Qsofttech โทร. 099-3694654, 085-5496395

add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > เพิ่มข้อมูลสินค้า

เพิ่มข้อมูลสินค้า-โปรแกรมขายหน้าร้าน dmart (ทีละรายการ)


        ข้อมูลเริ่มต้นที่ท่านต้องเตรียมอันดับแรกคือข้อมูลสินค้าซึ่งท่านควรแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าในกิจการให้เรียบร้อยก่อน
(การแบ่งหมวดหมู่สินค้าช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าตามหมวดหมู่ และค้นหาสินค้าหรือดูรายงานการขายแยกตามประเภทสินค้าได้)

การแบ่งหมวดหมู่สินค้า
ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart

กดปุ่มเพิ่มและบันทึกข้อมูลดังรูป

รหัสสินค้า -> กำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่เกิน 15 ตัว
ชื่อกลุ่มสินค้า -> ตั้งชื่อกลุ่มสินค้าไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพิ่มข้อมูลกลุ่มสินค้าในโปรแกรมpos dmart

เมื่อบันทึกข้อมูลจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

บันทึกข้อมูลกลุ่มสินค้าในโปรแกรมpos dmart

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในแต่ละหมวดหมู่สินค้าโดยสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปทีละรายการสินค้าในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลสินค้าโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบทีละรายการ

1.วิธีเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปทีละรายการ ในระบบโดยตรงโดย
ไปที่เมนู สินค้า-> กลุ่มสินค้าและสินค้า ->เลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มสินค้า ดังรูป

เข้าไปเพิ่มรายการสินค้าในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart

กดปุ่มเพิ่มแล้วบันทึกข้อมูลสินค้าต่างๆจนครบ (สามารถใส่รูปสินค้าและ link ของ website ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้)

เพิ่มรายการสินค้าในโปรแกรมขายหน้าร้าน dmart
เพิ่ม-แก้ไขข้อมูลสินค้าในโปรแกรมออกใบเสร็จ dmart
โปรแกรมออกใบเสร็จ dmart จะรันรหัสสินค้าอัตโนมัติเมื่อบันทึก

รหัสสินค้า ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้สแกนบาร์โค้ดเข้าไปในช่องนี้ ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถปล่อยเป็น <<<NEW>>> แล้วให้ระบบรันรหัสสินค้าให้ได้หรือตั้งรหัสเองได้ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับรหัสสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ
(รหัสสินค้าไม่เกิน 25 ตัวอักษร)

บาร์โค้ด ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้สแกนบาร์โค้ดเข้าไปในช่องนี้ ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถปล่อยเป็น <<<NEW>>> ได้ระบบจะรันรหัสสินค้ามาใส่ในช่องนี้
ซึ่งท่านสามารถกดปุ่มสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้สินค้าตัวนี้ในภายหลังจากที่บันทึกข้อมูลสินค้าแล้วได้
วิธีสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด

ใช้งาน ให้ทำเครื่องหมายถูก (สามารถเอาเครื่องหมายถูกออกภายหลังได้ถ้าสินค้านั้นไม่ได้ขายแล้วในอนาคต)

ภาษี vat ( Vat / No Vat / Extra ) ให้กำหนดว่าสินค้ามี vat หรือไม่  Extra คือ สินค้าที่ต้องยื่นแต่รับการยกเว้นภาษีเช่นสินค้าการเกษตร ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เป็นต้น

นับสต๊อก ให้ทำเครื่องหมายถูกสำหรับสินค้าที่ให้แสดงจำนวนคงเหลือ ถ้าเป็นสินค้าประเภทการบริการเช่นบริการนวด/ค่าขนของ (เป็นสินค้าที่ไม่ต้องแสดงจำนวน) ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกที่ช่องนับสต็อก

ชื่อสินค้า ให้ใส่ชื่อสินค้าโดยใส่รายละเอียดสินค้าให้เด่นชัดมากที่สุดเพื่อให้คุณไม่สับสนถ้ามีสินค้าคล้ายกันหลายตัวในร้าน ชื่อสินค้านี้ควรเป็นชื่อทางการเพราะต้องนำไปแสดงตอนออกบิลขาย ชื่ออาจประกอบด้วย ยี่ห้อ+สี+รส+ขนาด รวมกันเป็นต้น (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)

หน่วยนับ เลือกหน่วยนับที่มีอยู่ในระบบ ถ้าไม่มีหน่วยนับที่ต้องการสามารถเพิ่มได้ที่เมนูหน่วยนับ

ราคาขาย ราคาสำหรับลูกค้าปลีกหน้าร้านทั่วไป หากท่านขายสินค้าหลายระดับราคาสามารถไปกำหนดได้ที่ฟังก์ชั่นระดับราคาเมื่อบันทึกข้อมูลสินค้าและลูกค้าเสร็จ ดูวิธีกำหนดระดับราคาขาย

ราคาขายต่ำสุด (ราคาที่ลดราคาได้ต่ำที่สุด)

ราคาทุน ราคาทุนเริ่มต้น เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อท่านทำเอกสารซื้อสินค้าซึ่งราคาทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำเอกสารแต่ละครั้ง

***หมายเหตุ***  ข้อมูลอื่นๆท่านสามารถปล่อยว่างหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถใส่ 0 เป็นค่าเริ่มต้นได้

วิธีการบันทึกข้อมูลสินค้าในวิดิโอเริ่มนาทีที่ 10:15