add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > เพิ่มข้อมูลสินค้าเช่า

        หากท่านทำธุรกิจร้านให้เช่าสินค้า เช่น เครื่องเสียง ชุดราตรี อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ข้อมูลเริ่มต้นที่ท่านต้องเตรียมอันดับแรกคือเพิ่มข้อมูลสินค้าเช่า ซึ่งท่านควรแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าในกิจการให้เรียบร้อยก่อน
(การแบ่งหมวดหมู่สินค้าช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าตามหมวดหมู่ และค้นหาสินค้าหรือดูรายงานการขายแยกตามประเภทสินค้าได้)

การแบ่งหมวดหมู่สินค้า
ไปที่เมนู สินค้า -> กลุ่มสินค้าและสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart

กดปุ่มเพิ่มและบันทึกข้อมูลดังรูป

รหัสสินค้า -> กำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่เกิน 15 ตัว
ชื่อกลุ่มสินค้า -> ตั้งชื่อกลุ่มสินค้าไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพิ่มหมวดสินค้าให้เช่า

เมื่อบันทึกข้อมูลจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในแต่ละหมวดหมู่สินค้าโดยสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปทีละรายการสินค้าในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลสินค้าโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มสินค้าให้เช่าเข้าไปในระบบทีละรายการ

1.วิธีเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปทีละรายการ ในระบบโดยตรงโดย
ไปที่เมนู สินค้า-> กลุ่มสินค้าและสินค้า ->เลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มสินค้า ดังรูป

เข้ากลุ่มสินค้า

กดปุ่มเพิ่มแล้วบันทึกข้อมูลสินค้าต่างๆจนครบ และสามารถใส่รูปสินค้าและ link ของ website ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ ถ้าเป็นสินค้าให้เช่าต้องระบุข้อมูลดังนี้

กดเพิ่มสินค้า

 ถ้าเป็นสินค้าให้เช่าต้องระบุข้อมูลดังนี้
ให้เช่า ทำเครื่องหมายถูกตรงช่องให้เช่า

ขั้นต่ำ ใส่จำนวนวันที่ให้เข่าขั้นต่ำ (ถ้าคืนสินค้าก่อนจะคิดค่าเช่าเท่าจำนวนวันขั้นต่ำ)
เงินมัดจำขั้นต่ำ (ค่ามัดจำขั้นต่ำต่อวัน)
ค่าเช่าต่อวัน

เพิ่มข้อมูลสินค้าให้เช่า
ผลการเพิ่มสินค้าให้เช่า

รหัสสินค้า ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้สแกนบาร์โค้ดเข้าไปในช่องนี้ ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถปล่อยเป็น <<<NEW>>> แล้วให้ระบบรันรหัสสินค้าให้ได้หรือตั้งรหัสเองได้ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับรหัสสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ
(รหัสสินค้าไม่เกิน 25 ตัวอักษร)

บาร์โค้ด ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้สแกนบาร์โค้ดเข้าไปในช่องนี้ ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถปล่อยเป็น <<<NEW>>> ได้ระบบจะรันรหัสสินค้ามาใส่ในช่องนี้
ซึ่งท่านสามารถกดปุ่มสร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติให้สินค้าตัวนี้ในภายหลังจากที่บันทึกข้อมูลสินค้าแล้วได้
วิธีสร้างบาร์โค้ดให้กับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด

ใช้งาน ให้ทำเครื่องหมายถูก (สามารถเอาเครื่องหมายถูกออกภายหลังได้ถ้าสินค้านั้นไม่ได้ขายแล้วในอนาคต)

ภาษี vat ( Vat / No Vat / Extra ) ให้กำหนดว่าสินค้ามี vat หรือไม่  Extra คือ สินค้าที่ต้องยื่นแต่รับการยกเว้นภาษีเช่นสินค้าการเกษตร ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เป็นต้น

นับสต๊อก ให้ทำเครื่องหมายถูกสำหรับสินค้าที่ให้แสดงจำนวนคงเหลือ ถ้าเป็นสินค้าประเภทการบริการเช่นบริการนวด/ค่าขนของ (เป็นสินค้าที่ไม่ต้องแสดงจำนวน) ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกที่ช่องนับสต็อก

ชื่อสินค้า ให้ใส่ชื่อสินค้าโดยใส่รายละเอียดสินค้าให้เด่นชัดมากที่สุดเพื่อให้คุณไม่สับสนถ้ามีสินค้าคล้ายกันหลายตัวในร้าน ชื่อสินค้านี้ควรเป็นชื่อทางการเพราะต้องนำไปแสดงตอนออกบิลขาย ชื่ออาจประกอบด้วย ยี่ห้อ+สี+รส+ขนาด รวมกันเป็นต้น (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)

หน่วยนับ เลือกหน่วยนับที่มีอยู่ในระบบ ถ้าไม่มีหน่วยนับที่ต้องการสามารถเพิ่มได้ที่เมนูหน่วยนับ

ราคาขาย/เช่า ราคาสำหรับลูกค้าปลีกหน้าร้านทั่วไป หากท่านคิดค่าเช่าสินค้าหลายระดับราคาสามารถไปกำหนดได้ที่ฟังก์ชั่นระดับราคาเมื่อบันทึกข้อมูลสินค้าและลูกค้าเสร็จ ดูวิธีกำหนดระดับราคา

ราคาขายต่ำสุด (ราคาเช่าที่ลดราคาได้ต่ำที่สุด)

ราคาทุน ราคาทุนเริ่มต้น เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อท่านทำเอกสารซื้อสินค้าซึ่งราคาทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำเอกสารแต่ละครั้ง

***หมายเหตุ***  ข้อมูลอื่นๆท่านสามารถปล่อยว่างหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถใส่ 0 เป็นค่าเริ่มต้นได้

วิธีการบันทึกข้อมูลสินค้าในวิดิโอเริ่มนาทีที่ 10:15