add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > ค้นหาเอกสารเก่าเพื่อแก้ไข ลบ หรือ พิมพ์

        หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรือแก้ไขข้อมูลหรือลบเอกสารหรือพิมพ์เอกสารนั้นอีกครั้ง ให้ท่านเข้าไปที่เมนูเอกสารที่ท่านต้องการดำเนินการแก้ไข (จะเป็นเอกสารใดก็ได้ใช้วิธีเดียวกัน)
ในตัวอย่างจะค้นหาเอกสารขายเงินสดมี vat OSV เพื่อนำมาแก้ไขและพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

ไปที่เมนูเอกสารที่ท่านต้องการในที่นี้จะไปที่เอกสารขายสด OSV ขาย -> ขายสินค้า -> ขายสดไม่เปิดกะ -> มี Vat ดังรูป

เลือกคลัง (ในตัวอย่างจะเป็นคลัง 1) กดปุ่มตกลง จะปรากฏฟอร์มให้ท่านค้นหาเอกสารเดิมโดยการกดปุ่ม ค้นหา F6 ด้านบนของฟอร์ม ท่านสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาได้ 2 กรณี

1. ช่วงวันที่ของเอกสาร
หากต้องการค้นหาตามช่วงที่ให้ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการค้นหาถ้าทราบวันที่ที่แน่ชัดให้ระบุวันที่เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง (เริ่มวันที่ ,ถึงวันที่) แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่

2. ลูกค้า/ผู้จำหน่าย
หากต้องการค้นหาตามลูกค้า/ ผู้จำหน่าย ให้ระบุรหัสผู้จำหน่าย/ลูกค้า แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงผู้จำหน่าย/ลูกค้า

หลังจากนั้นให้กดปุ่มค้นหา

***หมายเหตุ*** สามารถกำหนดทั้งช่วงวันที่และลูกค้า/ผู้จำหน่าย ได้พร้อมกัน

จะปรากฏเลขที่เอกสารที่ตรงกับเงื่อนไขที่ท่านระบุดังรูป หากไม่พบลองตรวจสอบวันที่หรือลูกค้าว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่แน่ใจวันที่ควรระบุช่วงวันที่กว้างๆ หลังจากนั้นให้ท่านเลือกเอกสารที่ท่านต้องการแก้ไขแล้วกดปุ่มค้นหา ดังรูป

เมื่อปรากฏข้อมูลเอกสารที่ท่านเลือกมาแล้วท่านสามารถทำการแก้ไข / ลบ / พิมพ์เอกสารอีกครั้งได้เลย ในตัวอย่างจะทำการแก้ไขโดยลบรายการสินค้า 1 รายการที่ไม่ต้องการออกโดยคลิ๊กที่รายการสินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ ปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ดจะปรากฏหน้าต่างเตือนว่าต้องการลบจริงหรือไม่? ดังรูป

หลังจากที่ทำการลบเสร็จแล้วยอดเงินจะเปลี่ยนไปทำให้เกิดการติดลบที่ช่องค้างชำระให้ท่านใส่ 0 ที่ช่องเงินสดแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งหลังจากนั้นจะปรากฏยอดเงินใหม่ที่ช่องค้างชำระให้ท่านใส่ยอดรวมทั้งหมดที่ช่องเงินสดแล้วกด enter แล้วกดปุ่มบันทึก (ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบให้อัตโนมัติทั้งยอดขายและจำนวนสินค้าในสต็อก) หลังจากนั้นท่านสามารถพิมพ์เอกสารใหม่อีกครั้งได้เลยโดยกดปุ่มพิมพ์ ดังรูป

หากท่านต้องการเปลี่ยนจำนวน/ราคา/ส่วนลด ก็สามารถทำได้เลยหลังกดปุ่มแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วต้องจัดการจำนวนเงินให้ยอดค้างชำระเป็น 0 และยอดเงินสดถูกต้องก่อนกดปุ่มบันทึก