add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > เบิกสินค้าเพื่อผลิตเอง

        การเบิกสินค้าเพื่อผลิตจะช่วยให้ท่านทราบว่าใช้สินค้าวัตถุดิบในการผลิตไปเท่าไหร่ในการผลิตแต่ละครั้ง โดยระบบจะช่วยคำนวณให้ว่าต้องใส่รายการสินค้าวัตถุดิบและจำนวนเท่าไหร่เมื่อท่านเลือกรหัสสินค้าและจำนวนที่ต้องการผลิต (ดึงจากสูตรผสม/Lot ในข้อมูลสินค้าสั่งผลิต) ในกรณีที่ท่านผลิตเพื่อจำหน่ายหน้าร้านเองก็สามารถใช้เมนูนี้ได้โดยข้ามขั้นตอนการบันทึกใบสั่งผลิตไปได้เลยแล้วทำขั้นตอนการเบิกสินค้าเพื่อผลิต โดยสัดส่วนของสินค้าวัตถุดิบในการผลิตสามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าผลิตอาหาร น้ำตาลก็สามารถเลือกสัดส่วนได้ตามความต้องการของลูกค้า 

การบันทึกใบเบิกสินค้าในโปรแกรมสต๊อกสินค้า dmart เริ่มต้นท่านต้องเตรียมข้อมูลสินค้าสั่งผลิต ให้เรียบร้อยก่อน แต่ท่านก็สามารถเข้ามาเพิ่มข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกใบเบิกสินค้าเพื่อผลิตได้

การเบิกสินค้าเพื่อผลิต มี 2 รูปแบบ
1.เบิกสินค้าเพื่อผลิตจากใบสั่งผลิตตามorder ลูกค้า
2.เบิกสินค้าเพื่อผลิต (ผลิตเอง)
เราจะมาดูในรูปแบบที่สองคือเบิกสินค้าเพื่อผลิตเอง

เข้าไปที่เมนู ส่วนผลิต->ใบเบิกสินค้าเพื่อผลิต ดังรูป

เข้าเมนูเบิกสินค้าผลิต-ระบบขายหน้าร้าน-dmart

หลังจากนั้นให้เลือกคลังที่ต้องการตัดสต๊อกวัตถุดิบเพื่อผลิต(ในที่นี้จะเลือกคลังหลัก) แล้วกดปุ่ม Ok 

เลือกคลังเพื่อเบิกสินค้าผลิต-โปรแกรมขายdmart

กดเพิ่ม  หลังจากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล->เบิกผลิตสินค้า->ผลิตเอง และเลือกสินค้าที่ต้องการผลิต สามารถค้นหาด้วยรหัสสินค้า/ชื่อสินค้าได้เมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่ม ok ดังรูปตัวอย่าง

เลือกเมนูเบิกผลิตสินค้าเอง-โปรแกรมสต๊อกdmart
เลือกสินค้าที่ต้องการผลิต-ระบบขายหน้าร้านdmart
ค้นหาสินค้าผลิต-โปรแกรมposdmart

สินค้าที่จะผลิตเลือกสินค้าได้ 1 รหัสเท่านั้นต่อ 1 ใบเบิกสินค้า หลังจากนั้นให้ใส่จำนวนที่ต้องการผลิตหากมี % ของเสียให้ใส่และใส่จำนวนผลิตเพิ่มป้องกันการผลิตเสียด้วยถ้าท่านต้องการ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok เพื่อยืนยัน

ใส่จำนวนสินค้าที่จะผลิต-โปรแกรมบิลdmart

หากใส่จำนวนต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องผลิต/Lot ที่กำหนดในข้อมูลสินค้าสั่งผลิตระบบจะแจ้งเตือนดังรูป ท่านต้องทำการแก้ไขจำนวนการผลิตใหม่

เตือนสินค้าต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำต่อล็อต

ระบบจะคำนวณสินค้าส่วนประกอบ/วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตตามจำนวนสินค้าที่คุณต้องการผลิต (โดยคำนวณตามสูตรผสมในข้อมูลสินค้า) และแสดงรายการสินค้าและจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผลิต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้ถ้าเป็นอาหาร/อื่นๆ แต่หากจะทำตามสูตรเลยให้คลิ๊กปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลใบเบิกสินค้าสั่งผลิต หากต้องการบันทึกต้นทุน/ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติมในการผลิตสามารถคลิ๊กไปที่แถบรายละเอียดการผลิตเพื่อเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการผลิต (แต่ท่านจะต้องเพิ่มรายการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายมาก่อนเข้าฟอร์มนี้) วิธีเพิ่มประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า

แก้ไขสัดส่วนการผลิต-โปรแกรมเช็คสต๊อกdmart
บันทึกต้นทุนการผลิต-โปรแกรมขายหน้าร้านdmart
บันทึกใบเบิกสินค้าผลิตเอง-posdmart

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารใบเบิกสินค้าผลิตได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

กดพิมพ์แบบฟอร์มเบิกสินค้า-โปรแกรมpos-dmart
พิมพ์ใบเบิกผลิตสินค้าเอง-ระบบขายหน้าร้าน-dmart