับซื้อน้ำยางพารา ยางแผ่น ยางถ้วย ให้สามารถจัดการข้อมูลและทำงานได้อย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยสามารถบันทึกราคาประกาศ ข้อมูลสมาชิก การรับซื้อน้ำยางและคำนวณเปอร์เซ็นต์ยาง การขายน้ำยาง การยืมเงินล่วงหน้า ได้รวดเร็วและพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานได้อย่างสวยงาม ทั้งยังมีระบบลูกหนี้ สามารถตรวจสอบการยอดค้างค่าน้ำยาง และออกบิลจ่ายค่าน้ำยางโดยเลือกสมาชิกและบิลที่ต้องการชำระในแต่ละรอบได้ สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางต้องมีระบบเพิ่ม-ถอนหุ้น หักเงินเข้าหุ้น และระบบปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี นอกจากนี้ยังสามารถออกรายงานสรุปค่ารับซื้อสินค้าตามช่วงเวลาและการจ่ายชำระหนี้ หนี้ค้างชำระ การหักเงินเข้าหุ้น เพิ่ม-ถอนหุ้นตามวันที่ ปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี หรือรายงานที่สำคัญในการบริหาร โปรแกรมสหกรณ์รับซื้อยาง thailatexcoop สามารถแก้ไขรูปแบบเอกสารได้ สามารถดาวโหลดโปรแกรมทดลองใช้ฟรีเลย ฟังก์ชั่นโปรแกรมสหกรณ์รับซื้อยางเพิ่มเติม

ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน
ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง

ระบบสหกรณ์รับซื้อยาง ThaiLatexCoop ดีอย่างไร?

บันทึกราคาประกาศยางประจำวัน-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex
บันทึกรับซื้อน้ำยางและคำนวณน้ำหนัก-ฟังก์ชั่นโปรแกรมสหกรณ์ thailatexcoop
กำหนดรูปแบบใบรับสินค้าได้-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex
เพิ่มถอนหุ้นให้สมาชิก-ฟังก์ชั่นโปรแกรมสหกรณ์ thailatexcoop
หักเงินสมาชิกเข้าหุ้นจากยอดรับซื้อ-ฟังก์ชั่นโปรแกรมสหกรณ์ thailatexcoop
คำนวณปันผลเฉลี่ยคืนแต่ละปีให้สมาชิก-ฟังก์ชั่นโปรแกรมสหกรณ์ thailatexcoop
บริหารยอดค้างชำระค่าน้ำยาง-ฟังก์ชั่นโปรแกรมรับซื้อยาง biglatex
ออกรายงานได้หลายด้าน-ฟังก์ชั่นโปรแกรมสหกรณ์ thailatexcoop
โปรแกรมรองรับการใช้งานแบบเครื่องเดียวและแลน

ใช้งานแบบเครื่องเดียว (Stand alone)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก สามารถเพิ่มการใช้งานร่วมกันหลายเครื่องแบบเครือข่าย LAN ได้ถ้าท่านต้องการ

ใช้ร่วมกันหลายเครื่องในเครื่อข่าย (LAN)
ฐานข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องที่กำหนดเป็นเครื่อง Server (ควรเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพสูงสุด) ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้เหมาะกับสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราขนาดใหญ่ที่มีจำนวนสมาชิกมาก เมื่อบันทึกข้อมูลที่เครื่องใดก็ตามข้อมูลจะอัพเดตอัตโนใมัติทุกเครื่องที่อยู่ในวง LAN ทันที

ดาวโหลดโปรแกรมสหกรณ์รับซื้อน้ำยาง thailatexcoop
คุณสมบัติโปรแกรมสหกรณ์รับซื้อน้ำยาง thailatexcoop

ความสามารถโปรแกรมสหกรณ์รับซื้อยาง ThaiLatexCoop

  1.สามารถบันทึกราคาประกาศประจำวันของทางราชการเพื่อเป็นค่าเริ่มต้นในการรับซื้อน้ำยางแต่ละวันได้

  2.สามารถแบ่งเปอร์เซ็นต์เจ้าของสวนและคนตัดได้เพื่อแสดงในตอนจ่ายชำระเงินให้สมาชิกได้

  3.สามารถบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติของลูกค้าที่ส่งน้ำยางมาขายได้ไม่จำกัดโดยในข้อมูลสมาชิกจะแสดง จำนวนหุ้นที่ถือและมูลค่าหุ้นรวมของสมาชิก

  4.บันทึกการรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกโดย สามารถคำนวณน้ำหนักแห้งจากน้ำหนักน้ำยางสดและ %ยางได้และคำนวณราคารวมสุทธิอัตโนมัติจากน้ำหนักแห้งและราคาน้ำยางประกาศต่อกิโลได้ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรับสินค้าให้สมาชิกได้อย่างสวยงาม (สามารถกำหนดรูปแบบแบบฟอร์มการรับซื้อน้ำยางได้)

  5.มีระบบบันทึกการซื้อน้ำยางสด โดยระบุน้ำหนักรวมถัง,น้ำหนักถัง,%ยาง,บวกเพิ่ม(หากมี) ระบบจะคำนวณราคาสุทธิให้อัตโนมัติ แล้วพิมพ์ใบรับสินค้าให้สมาชิกได้เลย

  6.มีระบบจ่ายชำระหนี้โดยเลือกสมาชิกและบิลรับซื้อทั้งหมดหรือเฉพาะบางบิลที่ต้องการจ่ายชำระเงินแล้วพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างสวยงามพร้อมรายงานสรุปการจ่ายชำระหนี้ตามช่วงวันที่หรือเจาะจงสมาชิกได้

  7.สามารถกำหนดเงื่อนไขการหักเงินเข้าหุ้นได้ว่าแต่ละการรับซื้อนั้นหักเงินเข้าหุ้นเท่าไหร่

  8.สามารถเพิ่มหุ้น ถอนหุ้น ให้กับสมาชิกได้โดยราคาต่อหุ้นให้กำหนดในข้อมูลกิจการ และสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอนหุ้นได้

  9.มีระบบคำนวณปันผลเฉลี่ยคืนในแต่ละปีให้แก่สมาชิกอัตโนมัติได้โดยปันผลจากจำนวนที่ถือหุ้นและจำนวนน้ำหนักแห้งในปีนั้นของสมาชิก พร้อมเอกสารแสดงการปันผลพิมพ์ให้สมาชิกแต่ละคนพร้อมรายงานสรุปการปันผลเฉลี่ย

10.สามารถแก้ไขแบบฟอร์มใบเสร็จได้อย่างสวยงาม

  11. สามารถออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารได้ประกอบด้วย

– รับซื้อน้ำยางประจำวัน เรียงตามเลขที่/เรียงตามสมาชิก/เจาะจงสมาชิก
– สรุปรับซื้อน้ำยาง เรียงตามวันที่/เรียงตามสมาชิก/เจาะจงสมาชิก
– จ่ายชำระหนี้ ตามเลขที่/ตามวันที่/ตามลูกค้า
– ราคายาง
– หนี้ค้างชำระ
– การหักเงินเข้าหุ้น(แสดงเฉพาะมีการหัก)
– การหักเงินเข้าหุ้น(แสดงทุกราย)
– การหักเงินเข้าหุ้น(เจาะจงสามาชิก)
– เพิ่มถอนหุ้นตามวันที่
– ปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี

ดาวโหลดคู่มือสอนวิธีการใช้งาน
ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทดลอง
คำถามที่พบบ่อยเรื่องโปรแกรม

จะเริ่มใช้งานโปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ThailatexCoop ได้อย่างไร?

1.Download และติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล firebird

2.ดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง ThaiLatexCoop

3.เริ่มใช้งานได้เลยโดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจาก vedio /คู่มือ

ท่านสามารถ Download ติดตั้งได้ด้วยตนเองหลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

How to Records Data (วิธีการการบันทึกข้อมูลของโปรแกรมสหกรณ์รับซื้อยาง ThaiLatexCoop)

  1.ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลหลักได้แก่ ข้อมูลกิจการ (ตั้งค่ามูลค่า/หุ้น ปีปัจจุบัน และวันที่เริ่มหักเงินเข้าหุ้น), พนักงาน(ชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน),ข้อมูลสมาชิก,บัญชีเงินฝากธนาคาร(สำหรับจ่าย),เงื่อนไขการหักเงินเข้าหุ้น (หากมีการหักเงินเข้าหุ้น) ฯลฯ

  2.เพิ่มหุ้นเพื่อยกยอดเริ่มต้นให้กับสมาชิกที่มีทั้งหมดโดยเข้าไปที่เมนู กำหนดค่าเริ่มต้น->เพิ่มหุ้น/ถอนหุ้น 

  3.ตั้งราคาประกาศประจำวันโดยเข้าไปที่ งานประจำวัน->ราคาประกาศ โดยสามารถค้นหาราคาประกาศมาแก้ไขได้

  4.ทำการบันทึกซื้อสินค้าเข้าโดยเข้าไปที่เมนู งานประจำวัน-> ซื้อสินค้า เมื่อเข้าฟอร์มเลือกสมาชิก ใส่น้ำหนักสด,%ยาง ระบบจะคำนวณน้ำหนักแห้งและราคาสุทธิให้อัตโนมัติ แล้วพิมพ์ใบรับสินค้าให้สมาชิกได้เลย (ถ้ามีการหักเงินเข้าหุ้นระบบจะหักให้อัตโนมัติ)

  5.จ่ายชำระหนี้ให้สมาชิกเมื่อครบกำหนด โดยเข้าไปที่เมนู งานประจำวัน->จ่ายชำระหนี้ กดเพิ่ม ระบุสมาชิก แล้วเลือกบิลซื้อสินค้าที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ได้เลย(เลือกทุกบิล/บางบิลก็ได้) เลือกได้ว่าจ่ายเงินรูปแบบไหน (เงินสด/เช็ค) เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้วสามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่ายให้สมาชิกได้เลย

  6.ถ้าสมาชิกมีการเพิ่มถอนหุ้นสามารถบันทึกได้ที่เมนู กำหนดค่าเริ่มต้น->เพิ่มหุ้น-ถอนหุ้น แล้วดูรายงานได้ ยอดหุ้นรวมจะแสดงในหน้าข้อมูลสมาชิก 

 

  7.เมื่อครบปี หรือ ครบกำหนดปันผลหุ้นสามารถไปคำนวณการจ่ายปันผลและพิมพ์รายงานได้ที่เมนู กำหนดค่าเริ่มต้น-> ปันผลเฉลี่ยรวม

 

  8.ดูรายงานที่เกี่ยวข้อง
– รับซื้อน้ำยางประจำวัน
– สรุปรับ
ซื้อน้ำยาง
– จ่ายชำระหนี้
– ราคายาง
– หนี้ค้างชำระ
– การหักเงินเข้าหุ้น-แสดงเฉพาะมีการหัก
การหักเงินเข้าหุ้น-แสดงทุกราย
การหักเงินเข้าหุ้น-เจาะจงสมาชิก
-เพิ่มถอนหุ้นตามวันที่
-ปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี

โปรแกรมชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เมื่อต้องการใช้งานจริงข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

โปรแกรมชุดทดลองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

– ไม่จำกัดเวลาในการทดลองใช้งาน ฟังก์ชั่นในการทดลองเหมือนชุดใช้งานจริงเพื่อให้ท่านสามารถทดลองได้อย่างเต็มที่ แต่จำกัดจำนวนเอกสารที่ทดลองใช้งานได้ 100 เอกสาร (ดังนั้นหากท่านติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองแต่ยังไม่มีเวลาว่าง โปรแกรมก็จะยังไม่หมดเวลาทดลองจนกว่าท่านจะใช้งานครบ 100 เอกสาร )


หากหมดชุดทดลองแต่ต้องการลงทะเบียนใช้งานต่อข้อมูลจะยังอยู่หรือไม่?

– ข้อมูลก่อนหน้านี้จะยังอยู่ เนื่องจากข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องของท่าน ท่านสามารถสั่งซื้อแล้วให้ทาง qsofttech รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาบริการลงทะเบียนชุดใช้งานจริงและ ตั้งค่าแบบฟอร์มตามที่ต้องการ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ต่างๆ แล้วใช้งานต่อได้เลยทันที


 

สเปคคอมพิวเตอร์ที่แนะนำในการใช้งานโปรแกรม?

แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ Core i3 Ram 4GB ขึ้นไป รองรับ windows xp, 7, 8,10

โปรแกรมทัวร์ รองรับเครื่องพิมพ์หลายรูปแบบ
ทุกรุ่นที่เป็น port usb ซึ่งท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านที่ท่านสะดวก เผื่อกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาท่านจะได้ติดต่อซ่อมเคลมได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
(qsofttech สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์รุ่นที่ใช้งานดีให้ได้ สอบถามได้ทุกช่องทาง)

วิธีสั่งซื้อโปรแกรม?

1.ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
โทร : 099-3694654
Line id :
pangeline
Email: qsofttechcenter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter


2.ชำระเงินผ่านทางการโอน

3.แจ้งการโอนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วให้ทีมงานรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตมาติดตั้ง ลงทะเบียนได้ทันที ท่านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง

 

ปุ่มวิธีใช้งาน
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสหกรณ์รับซื้อน้ำยาง thailatexcoop